ฐานข้อมูลผู้สมัครงาน

บริษัท สยามไอซิน จำกัด

หมายเลขรูปถ่ายหน้าตรงชื่อ-นามสกุลเพศสถานภาพทางทหาร (เพศชาย)ภูมิลำเนาอายุ (ปี)วันที่เกิดเดือนที่เกิดปี พ.ศ. ที่เกิดส่วนสูง (ซม.)น้ำหนัก (กก.)ระดับการศึกษาสูงสุดคณะ/สาขา/แผนการเรียนสถานศึกษาปี พ.ศ. ที่จบการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสมหมายเลขโทรศัพท์ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
4310https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5a903000666ad2a099eabf59e75be5bd-ff-BeautyPlus_20201009180745567_save.jpgนาย พสุธา อินทร์ชัยชายจับใบดำสุรินทร์2415สิงหาคม2539สิงหาคม253917365มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศินย์และภาษาโรงเรียนบัวเชดวิทยาปี25572.550839345377มี
4309https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cafda65b85037ed32b905e2cbd8681b6-ff-AB69AFB7-E274-4456-BE71-1E7B922FFDDE.jpegสุจิรา ปุราหญิงปราจีนบุรี1928กันยายน254416054มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)บัญชีวิทยาละเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก25622.450929561708ไม่มี
4308https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8c79a9254abe7fc573594532f558b9e2-ff-IMG20200404143322.jpgพรพิมล ห้อยลาหญิงปราจีนบุรี2326กรกฎาคม254016251มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์มณีเศวตรอุปถัมภ์25593.140620326526มี
4307https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2f387c90ce5a0b960c2f20ba38703da2-ff-1602064671580.jpgนางสาวกมลรัตน์ ครุฑฉลาดหญิงปราจีนบุรี2525มกราคม253815647มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง25553.150968313230มี
4306https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c7cfbc1a758ad1b3d9cbace9d89999c4-ff-41DA69D3-7725-419D-90E4-BB9F194D33AC.jpegทศพล บำรุงสำราญชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)สระแก้ว2128สิงหาคม254217369มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-คำนวณโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม25602.550985601395มี
4305https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f06789b2180cfe16365fa9a7eb3c44a6-ff-IMG_7966.jpgน.ส.ธมลพรรณ์ สุดประเสริฐหญิงปราจีนบุรี2416ตุลาคม253817258ปริญญาตรีการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี25602.540933450799มี
4304https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-80db7a4cf2487e1cb63224b9ca431bef-ff-233A186E-3812-4C2A-A7EB-20C041917CBF.jpegนางสาว บัวผัน ชาไพรหญิงฉะเชิงเทรา2125/08/42สิงหาคม254215548ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)25623.700930104464ไม่มี
4303https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7c643fa6a1b1782f6f187d69256b5573-ff-IMG_25630917_150558.pngนายนันทวัฒน์ มิ่งไชยชายได้รับการยกเว้นอำนาจเจริญ2324ตุลาคม254017360ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ25603.410967814773มี
4302https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-aed34953fd2eb63625602eb55cf3199a-ff-IMG_20200628_231817_513.jpgน.ส.ยุภาพร. ชัยโยกุลหญิงร้อยเอ็ด2321ตุลาคม254017261มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25612.780909817003มี
4301https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3192783e2466fb62fcd28bcb29e9cd51-ff-IMG_20201010_174450.jpgนางสาวศิริมล ผาสีดาหญิงปราจีนบุรี254กุมภาพันธ์253815965มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีพณิชยการปราจีนบุรี25563.100641397555มี
4300https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d171e203d60b84cdeab22c88f4d5b27e-ff-IMG_20201010_111027.jpgไชยา โพธิ์กุดศรีชายจับใบดำสระแก้ว2220พฤษภาคม254116787ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น25612.860983726054ไม่มี
4299https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5f02151e501efb34d1b38e63acc4edee-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4298https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-457bef52a4b67cf266d2d411d6e9125e-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4297https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e94a107be2e5662c03516c0037db0628-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4296https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3c0bf65a85beec6c5ac52c857c984aa9-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4295https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4c2e55c366ea4f49039384c699a7d310-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4294https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c9af8480d24fbabaf3a1eeb33e9475db-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4293https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-13acdca544d975b93a57b3cfe4d59b77-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4292https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c3f34161a170aac79f7b5c3ddcdf2536-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4291https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-96a7968160267df2c3f3fd58331eea79-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4290https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-60914effdae671722022d6d30ce3b3d5-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4289https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3bf3fd9f767f3563cb3eabbe432adb19-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4288https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d18797ea6ac4903db0606d43db6a01da-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4287https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-118bbe0342972a6aa603ca6ea9af8fe4-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4286https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8368e3a5343eb2a99fd91d572e961495-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4285https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-927e220ec41d191031cbe547adadbc0f-ff-69049ADE-144C-43BB-A205-DF4E8C5B879B.jpegพิชัย กันอยู่ชายเคยเกณฑ์ทหารพิษณุโลก2318ธันวาคม253917072มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพิษณุโลก25622.860917093271ไม่มี
4284https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-de9decbe4e4b3782fef13c4231e1b3cb-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4283https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-25d5def0f4f5dc4ea26fd54f8e8bf089-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4282https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ad8d0e7c6e4f9bf28432abfc9c8c67d3-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4281https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-25457512e13819afd8f60a3b2980f8eb-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4280https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9c272464265d57e65e442a7a8c1ba96e-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4279https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f8a2f0aad91cd47d898bf5e99ad521af-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4278https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0e3f5a03fccf305eea5f670f49c18822-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4277https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ec03ab7b634988baac7fab510eb00368-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4276https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3e1772e4ff659cdeb639a5a8644237fc-ff-759806F2-EBE4-4E08-B707-076BFA31FE15.jpegนาย ณัฐวัตร พิมทีชายยังไม่ได้เกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2221พฤศจิกายน254017368ปริญญาตรีศิลปศาสตร์/นันทนาการและการท่องเที่ยววิทยาลัพละชลบุรี25632.770989245113ไม่มี
4275https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-52d027fa886991290772eaad6bcc3cd5-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4274https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8d68f93ece0eea1db1a1b7dc88221272-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4273https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f18e8dc47c9cd30404d53d108b9890f7-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4272https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-938145b9f2b6871442a479c9e8ad6bb3-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4271https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-06e8940b61ec0924823a34e03beb7452-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4270https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7b856c502b85fe1d536dc2824a6a0002-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4269https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f36d49fd34185daef9ad8e8bfd88f0ba-ff-received_1020639594807128.jpegสุทธิภัทร บุญครองชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)สุรินทร์2326ธันวาคม254126555มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ คณิตรร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์25602.140633100406ไม่มี
4268https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1a2c0e94c5638e35ffb69d92a3eb4bdb-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4267https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9db5f78d5c20ab317e54d93fbcecb517-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4266https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-196d0b0cf76677aae424f0d8a3acce00-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4265https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1805de49677e0f0c1c892d2e0bb3e29d-ff-IMG20201006094235.jpgปฏิภาณ แก้วเสียงกันชายเคยเกณฑ์ทหารอุดรธานี223พฤษภาคม254116568ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้าเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์25622.620611565475มี
4264https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c6ac946fd2a1c912dfd67337b509d24c-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4263https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-dc0c29f2004ad82b64e3a2cbf0d08fb9-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4262https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b95c390c82aa3ad08bf6f61a2eb300b5-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4261https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b4c967532f8d9fd744ecfa9d224165ba-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4260https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4b5e4ef72efe6449b7f8b7cd69bb5640-ff-779611B8-4AC2-434A-ADB6-561A52646E1E.jpegนายนรากร นงค์พรมมาชายจับใบดำจันทบุรี2206กุมภาพันธ์254117057ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว25613.470842692197มี
4259https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ed643c7c0fce1d5b5b2965e1cc689a4b-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4258https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2301aa7ad4fec5f0677546b8fd3c092d-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4257https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-29f8b16c1f763d7df9e70bce1cd9ba8e-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4256https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-02e63ec5b74938147ff24d1d56905470-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4255https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-de61611611006f0bd2bac774ee7be5ae-ff-received_2901547633269433.jpegเกียรติศักดิ์ บุญคำชายสระแก้ว2016มิถุนายน254317054มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คณิตโรงเรียนศิริราชอณุสรณ์25601.930613957292มี
4254https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-83b7159a64fcd3b6c9ad272916304006-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4253https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-67eca6efa83d829f2a8588c797b4a474-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4252https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-dc73123e26d96dc186b5b64ac8758d35-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4251https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b01bb725969ac2a85b176c5b8d33e3a9-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4250https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-06ba5ed682b0a1f83bc9d8d227848fbd-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4249https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ac2044b028a62701cc85d502385c3706-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4248https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-48a7cc8fa45d1e7e7b591f14ce83f387-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4247https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-741969faa75e588b878cf724769d84ed-ff-1602307054205..jpgนางสาวสุธิมา ฆานะสิทธิ์หญิงปราจีนบุรี189มีนาคม254515846มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ภาษาจีนโรงเรียนประจันราษฎร์บำรุง25633.000923129490มี
4246https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7fff246354994645620273b8333e7ee4-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4245https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7e0c4da3023a5a0d49a00e6b2f9288e8-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4244https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-86688980fa3798882bb22e8e178448fa-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4243https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-354157c6e79362e2bfbfe3cb2440e0d2-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4242https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e68ddc22f16a2761a458f70a071bc76a-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4241https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-503343fe6de9304d912feeb232de706f-ff-IMG_20201010_111027.jpgไชยา โพธิ์กุดศรีชายจับใบดำสระแก้ว2220พฤษภาคม254116787ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลัง/ติดตังไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น25612.860983726054ไม่มี
4240https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3f7e4d1a0c09066cf31c905892d4c6da-ff-2019-06-28-12-41-06.jpgนางสาว จิราภรณ์ แซ่ปังหญิงปราจีนบุรี2421ธันวาคม253816550ปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต25593.180869828964ไม่มี
4239https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c710bab4e0f25635b1cd67f7f5ff3e43-ff-1599265106239.jpgนางสาวดวงพร พรมศรีหญิงปราจีนบุรี2520มีนาคม253816743ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี25623.400874432086มี
4238https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f43f0b4e6d96f108f41c24820e72ee34-ff-E6BA12FC-5EB0-43FE-90A6-622B5EFCC8AC.jpegอาลิษา สาพรมมาหญิงกำแพงเพชร2616เมษายน253716954มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนศรีมหาโพธิ25552.000804922024มี
4237https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-bad30e26a5bcc872798ab9cce072165b-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4236https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-595058a438ec6f3cd64aff336a2157f7-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25412.200618184482มี
4235https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-499872f888ad5547c940dd922bbddcae-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4234https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f348f3a75d73672b751f13107e1d9de5-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4233https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e6bfa9c68cdb7f9c21dcafc98ea4fd2b-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4232https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1ba2acff416ee83aafe8ca0d690c7ad0-ff-received_612636272745252.jpegปฏิภาณ ฐานะประสิทธิ์ชายเคยเกณฑ์ทหารชลบุรี2311กรกฎาคม254017165.5ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก25612.920804216760มี
4231https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6c51328c6e76de53bc0033f8f077d863-ff-received_612636272745252.jpegปฏิภาณ ฐานะประสิทธิ์ชายเคยเกณฑ์ทหารชลบุรี2311กรกฎาคม254017165.5ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก25612.920804216760มี
4230https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0fe9b18badc5d85f96778f284f10c475-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4229https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-65a4ea34789dc23af77cca7fe6241dbe-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4228https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-15a33a7ad144198394956bc8393b9ebd-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4227https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-65b8f0f7384cd03203dc09584a65e43b-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4226https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-845e8ca8aca64ca0918467f8c597da72-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4225https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9135b72af778e68d17d4a1967346a217-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4224https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d5e07723c12763dddbb74c4fa08636cc-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4223https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ff373ce43b94077f379a73afe21daea7-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4222https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f98feb6614ecc3f904696ac2ef7708ab-ff-IMG_20201003_001539.jpg0618184482หญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4221https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7699c355a553b807afb25bc0f6a81e1b-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4220https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0ccbe8f49295d0f26cc8a13160337cea-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4219https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-93c3d18fb8e0aef108561b0cb39b1049-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4218https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7aabf82295b2d717d7f8e3f3423c4add-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4217https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8ce4c27d0d0906abefbb92165fe13376-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25412.200618184482มี
4216https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b6a5bb9782e3fd0f12dfc0d1eb7785bf-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4215https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d119f7eb1f16e42baf74435c1d96b4e7-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4214https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-992bd36305bb076709b0e239c3ef69f4-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4213https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-41e7265ee8d069c8918f4d3da84bbbd6-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4212https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9df5430f8b31f761156b9a0e6d710450-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4211https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1c520e3d25bc202463424acdbe10f198-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116048มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4210https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ffec3fa6e1ba66e593b89afb984c728c-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4209https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e7bf296eec735643187898fc27154bdd-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25412.200618184482มี
4208https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d20034d1c8310973620c29f22d8a1311-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25412.200618184482มี
4207https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-85434b7a2d9e2d5b311eaf18a9a53715-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4206https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6671f2be8b38e9d13b232ee7a48318c5-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4205https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-dc4d0892e12852a39082d2bcaccb74e3-ff-IMG_25631007_195729.jpgอินทร บุบผารีชายได้รับการยกเว้นสระแก้ว2322ตุลาคม253917450.50มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณิตกศน.วัฒนานคร6320886047189ไม่มี
4204https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ab1489038ec1be5c239235f22dc1b607-ff-IMG_25630606_155041.jpgพิชชากร เบ้าสองสีชายเคยเกณฑ์ทหารขอนแก่น2225มีนาคม254117570ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคกานผลิตวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น25613.180616830213มี
4203https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d114951b4189d1c379f89c0ad4bfc1c9-ff-กฤษดา-พวงเข็มแดง.jpgกฤษดา พวงเข็มแดงชายจับใบดำสระแก้ว2526กุมภาพันธ์253817058มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คณิคโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์25562.730847661050มี
4202https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-40f437b30230d466e7ad4c4a4c3a7609-ff-20200916_084215.jpgนาย ณรงค์สิทธิ์ ภาวดีชายจับใบดำลำปาง2413มกราคม254017968ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคการผลิตวิลัยการอาชีพเกาะคา25583.150649964638มี
4201https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-15e9b1c0ea1f1e6ffeb7c31899bee92a-ff-20201010_062650.jpgสุรชัย ผาวงษ์ชายจับใบดำอุดรธานี234กันยายน254016863ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ25613.100935199014มี
4200https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9881b008f81da267c8fb37585f71b947-ff-IMG_20201010_003640.jpgชัยธวัช​ โต​เจริญ​ชายจับใบดำปราจีนบุรี2217พฤษภาคม254116658ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์​วิทยาลัย​เทคนิค​ปราจีนบุรี​25613.050927636281มี
4199https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-183e7293ff6c8372da1cacbb8f7c6198-ff-IMG_20201002_172744.jpgน.ส.วราภรณ์ อุ่นศิริหญิงหนองคาย2120กรกฎาคม254215751มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียนปากสวยพิทยาคม25613.470838848354มี
4198https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-387cd61a4d92df56d57c4c7310a26a52-ff-IMG_20201009_215054.jpgพิทักษ์ จำนงพันธ์ชายเคยเกณฑ์ทหารกาฬสินธุ์2317กันยายน254016060มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายตรงร.ร บูรพาพิทยาคาร20162.450930269164มี
4197https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8d37e373066305e9c5ee7078b4057b75-ff-IMG_20201009_214128.jpgพงศ์พัฒน์ พงศ์พุทธิไพบูลย์ชายจับใบดำฉะเชิงเทรา234กุมภาพันธ์254017057ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โทรคมนาคมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา25602.830903915564มี
4196https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e63a3513993a03a135b1652d8dfa17c3-ff-Screenshot_20201008_202154.jpgธรรมรัตน์​ อาจหาญชายจับใบดำปราจีนบุรี2330สิงหาคม254017560มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ยานยนต์​/ช่างยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี25612.870637707455มี
4195https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-45249b55443a0e5ee422093ead3da2a3-ff-FB_IMG_1602250321157.jpgน.ส.อริสรา แก้วแสงทองหญิงหนองบัวลำภู2211พฤศจิกายน254015065มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร25602.800937703764ไม่มี
4194https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-610953f6a9083381669f9fbb138bf7fe-ff-FB_IMG_1591537543811.jpgตุลธร สิงห์โตทองชายได้รับการยกเว้นนครราชสีมา2326ตุลาคม253917053มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณิต-อังกฤษ(เอกภาษาญี่ปุ่น)โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา25592.310615417001มี
4193https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-74a80365ea6b303afa7ddec0255c57fb-ff-received_802474627232122.jpegอุมาพร สุริโยหญิงกาฬสินธุ์2313สิงหาคม254017065มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์25582.850953352853มี
4192https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-de648c3d4f36161588a3620bb73e22a6-ff-1568286125091.jpgนาย​ อาทิตย์​ นารินทร์ชายเคยเกณฑ์ทหารฉะเชิงเทรา239​ตุลาคม254017361ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชา​ ช่างก่อสร้างโยาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา25613.110909450318มี
4191https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f265e852be9b52a629fa517be413bb3c-ff-IMG20200918223532_1.jpgนาย อัษฎาวุธ ด้วงวิเศษชายได้รับการยกเว้นปราจีนบุรี2428สิงหาคม253916953มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25572.910614376998มี
4190https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2543f2624e539a731b265b03f7e50937-ff-1096150E-2B0E-4A8F-A24E-31001052F255.jpegนางสาวจิดาภา วงค์หิรัญหญิงฉะเชิงเทรา2610พฤษภาคม253716354ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ25603.620845463559มี
4189https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1b628345a139f7152ac9523b76483e58-ff-16022410658961339333289788542506.jpgณัฐฐา สาเจริญหญิงปราจีนบุรี1921สิงหาคม254415342มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนกบินทร์วิทยา25632.090929818922ไม่มี
4188https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fb96fb7dcb8a27068a9a308fae5339d3-ff-1602213312176.jpgน.ส ปนัดดา พุดโมกข์หญิงสุรินทร์2018ธันวาคม254216357มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา25613.260928641928มี
4187https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-db66de2e72b1d79c7556d61fa71886e1-ff-B612_20201009_173759_247.jpgว่าที่ร้อยตรี ศิวกร ช่อดาราชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี243ตุลาคม253916770ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เมคคราทรอนิกส์และหุ่นยนต์วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25602.680929921038มี
4186https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b45a82f8c191830352fc93167665ae99-ff-received_612636272745252.jpegปฏิภาณ ฐานะประสิทธิ์ชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2311กรกฎาคม254017165.5ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก25612.920804216760มี
4185https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7458aaa0e7410dd0b0ca3f95a9dec6f6-ff-received_612636272745252.jpegปฏิภาณ ฐานะประสิทธิ์ชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2311กรกฎาคม254017165.5ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก25612.920804216760มี
4184https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8ecf18102e8a693782394fb167309064-ff-IMG_20201009_160345.jpgจุฑารัตน์ ผินประสาทหญิงร้อยเอ็ด2402เมษายน253916050ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี25583.140928236368มี
4183https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f00cfdc2b8f6e3cdffc9ee20508db58f-ff-BeautyPlus_20201009155754660_save.jpgสันติ ชัยศรีชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2301สิงหาคม254017268มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ภาษาโรงเรียนศรีมโหสถ25592.440925821500มี
4182https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-96cb01e52b7f9a2e9fdcb3f745ecd10e-ff-received_1006938229824264.jpegพจมาน​ สรลีหญิงปราจีนบุรี2422กรกฎาคม253916052มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พาณิชสายมิตรปราจีน​255ต2.200646184842มี
4181https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-41168633b55521cc96a4ecc0362e83a9-ff-4EE272B2-79EC-4F6A-AE09-6A05A732E0ED.jpegกัญจนา สงวนศิลปหญิงปราจีนบุรี2311เมษายน254016047มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตศุยน์การเรียนการสอนนอกระบบ25592.820835985206มี
4180https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5fbdce272f08689ad6607d9ebcf45477-ff-4CDF3081-77ED-41AF-90C4-8ADE7F9C6961.jpegปิกิมาศ คลิฟฟอร์ดหญิงปราจีนบุรี1930ตุลาคม254316859มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ภาษาไทยรรกรอกสมบูรณ์วิทยาคม25582.190988424628ไม่มี
4179https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-09dceb81722f628d61ef18c4f337fab0-ff-D5A76A0C-A593-4D44-B925-423AD9EB112E.jpegมะลิวัลย์ สุภะดีหญิงฉะเชิงเทรา2023พฤษภาคม254314945มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว25612:310989246757มี
4178https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7f31500724bb11405f18c37177365ae5-ff-0B297DAF-78FC-4341-AFDC-B65C557BE50B.jpegนายเกียรติศักดิ์ มิ่งจิตรชายจับใบดำปราจีนบุรี2114กุมภาพันธ์254217676มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนศรีมหาโพธิ25602.050925638677มี
4177https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b0c9de9f0aff2b1c00a2df9cc2083881-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4176https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4a5c6a56dfc47358c32dba8e9d0d3292-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4175https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-958f6b5802a7efadb47e40b1c18432c8-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4174https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-122548e177f2b61c8efb9ff0f77e1db3-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.20โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมมี
4173https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-82ce5591887873deda3a4e723e0b4536-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4172https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f9f8cf8ec0b40fd1be692a9799f23468-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4171https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7b792a13cfe5645dabff2aec9d369153-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4170https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-62861eee15cd75ccd37aca47a20c07cd-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4169https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0660595a7f64267bbfd5bf58541268db-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4168https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a2dbf18e6503d552b91bf2b52587cac0-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4167https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-637e6df045f75e4b2561303c27692cab-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4166https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d4d045fc74e125773c622552794ddcb4-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4165https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a7e7d2b28e8544f10428847e4b696fdf-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4164https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4445812d6204df326ff694e2c4a29e49-ff-IMG_25630917_211424.jpgนางสาวดวงพร มากมูลหญิงราชบุรี257ตุลาคม253816561ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การจัดการทั่วไปวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ25603.41082-2946695มี
4163https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6cbdaca50655f9cf9bc6765afa53e30a-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4162https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b1d025677659708512dd71d1f2168730-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2321ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4161https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f31248c964e392331c7fa6a4d76856ce-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4160https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-959da4a24ce0be53e4ace3080d365ece-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4159https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-556ef9063b761893727355d4d17d2c74-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4158https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4514322dbfccd50baf4496e083609354-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4157https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e55f1f1a655df54417ede066704d7563-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4156https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-bedc15c511efd47420b26a011b9da121-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4155https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7f85fe252afa192783895ea7cd049448-ff-B699EF7E-730C-482E-8B34-148D34DFB11F.jpegพิลาสลักษณ์ จุ้ยกระโทกหญิงปราจีนบุรี2402พฤศจิกายน253815645มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร25572.680658412372มี
4154https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a56e66059dce104382f9625631738d18-ff-1602213312176.jpgน.ส ปนัดดา พุดโมกข์หญิงสุรินทร์2018ธันวาคม254216357มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา25613.260928641928มี
4153https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3f0fc2ff4f220f31b332be664a100d74-ff-1602213312176.jpgน.ส ปนัดดา พุดโมกข์หญิงสุรินทร์2018ธันวาคม254216357มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา25613.260928641928มี
4152https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e20def1126318f56e1e7b854f9244fbf-ff-1602213312176.jpgน.ส ปนัดดา พุดโมกข์หญิงสุรินทร์2018ธันวาคม254216357มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา25613.260928641928มี
4151https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b64a7768f605adf9effb2e1b427dcdb9-ff-1602213312176.jpgน.ส ปนัดดา พุดโมกข์หญิงสุรินทร์2018ธันวาคม254216357มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา25613.260928641928มี
4150https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-21b9aa5ffd8da4adc79e6de863d37871-ff-1602213312176.jpgน.ส ปนัดดา พุดโมกข์หญิงสุรินทร์2018ธันวาคม254216357มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา25613.260928641928มี
4149https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e9197222f485f65b30856c0a4d859373-ff-IMG_25631009_095940.jpgนายสิทธิชัย คำบุญชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2527พฤษภาคม253817370มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท/คณิตศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองปราจีนบุรี25572.530925282419มี
4148https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-735defee903c25bff96e07cdf66324cc-ff-received_1288409541510215.jpegนางสาวสุวนันท์ คำวรรณ์หญิงปราจีนบุรี2424สิงหาคม253915744มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25543.25098-9282527มี
4147https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6c7fa03aab10a7ecd6d96a28e846860d-ff-16022098450665130176349873201293.jpgน.ส สุวธิดา ตรงซื้อหญิงหนองคาย2426ตุลาคม253815075มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ภาษา-สังคมร.ร บ้านดุงวิทยา25572.350630352889มี
4146https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b21649b31dc067e6e4db292c7c244bd8-ff-IMG_20201009_091901.jpgสุภาภร ศรีโปฎกหญิงปราจีนบุรี2304มีนาคม254115878มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25592.540845099716มี
4145https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-28b0f78df9ac2898f3dfcd8cba29c88c-ff-received_1690713324426983.jpegน.ส.พิมพ์ชนก บุญศรีหญิงปราจีนบุรี2022ธันวาคม254316881มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนวังดาลวิทยาคม25622.650610389215ไม่มี
4144https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ce8c8302fca3a59dc285812111bcb739-ff-IMG_25631002_151940.jpgอภิวรรณ ขอนกระโทกหญิงบุรีรัมย์2222มกราคม254116351มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม25583.420821537843มี
4143https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ca7ff052490f44f3fc8a4b10c4eecd35-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4142https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-de5604c95a57415494ae97bfb0a5e228-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4141https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-921b0fa0365af11cf4b4a990fb4ffafc-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4140https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ef13cfa0a61206cdc07eba929964fdf5-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4139https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-682bceb0c49c67a3e087d618c9b8fa42-ff-20200811_165012.jpgกิ่งฟ้า เชื้อคำฮดหญิงมุกดาหาร1927กุมภาพันธ์254416550มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุระกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา25623.460935232281มี
4138https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ae17e86f410c0b2c650307ef45af58b5-ff-85025639-D078-4A0F-8F07-E06A5E8C323E.jpegสุจิตรา โพธิ์ศรีหญิงปราจีนบุรี2928ธันวาคม253316850มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์คณิตโรงเรียนปราจีนกัลยาณี25522.630925696198มี
4137https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8b5c5194b21e33260bc1dbb02cdaf66e-ff-C13B3498-3930-42E5-91A0-9DE45A470907.jpegนางสาว ศศิธร แท่งสุวรรณ์หญิงฉะเชิงเทรา2230พฤษภาคม254116860มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์3225592.790828810475มี
4136https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a392a7bd2f1dcb261beb66583878856b-ff-image.jpgชลฑิชา อินทรีย์หญิงสระแก้ว2313พฤศจิกายน254016772มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตย์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา25592.350801124723มี
4135https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-44f2ea3d2557d304335a1c032ff58569-ff-PicsArt_10-08-09.43.57.jpgัรัชนก ศิริกุลหญิงปราจีนบุรี2226มกราคม254115549มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี25593.420849042382มี
4134https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-54d3ef3f33a2fc6137138fd05f6e4cc3-ff-FFECC24C-54EC-45A0-A771-BD5C4EDE6D51.jpegมัลลิกา เอกจันทรีหญิงฉะเชิงเทรา2108กันยายน254215643มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา25603.330808317243ไม่มี
4133https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-eb6bb19fd564e29b6ea24de4723c151f-ff-FB758943-4134-4666-B3EC-04795B3A3BDB.jpegกาญจนา แสวงดีหญิงปราจีนบุรี2313เมษายน254015542ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25632.840983940778มี
4132https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1bb7aad71f5023d759e0b663eff33e32-ff-received_773842916801710.jpegนายธนาวุฒิ ทิพย์สุขชายจับใบดำปราจีนบุรี2117ตุลาคม254216347มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาโรงเรียนศรีมโหสถ25622.050624422901มี
4131https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-329ce8ea4db920fc34023a9bb8109cce-ff-FB_IMG_1602162895642.jpgนายธวัชชัย มีฤทธิ์ชายจับใบดำหนองคาย213เมษายน254217356ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์โรงเรียนช่างกลอุดรธานี25622.800886917424มี
4130https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-dc52d20a2185bc5c66ab80afc902ed81-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116048มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4129https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-78b820fc7215020bfc2def241fdb8032-ff-8E3137E9-6C44-4D96-86EA-4ACE628E3C56.jpegอนุภาพ ทองมากชายเคยเกณฑ์ทหารสุรินทร์2615พฤษภาคม253716552ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ยายยนต์วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม25572.260967060582มี
4128https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a31377b906b73e1b2dee2ee358313f96-ff-IMG_ueijbl.jpgณัฐพงศ์ แทนไธสงชายจับใบดำขอนแก่น2120ตุลาคม254217590มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตร.ร.สันติพัฒนกิจวิทยา25561.750614535586ไม่มี
4127https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-35a6b29731b741b89c9561cbaa15e83b-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116048มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4126https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6cf3d114397e6bcd207b6e01d0eb9bcc-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116048มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4125https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fecfcbd4af9cffe8729c70a465ffc3c1-ff-faceu_0_20200629201053386.jpgสุธิตา ประดับวงศ์หญิงอุดรธานี2320/02/2540กุมภาพันธ์254016049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์คณิตนาไหมพิทยา รัชมังคลาภิเษก25583.010956987128มี
4124https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-99dfdea7be3da077a05cc57fe3c393aa-ff-20200827_115811.jpgนกจริยา กลิ้งพะไลหญิงปราจีนบุรี303ธันวาคม253216560มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-ศิลป์โรงเรียนบางสวรรค์วิทยา25533.350844599047มี
4123https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9116716cec76d42c8c3160598d466a26-ff-received_1268536060161831.jpegนางสาวเสาวภา แสนบุญหญิงขอนแก่น2524มิถุนายน253815655ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยเทคยิคชุมแพ25593.100984251354มี
4122https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-03ab5a014d032814e4b29dee786158a6-ff-49270290-7A29-4230-8B9D-7FD218408815.jpegอารีวรรณ คำสงค์หญิงสกลนคร2417ธันวาคม253816046มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตฯรร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25573.350990266678มี
4121https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d81d8707eb373116f6144cdae42aaff4-ff-received_381573736563536.jpegนายเฉลิม กองนางัวชายเคยเกณฑ์ทหารหนองบัวลำภู2405ธันวาคม253816053มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ ภาษาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร25572.180821928307มี
4120https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9a8f159093c7f73b9245fbb250d5c425-ff-IMG_20200917_181229.jpgนางสาววลัยลักษณ์ วรรณประภาหญิงอุบลราชธานี2131ตุลาคม254216250ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี้25623.690610875964มี
4119https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6eb32bdc03d52e7f2877da4cae68027b-ff-84FD3118-373A-4790-BFD5-E57E544047FC.jpegจุฑารัตน์ กลสรรหญิงปราจีนบุรี2731สิงหาคม253615655ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัชชีวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก25593.500625678290ไม่มี
4118https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3dee55c2ad0ed6b82e889f0ea1a734c5-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116048มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4117https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-81dd498a71dc6f5f88f86b344042e61e-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4116https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4d4e28d69979093ea87d48b21741600f-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4115https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d756569d4b65c68f53d169728bb587d6-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4114https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b0873db746d845662211dbd370700a88-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116048มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4113https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fc0a81db7aa018abd7990bcaa17ab2d0-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4112https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0dc61c61f251fe155e236dc689a7fcb9-ff-IMG_25630605_204243.jpgบารมี ขจรพันธ์ชายจับใบดำบุรีรัมย์2419ธันวาคม253817755มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คณิตรร.กู่สวนแตงพืทยาคม25572.030822525114มี
4111https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9fc001ab0778a23c86a205e4e00b6094-ff-Perface-2020-09-30-231706.jpgนางสาวเกศิณี ล้านพุฒหญิงสกลนคร2519สิงหาคม253815947มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์,คณิตโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร25562.640922507256มี
4110https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5cf9d15224465978c18c6e291bdff4fa-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4109https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-51b17e6573376d2af0fd281202f10435-ff-IMG_20201002_160754.jpgนาย​ณัฐพงษ์​ ประถมนามชายเคยเกณฑ์ทหารอำนาจเจริญ2318กรกฎาคม254017368มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)กศนกศน สัตหีบ25632.490622684639ไม่มี
4108https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-821c53a9868a4766357dbbc58354ef9c-ff-IMG_20201008_142534.jpgชลวิทย์​ บุญประเสริฐชายฉะเชิงเทรา2824ธันวาคม253417874มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ม6รร.ศรีมโหสถ1ต.ค.25562.130993575752มี
4107https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e63ce31868c68ee1d7ce5746b01d33dc-ff-IMG_20201008_130933.jpgนางสาวปัณชรีย์ ชาวบางรักหญิงสระแก้ว2114กันยายน254215163ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาเทคนิคการผลิต แผนกช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25633.430621358857ไม่มี
4106https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-79aae2e3a3dad5b93b5a57debdd070e4-ff-IMG_20201008_123303.jpgจันทร์ธิดา สุทตะพันธ์หญิงปราจีนบุรี2528มิถุนายน253815692ปริญญาตรีนันทนาการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกานกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ25623.350648542479มี
4105https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2d93b88f4241f25c8eb1ef6dd2f76930-ff-PhotoGrid_1601815388871.jpgนางสาววิภาวี เกตทองหญิงปราจีนบุรี2230พฤศจิกายน254016562มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์คณิตโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์25582.870802767944ไม่มี
4104https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8e8761d644c7607f63a0b793edd0ae94-ff-1600334036274.jpgพรทิพย์ อินทร์สำราญหญิงสุรินทร์232กรกฎาคม254014848มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม25593.550989702570ไม่มี
4103https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-39473bda75f87236cae2d903f15ff083-ff-1726F0F9-EA76-44FA-A7EB-DFF2C5622C53.jpegน.ส. พิจิตรา ดาทาหญิงปราจีนบุรี2414ตุลาคม253916052มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์/คณิตร.ร วังดาลวิทยาคม25563.070985146679มี
4102https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6ca8a55ad1ad6f56ed97f6acbee1d714-ff-IMG_20200919_185006.jpgปราโมทย์​ สุข​สงคราม​ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)หนองคาย2128พฤษภาคม254217172ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างกล​โรงงานวิทยาลัย​เทคนิค​อุดรธานี​25633.110981627363มี
4101https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f8a67772e203e35be6b26655d074741e-ff-MAKEUP_2020100720075073_save_mh1602076434158.jpgนางสาว มลธิชา คำเอี่ยมหญิงศรีสะเกษ183กุมภาพันธ์254516348มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ คณิตโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม25632.640934515736ไม่มี
4100https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-43ede36a4b17a2c90d2859e86580be2a-ff-FB_IMG_1576682223661.jpgบุญโชค บุญล้อมชายได้รับการยกเว้นบุรีรัมย์2215มกราคม254115252ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างกลเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์25622.820934973420มี
4099https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f8edbbd12cdcee804878e2b1ffc3fbca-ff-F4D3F16C-3240-4DAB-893F-524BDB55D04E.jpegนพรัตน์ ยังประโยชน์ชายได้รับการยกเว้นปราจีนบุรี2611พฤษภาคม253717285ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์วิลลัยการอาชีพบางประกง25602.790916644456มี
4098https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cc7fc84664d5240d05842d02183dbefe-ff-C360_2020-10-05-18-15-52-221.jpgน.ส สุชานรี จันทร์สมหญิงสุโขทัย205กุมภาพันธ์254316056มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-กศน นิคมพัฒนา25632.840959503932ไม่มี
4097https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a546a750fa7277e36f3d2454d547152c-ff-C360_2020-10-05-18-15-52-221.jpgน.ส สุชานรี จันทร์สมหญิงสุโขทัย205กุมภาพันธ์254316056มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-กศน นิคมพัฒนา25632.840959503932ไม่มี
4096https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-db9234668c7dc46b8c1819a5f87e1be9-ff-IMG_20200530_123501_mr1590898270287.jpgปิยพร บุญชิตหญิงบุรีรัมย์2322พฤษภาคม254016548มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม25572.50656693982ไม่มี
4095https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d62f3fde14221444bef90a3b7d38cf23-ff-85EDF89D-E702-421D-8570-AD2BE2081FD6.jpegนางสาวสมฤดี แวงหินกองหญิงฉะเชิงเทรา2616สิงหาคม253716362ปริญญาตรีเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม25602.320956242862มี
4094https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-efde866937d99520fa2c81cdb674bca8-ff-received_260767061841570.jpegนายเอกพล เข่งดีชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2423มีนาคม253916570มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนวังดาลวิทยาคม31 มีนาคม 25582.050989847384มี
4093https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2a2c3c59cac984fe746cd5fc22878103-ff-20200811_165012.jpgกี่งฟ้า เชื้อคำฮดหญิงมุกดาหาร1927กุมภาพันธ์254416550มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุระกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา25623.460935232281มี
4092https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4066c0dc6c434181552273ff9035a85d-ff-F51135B8-154D-42C5-8705-DEC7EF3CBEF1.jpegนันท์นภัส บรรจงการหญิงปราจีนบุรี247กันยายน253916370มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนปราจีนกัลยาณี25562.660850899523มี
4091https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-373af00dd6e693d522498734b2b7e600-ff-4439FE81-9B24-4591-A92A-8DEFC90CFC5F.jpegนาย อนุคม ขาวสระคูชายจับใบดำร้อยเอ็ด2224เมษายน254116955ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25603.250985199688มี
4090https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-589ba9075c750c47e84122904c472856-ff-IMG_25631008_064429.jpgธนโชติ สมศรีชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2330สิงหาคม254017593มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25582.530952858609มี
4089https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ff9d98e186038fc88be56110513f3f42-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4088https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ba6d754b696283792bb396384ea779ec-ff-0F45CC3E-9F16-4D8B-B2B7-B16E19051BFA.jpegนายสุรัชต์ เสาศิริชายได้รับการยกเว้นนครราชสีมา269ตุลาคม253617270มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม25552.450882473340มี
4087https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-22df73e3c8ebda30a08ab8fee95877e2-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4086https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d27046b0c28e00baa2a967b5989821cb-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4085https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-29fcd19b09a35af0ea67b9edc6ee7e6d-ff-IMG20201003084047.jpgนาย โชคชัย เอี่ยมอ่องชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2031มีนาคม254317365มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25603.300814610340มี
4084https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-131774272dc58983a6ed3c71c23ff1bc-ff-USER_SCOPED_TEMP_DATA_orca-image-1601907016407_6718885006545264546.jpegธิดาภรณ์ ก้อนคำหญิงอุบลราชธานี2013กรกฎาคม254316250ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ25623.470949097658ไม่มี
4083https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8d15b48c41c6eaed2dffae6effd59ae6-ff-received_334277927784397.jpegครองขวัญ จันทนครหญิงบุรีรัมย์2324มีนาคม254016856ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีเทคนิคปราจีนบุรี25613.090979911631มี
4082https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b54655a187ed682bf93e441635fa6be7-ff-IMG20190226232758_mh1600318673394.jpgชนัดดา โคตรสมพงษ์หญิงศรีสะเกษ273มกราคม253615245มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาโรงเรีบนสตรีสิริเกศ25582.620876461146ไม่มี
4081https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-575133deccc783b56b444c7c3842cdab-ff-8E145F0D-AE3E-46CF-90B2-3FC8FA510E75.jpegโกวิท เกษรชายจับใบดำฉะเชิงเทรา2817ธันวาคม253317279ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เมคคาทรอนิกา์เทคนิคบรูพาแราจีน25562.500886832397มี
4080https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-309195f55607c3aa7b7370d1eb975584-ff-1598781914818.jpgศิรินารถ ญาณ​ณ​ุวัฒนา​หญิงปราจีนบุรี3024ตุลาคม253217089มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สามัญ​กศน ปราจีนบุรี​25563.650652750523มี
4079https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5f636f920df9c0b9e450e53efba118f6-ff-BF1451DC-BB7E-4378-85F8-24B2A34ED52F.jpegธนกร เหมืองหม้อชายเคยเกณฑ์ทหารแพร่2522/03/2538มีนาคม253817567มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สังคมศึกษาโรงเรียนเชตุพลแพร่25582.50813816433ไม่มี
4078https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5b1b702ef73023eb9ccb8433884ef209-ff-received_465607597729802.jpegคมกฤษ ปานทองชายเคยเกณฑ์ทหารสุรินทร์2431ตุลาคม253917553ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คณะเกษตรศาสตร์/สาขาไฟฟ้า/แผนการเรียนไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์25602.980611037066มี
4077https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b699a8adf8133477b3fac7b74e611162-ff-C360_2020-07-28-14-04-08-080.jpgสุรศักดิ์​ สายรัตน์ชายยังไม่ได้เกณฑ์ทหารมุกดาหาร197กันยายน254416762มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ก.ศ.นมุกดาหาร25622.500838130137ไม่มี
4076https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a6e3989e38905df6dc6b1ec04f64834d-ff-IMG_20201007_210108.jpgนงลักษณ์​ ลาถวาย​หญิงนครราชสีมา2328เมษายน254016560มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย-คณิต​โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา25522.190965818498มี
4075https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6a1cbe47a37123e3365534f4262736d2-ff-S__20267011.jpgนางสาวสุวรรณา เสาะสนธิ์หญิงชลบุรี237มิถุนายน254015857ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี25633.15062-9544440มี
4074https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5b5bd762013b9b813821f97e4735dae4-ff-IMG_20201005_194014_522.jpgน.ส จุฬาลักษณ์ ชาดาหญิงปราจีนบุรี2717พฤศจิกายน253515556มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคนิคพณิชยการกบินทร์บุรี25542.680861089480มี
4073https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c3c0437099dac4c41c60a49773fbad4a-ff-119940919_355506688981789_3233695949391701618_n.jpgนายณัฐกานต์ สมัครการชายได้รับการยกเว้นระยอง2129พฤษภาคม254216956ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้าควบคุมเทคนิคสัตหีบ25623.060944986833ไม่มี
4072https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0d81194e67c64ac5e084bbeeb0345308-ff-1602075802866-1118089893.jpgนางสาววิลาวัลย์ พันธ์ดวงหญิงยโสธร195มิถุนายน254416045มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายวิทย์-คณิตโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม31 มีนาคม 25632.760909597488ไม่มี
4071https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8401dc8e8006269c154f28747fd04586-ff-IMG_20200917_195731.jpgทัศณ์ชธร สร้อยมาลาชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2411ธันวาคม253917298มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนสุวรรณวิทยา25581.720634137593มี
4070https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-dd6d53feab208799a45b1aed14008706-ff-IMG_20200917_194710.jpgนายวุฒิภัทร สีเทียวไทยชายเคยเกณฑ์ทหารสกลนคร2523มีนาคม253816760มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร25573.130658358025มี
4069https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9c97efe6cd127eec85481393ff8e268c-ff-3863DF30-99D0-4E6A-AFDA-47302A2841CF.jpegขวัญตา จุไทสงค์หญิงศรีสะเกษ1916พฤษภาคม254417055มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนทรายทองวิทยา25633.100928638264ไม่มี
4068https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8d19ecfedd473a4db4532303a7bd8f0c-ff-CB517D12-4A93-43FB-BC89-58545343351A.jpegอริสรา อาจอนงค์หญิงชัยภูมิ2104มีนาคม254215653มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม25602.780934275515มี
4067https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fa534a3e7a08f5b6dd062a47dfa8bf0b-ff-260A3BAD-FA1D-417F-96F3-D08EAEFA6394.jpegวินัย. จาวหอมชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)สกลนคร253กรกฎาคม253816575มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์/คณิตโพธิ์ชัยทองพิทยาคม31มีนาคม25572.430807360829มี
4066https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-28b2be00213ba2a0c73fa3fb08bbe9f5-ff-20200917_174514.jpgกาญจนา เฉลยศักดิ์หญิงศรีสะเกษ231ธันวาคม253915742มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม25583.390934184220มี
4065https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-23a24e493bea7e55cc0b11cead5bba6c-ff-IMG_20201007_181939.jpgธนพล ใบศรีชายจับใบดำปราจีนบุรี2316ธันวาคม253916856มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนศรีมหาโพธิ25591.770636839319ไม่มี
4064https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-959bb524ecbe39d6ee9d312d456d55a7-ff-03327FED-0C68-4B40-BF23-47C895B2E1B2.jpegสุพรรณี สุพรหญิงสกลนคร276มีนาคม253516049ปริญญาตรีITมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร25583.270982724942มี
4063https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-213f2a302e2f92a0f1ae977c44b14476-ff-B612_20201007_181345_267.jpgจุฑามาส วงค์พนมหญิงสระแก้ว2326สิงหาคม254016246ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี25623.060982602488มี
4062https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-38d60a76fce2399b65db49fca07c40e7-ff-image.jpgพงษ์พัฒน์ บุญศรีชายเคยเกณฑ์ทหารสกลนคร2711มิถุนายน253517065มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน25573.510880374947มี
4061https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-42c78a67fc99fe2bccac12e56ef0fe0d-ff-received_693786791486383.jpegภูรี ชัยชมภูชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี1829มกราคม254516560มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ภาษา-สังคมรร.ประจันตราษฎร์บำรุง25632.040873484516มี
4060https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6b05ab92787b185395d592e9995d2b9d-ff-IMG20201005180911.jpgกัณภัทร ดวงบุปผาหญิงอุบลราชธานี2019กุมภาพันธ์254316348มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนนาจะหลวย25623.080990698746มี
4059https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-577c19d6bcbab66af7f21b2d382fc88c-ff-received_278479463180990.jpegเกียรติศักดิ์ บุญคำชายสระแก้ว2016มิถุนายน254317054มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คณิตโรงเรียนศิริราชอณุสรณ์25601.930613957292มี
4058https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-61169b838be9b8afdf9c537bdafbd748-ff-IMG20201004082944.jpgพสิษฐ์ ดวงประเสริฐชายจับใบดำปราจีนบุรี2423กรกฎาคม253917360มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์25581.960928313294มี
4057https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-18a58874edbcb949db4567b6ada686d5-ff-16020674990506923243672061568827.jpgนพวรรณ มอนอิวหญิงปราจีนบุรี2221กันยายน254115643ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน25623.200999474736มี
4056https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5bcbd81b9f3d0cf7b15146a3cdb6e168-ff-B6424926-732C-4064-B926-A59C3A8A2692.jpegนางสาวพิลาสลักษณ์ จุ้ยกระโทกหญิงปราจีนบุรี242พฤศจิกายน253815645มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร25572.680658412372มี
4055https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3a0104eb3291e8d3d27d428a90499ebc-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4054https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c891d1bae9f41490767563cb5f5774c6-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116048มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4053https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8e2d8da0482bc7a0e156dfa93e57667e-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116048มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4052https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-142ebb62d88d0fc94ad3d7fdc73f884b-ff-3CBD9D6E-5ECF-42D5-977C-86D83250D341.jpegณัฎฐา ศรีเกษมหญิงฉะเชิงเทรา2125ตุลาคม254115251มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา25602.530969068557มี
4051https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-11c533c9466f78e6b5df8b26b10b7045-ff-IMG_20201007_151340.jpgจีรวรรณ ผลบุญหญิงปราจีนบุรี2704สิงหาคม253616260มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25552.640858355859มี
4050https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-551075020def5cfec6bfe4a69df7a45d-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4049https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3b3ada5d3413c0f5735b9852c84f37f9-ff-IMG20190603134019.jpgวันเฉลิม ศาลางามชายเคยเกณฑ์ทหารสุรินทร์245ธันวาคม253817173มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนช้างบุญวิยา25572.700908254727มี
4048https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-54bda7255b276c42d099bd5e2e8d31cd-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4047https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b07fcff41c59b2098a3e39f8d8ceea55-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4046https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-579629ab8fa3a403fa34060486d5b5f0-ff-317E6B96-07CD-4456-9005-D916A6A76C51.jpegอดิศักดิ์ เผนโคกสูงชายจับใบดำนครราชสีมา2226ตุลาคม254017585ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคการผลิตเครื่องมือกลวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา25613.070933364299มี
4045https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-209cb1a48eb40436c1b2e01783f60757-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4044https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b38d4b1bfe4b16daff31817eab4ed908-ff-3CC52F4A-9ECF-4D0A-8821-97FADBC6E849.jpegสุจิตรา ปลั่งกลางหญิงนครราชสีมา2213กุมภาพันธ์254115648มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ภาษาโรงเรียนมหิศราธิบดี25593.260934478975มี
4043https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b0df7a70ead5c70f9616e69ba55e4195-ff-beauty_20201007141054.jpgกิตติพงษ์ พิมบูรณ์ชายจับใบดำฉะเชิงเทรา2414พฤษภาคมพฤษภาคม253917675มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์_คณิตโรงเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินบุรี25561.90988662096มี
4042https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ce1c86f0c7b71c19e3e26a0a21919624-ff-BFD85569-8F15-426B-811F-2C7E9D9225EC.jpegณัฐพงษ์ ทองดีชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี254กรกฎาคม253816760มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลปภาษาประจันตราฎษร์บำรุง25571.680989746298มี
4041https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-489dfde427725efc839c194ef2914bfa-ff-IMG20201007134232.jpgพณวรรธน์ อิทธิวุฒิสารชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ฉะเชิงเทรา2520กุมภาพันธ์253817363มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์โรงเรียนศรีมโหสถ25552.140838918075มี
4040https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-692109f59e5e8f13e9e34c6acd0c637e-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4039https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5a42df1a0ddb3af7bcc86941736b72fd-ff-received_1366385803495709.jpegนนทพัทธ์ เพิ่มทรัพย์ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2107กุมภาพันธ์254018060มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี25603.330992377385มี
4038https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-adea704dc622622c7c8c2accd5f3abeb-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4037https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-17f93284e89d7648fdf18f61420138c7-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4036https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3f84e59a44d99f5888f20c8583edaed5-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4035https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-306604a9caf20fd82bb5ccbfb2fe19ef-ff-8735F324-76EF-43FF-9851-6950CF1F09D7.jpegจุฑามาศ ดาเวชหญิงปราจีนบุรี2020พฤษภาคม254316549มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ภาษากบินทร์วิทยา25623.200632347299ไม่มี
4034https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7cf6685c19fdde34d8b4fde4cadde3e7-ff-16020461616945503032626509315429.jpgศิรินทิพย์ สุราฤทธิ์หญิงปราจีนบุรี2509กันยายน253816550มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานกศน.ม625572.630621077784มี
4033https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a8aa736088c199a07c2fcf0f4254ee41-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4032https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-bff00c98c0e13b8ea6bf21b70f9a6576-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4031https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c174d79c6a90ef04ec52ad0ea80788b6-ff-20200918_091801.jpgนาย ชัยยงค์ แสนบริสุทธิ์ชายได้รับการยกเว้นมหาสารคาม258ตุลาคม253716085มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างกลโรงงาน สาขา เครื่องมือกลวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม25563.000983692073มี
4030https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-575154ec6cd9ea69661eda01542771c8-ff-received_707752106765438.jpegนัสมล จันบุตรราชหญิงกาฬสินธุ์2221เมษายน254117063มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตกศน. ศรีมหาโพธิ25622.550635959313มี
4029https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6e47b6b79102b6d232b2344065783112-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4028https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ff7df146d59b10beb6003a63e8ab8df3-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4027https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-341edbd2a183a1238cda21005fd6e19d-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4026https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c366a59575b12ac693327741fafd8f95-ff-received_773948733338277.jpegนนทนันท์ นันทโชติชายเคยเกณฑ์ทหารอุตรดิตถ์302พฤษภาคม253317075มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายศิลป์ตรอนตรีสินธุิ์25532.220641267198มี
4025https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fa35574cfb939760301eeb9eb97f595b-ff-14Panuwit.jpgนายภาณุวิชญ์ ขลังวิชียรชายเคยเกณฑ์ทหารชัยภูมิ2211เมษายน254117456ปริญญาตรีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน25633.090803281681มี
4024https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-effd2b61d6ed59129ac48779e5bbe130-ff-IMG_25631007_104004.jpgนภัสสร เกตุบรรจงหญิงนครนายก2010เมษายน254316855ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคนครนายก25633.620637423295มี
4023https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d86d3ed8a422330d82570d61a9a39364-ff-7FE92AD6-5A2B-46E2-A45A-DE56F71E4D67.jpegนางสาวพรุสุดา แซงบุญเรืองหญิงร้อยเอ็ด23วันศุกร์ที่ 4กรกฎาคม254016054ปริญญาตรีการบัญชีมหาวิทราชภัฏมหาสารคาม25633.330951421858มี
4022https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7b881c9e1202e66a9171cf8b68340bd8-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4021https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e0ba5e47e150ec8307063dfd50b0cff4-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4020https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-714568386092c92591050a6c4a337ba9-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4019https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7db49b7a99ccf42622300161ac48fbec-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4018https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a2e242c006868e8e55c6aeec9ae68fe5-ff-IMG20200711115603.jpgพรรษา ขหนุนศรีชายจับใบดำสระแก้ว3321พฤศจิกายน252916455มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ คณิตกศน อ.เขาฉกรรจ์25452.000634642577ไม่มี
4017https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3077bc57dfa1aa8d8c92e5f8a94dc109-ff-BeautyPlus_20200925130417664_save.jpgนางสาวปาริชาติ ไชยสนามหญิงศรีสะเกษ2216ตุลาคม254016365มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณิต-วิทย์โรงเรียนกำแพง25592.660647197243ไม่มี
4016https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f1862e84a7b74927e0baf6320806b229-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4015https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-93e5c24be414ce6eeb9b6b5a1f25a9a1-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4014https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fef7cd882957af42c74f06996ca8dce6-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4013https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-768b3d1b0b16427216ba198d92855da5-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4012https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cafbfc440b7e77ee599a9e26735451b9-ff-BeautyPlus_20201005093341397_save.jpgภูรินทร์ บัวทูลหญิงเชียงราย3923ธันวาคม252416361มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สามัญกศน.บางซื่อ25431.800990305942มี
4011https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-311a62a5399a04542a1e996d83c3be99-ff-947291E8-E278-49A1-BDC0-2F44940144F5.jpegนาย อนุคม ขาวสระคูชายจับใบดำร้อยเอ็ด2224เมษายน254116956ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25613.250985199688มี
4010https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-94776f867120f0e197459f1aa53d6c54-ff-Screenshot_2020-10-05-03-43-37-13.jpgธาดา บัวทองสิงห์ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)อุดรธานี1911เมษายน254418076มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน25632.910823787794มี
4009https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d895626a21faafd2094aff66d7d964b3-ff-7D063595-9E8C-45AF-9BB5-D652D72D8345.jpegทศพล อะรินแปงชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2515มิถุนายน253816859ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพลอง25593.310647713251มี
4008https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4bdb7db0e05cd1393fd98fc5f2edf809-ff-IMG_20200917_214139.jpgแสงทอง ต้นกันยาหญิงปราจีนบุรี2328เมษายน254016747มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี25592.480925203028มี
4007https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9f5c83f3237b003d03f48b492654a7b7-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
4006https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b7f4ca7140eef3aa4ab97c13e8774036-ff-line_146269315917871.jpgศุภกิตติ์ เขียวคำชายจับใบดำปราจีนบุรี2108ตุลาคม254217060ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25623.620639273278มี
4005https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-140956279993feed28fc4be8fa3f95ef-ff-IMG_5439.jpegปุญญิศา ดีศรีหญิงปราจีนบุรี2014ตุลาคม254216865ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25633.300984852804ไม่มี
4004https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c2c19964fda03e136c6791ad455bd605-ff-20170924_215408-1.jpgณรงค์ฤทธิ์ อวดห้าวชายจับใบดำลำปาง2507พฤษภาคม253816567ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคลำปาง25593.520882877479มี
4003https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-621437f2a6ff13de09aa9c86ce4ff5ae-ff-received_648719556050371.jpegนาย ประกิต เดชพลชายเคยเกณฑ์ทหารพิจิตร2918สิงหาคม253416760มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร25532.50851880430มี
4002https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e88807346e853b240b46747d89a91607-ff-IMG20200622071629.jpgน.ส จินตนา บุตรจำนงค์หญิงหนองบัวลำภู2717พฤษภาคม253616256มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท , คณิตโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร25552.60650901139ไม่มี
4001https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7bf64549e7e58feef3c36a2373267603-ff-11.jpgนางสาวนิราวรรณ อินทนาคมหญิงสุราษฎร์ธานี2505กันยายน253815741ปริญญาตรีครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี25623.18080-5215395มี
4000https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-309e27d23beb7838e8b278fcfe794891-ff-F231EF74-90B7-4F5F-85FF-2B4BC41E4374.jpegนาย ศราวุธ โสภาไฮชายได้รับการยกเว้นระยอง2429มีนาคม253917265ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม25622.420657297895มี
3999https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-848fccd819b32e63b6a32d0f484a2008-ff-IMG_20200222_221029_321.jpgฐิตารีย์​ กรุงแก้วหญิงปราจีนบุรี2223พฤศจิกายน254017155ปริญญาตรีธุรกิจ​การบินมหาวิทยาลัย​ศรี​ปทุม​25622.490982572689มี
3998https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-067a804289dbe29b3430a9281aad39b4-ff-5C74DE2C-1688-4CE7-A8CB-2812A3A578A5.jpegสกาวรัตน์ ชูเกิดหญิงปราจีนบุรี2525มกราคม253816055ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต25603.580922628691มี
3997https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ebd51729918ac21c22decdd298853d5a-ff-A94AF2D6-53FE-43DE-B58F-4240CE823482.jpegสุวนันท์ พันลึกหญิงสระแก้ว2426เมษายน253915848ปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้ามหาลัยราชภัฏราชนครินทร์25633.280852287708ไม่มี
3996https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a02531e98e912a40020081d95d1bcac8-ff-IMG20201006202353.jpgจรัญวงศ์ สุขหอมชายจับใบดำนครนายก2428ธันวาคม253816575ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เครื่องกล ช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคนครนายก25592.500616017855ไม่มี
3995https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c75ebdd073016d0a505f611197a20c14-ff-IMG_25631006_201818.jpgชลิดา สีครามหญิงอุบลราชธานี2226พฤษภาคม254115147มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนเดชอุดม25603.190930302585ไม่มี
3994https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d2d6eef658b9c7bf980e900aebd8e1e0-ff-350A072C-E47B-46EA-8828-4CA83278354C.jpegนุชนันท์ ขุมโมกข์หญิงนครสวรรค์2919มีนาคม253415543มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์25553.050845824980ไม่มี
3993https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1ece4029e5b1a22175a3f425d8720f76-ff-IMG20201006201809.jpgพิมพ์พจี นพวิงหญิงปราจีนบุรี2318ตุลาคม254016268มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25593.150659595118ไม่มี
3992https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b0105dd0b043bb1fd7148359ee0acc20-ff-IMG_5439.jpegปุญญิศา ดีศรีหญิงปราจีนบุรี2014ตุลาคม254216865ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25633.870984852804ไม่มี
3991https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-35ed725b7152e3fe14b51b4835a26e67-ff-IMG_25631006_200058.jpgฐิติมา ฤทธิ์กำลังหญิงชัยภูมิ2418กันยายน253916075มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา25573.140966488361ไม่มี
3990https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-003ade4fc9ec5c0c7167c8fd7b3edebf-ff-36910760-DF7B-4609-B6BF-F250DC4004FC.jpegอทิตยา โพธิ์แสร์หญิงกำแพงเพชร3014กุมภาพันธ์253315045มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามปี 25522.460928920306มี
3989https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5e5ceb1c443ab61305e3367609ed2a0f-ff-491B4217-8D20-4DC5-8024-EF6B6B7A67A7.jpegชญาณี ทากองหญิงปราจีนบุรี23 ปี16กันยายน254016158มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25633.040878356149มี
3988https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-549c046b1d5c9a8a19c4ccd53f98f469-ff-47425FA6-5883-4009-8741-CACFDEF7BDDA.pngจิราวรรณ มานะกิจหญิงปราจีนบุรี2125พฤษภาคม254215965ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25633.190925782799มี
3987https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-943e58ffd00f963ca844c7f1cade0e90-ff-IMG20201006191144.jpgยุทธพิชัย ไพพิศชายจับใบดำอุบลราชธานี2224ธันวาคม254117063ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคเครื่องกลวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม25613.390933477978มี
3986https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f0326e8207a091114270d3b823a58760-ff-1277.jpgนายณัฐวุฒิหังษาชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ชัยนาท2126กรกฎาคม254217195มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างกลโมงงานวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท25612.810925940378มี
3985https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c0efd8083b4b8ea9ce3787dad6ad464c-ff-3CA8FA60-2419-4EDD-9F2A-B36956178387.jpegปฏิภาณ โชติช่วงชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี1914พฤศจิกายน254417666มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ คำนวนปราจิณราษฎรอำรุง25632.560956531636มี
3984https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-af56dd416d7de9d14764538e2490cd7a-ff-received_470380270493969.jpegพีรมณฑ์ ปานสิงห์หญิงสระแก้ว192พฤศจิกายน254316585มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคสระเเก้ว25622.60988943483ไม่มี
3983https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a09a44bdae6193020b0148eb8da6c212-ff-5208ED25-AA68-4FB4-B4ED-0DFDC0529980.jpegนางสาว ดวงฤทัย บุญสูงเนินหญิงปราจีนบุรี2206พฤษภาคม254115555ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25622.770820691868มี
3982https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8126bfe110e269971ba81803da683ac2-ff-received_612636272745252.jpegปฏิภาณ ฐานะประสิทธิ์ชายชลบุรี2311กรกฎาคม254017165.5มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ยานยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก25593.630804216760มี
3981https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-281c50087e567b9c37a769c435c606f1-ff-IMG20201005180911.jpgกัณภัทร ดวงบุปผาหญิงอุบลราชธานี2019กุมภาพันธ์254316348มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนนาจะหลวย25623.080990698746มี
3980https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-072c12fbb65db8849c0e70ebb0e8e208-ff-AA3BEE74-2440-45D6-8A2C-DF9DE908BE9E.jpegภัทรสถิตย์ ลอยเลื่อนชายยังไม่ได้เกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2030พฤษภาคม254316860ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25633.100997136923มี
3979https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ac3431644ef9681f3424443a46b6c9c0-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
3978https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c22b2a393256c203c6f5f8e3c819b097-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
3977https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fd9947505c193d22ce1709f727c7fd86-ff-E53108A7-1651-4C46-87AE-FB6164A9EB56.jpegภาณุวัฒน์ รัตนวิชัยชายจับใบดำนครราชสีมา224มิถุนายน254117580มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลวิทยาลัยเทคนิคพิมาย25602.590933475436มี
3976https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9e20534be481c0ad54f89379efa597d4-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
3975https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-13e5eee357e3b65bf42583d5e7baed8f-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
3974https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4c3fd5212a5dca8e10087428bc17f502-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
3973https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6c0878103c2ee61971579d728e2876b5-ff-16019768513847777004571403967183.jpgนาย ภักดี เย็นสุขชายจับใบดำสุรินทร์2511พฤศจิกายน253716560ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน11 พฤษภาคม25613.450817327721มี
3972https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3e527ddd3fde7dcd07ab98b470212652-ff-IMG_20200330_232835_511.jpgเพชรรัตน์ แนวสาหญิงปราจีนบุรี2229กรกฎาคม254115342มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25602.440886271215มี
3971https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4be9b39f422e38376c883fd4e8d12e22-ff-image.jpgภากร เล็กเริงสินธุ์ชายจับใบดำศรีสะเกษ2415มีนาคม253917069มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ภาสายธารวิทยา25573.210623079910มี
3970https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-30e1745b78445b0f9acc9d674541f4f7-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
3969https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9894a25268a04b751dcaf362a895651b-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
3968https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8184d257c94e949f9c10b6fe75592797-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
3967https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f62b00fbe730783c26535b0f46c3f867-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
3966https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b2e0d166b413f278030202b302ea9298-ff-IMG_25630917_202632.jpgนายธนทัศน์ สุขวีพัฒน์ชายจับใบดำบึงกาฬ219พฤศจิกายน254117465มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-การศึกษานอกระบบตำบลถ้ำเจริญ25632.590933498973มี
3965https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5c940b0fd860d81154f6fff891b51f12-ff-photo.jpgเกสราพร พรหมบุตรหญิงนนทบุรี261มิถุนายน253716760ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร20173.080816150122มี
3964https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d5fc4c7d380519fd40f7ca927ab5f09d-ff-IMG_25631006_140329_compress11.jpgกฤษณพงษ์ สวนสมชายจับใบดำปราจีนบุรี2919กันยายน253417165ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคการผลิต(เชื่อมโลหะ)วิทยาลัยเทคนิคพะเยา25593.000951739426ไม่มี
3963https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b14c578d2a0409857ad7cf0a3cb504c9-ff-5E22706E-79D9-4EAE-A7C6-FBFED2E22F32.jpegนายจักรพรรณ์ บุญทันชายจับใบดำปราจีนบุรี2117/10/2542ตุลาคม254218176ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคเครื่องกลวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)25623.200639537767มี
3962https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-356cbeaa399b26b5d4a86812497780b2-ff-0E9D9D09-E0B7-4E49-BCD6-716080BB6240.jpegพิลาสลักษณ์ จุ้ยกระโทกหญิงปราจีนบุรี242พฤศจิกายน253815645มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร25572.680658412372มี
3961https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-271bc186af57f2aa462a6e5521d8df88-ff-IMG_20200921_114053_380.jpgวิจิตรา จันทร์สนธิมาหญิงปราจีนบุรี1809เมษายน254516562มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25612.750933762312ไม่มี
3960https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-55a4c6485e8c4f9532b5754adb5bf6dd-ff-2018-02-10-04-01-03.jpgนิตยา. รื่นกลิ่นหญิงสุรินทร์261กรกฎาคม253716851มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณิต/วิทกศน.สุรินทร์25592.88092-2739340มี
3959https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2a49d910a9168bdbef2be14dcfd3e375-ff-image.jpgกมลรัตน์ ปราณีหญิงปราจีนบุรี2311/08/2540สิงหาคม254015349ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25612.980638372233มี
3958https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d48563d3e3441ee11b89c7303629222a-ff-E46BCB8E-AC22-4EEB-80D1-0A610439F595.jpegนาย วัชรินทร์ จันทน์แดงชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2106พฤศจิกายน254217751มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณิต-อังกฤษร.ร.ศรีมหาโพธิ25603.010983412903มี
3957https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1926a5989244d09f599808d7242eb9f1-ff-IMG_25631006_130558.jpgคุณานนท์ แก้วมลชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2319พฤษภาคม254017562มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี25592.890927540435มี
3956https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6d56f85396e5b567ecee90aa796eb0d4-ff-IMG_20201006_130300.jpgนายสรณ์สิริ​ กันยาชายปราจีนบุรี21​29กันยายน25421​5855มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณิต-อังกฤษโรงเรียนศรีมหาโพธิ25603.070624915503มี
3955https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-164cb91fc216aeeb0ad9ac052fb84aca-ff-065AE4D8-D18A-42FB-8ABA-7B3ACF1DFF4F.jpegนาย วัชรินทร์ จันทน์แดงชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2106พฤศจิกายน254217751มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณิต-อังกฤษร.ร.ศรีมหาโพธิ25603.010983412903มี
3954https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0b5e6207971c703136ceafa7d4f3b04f-ff-IMG20201005212914.jpgพรเทพ สงวนเนตรชายเคยเกณฑ์ทหารฉะเชิงเทรา2420กรกฎาคม253917673มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การศึกษานอกระบบศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพนมสารคาม25611.930624162422มี
3953https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e1055a178a73f1a71655444e40f75e82-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
3952https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ecff8fba38ee218ff78b5e11b75c7791-ff-IMG_20200715_230323.jpgนายอธิปัตย์ คำบางชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2419มกราคม253916751ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25592.710661089404มี
3951https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8b0655d39ff56e1df403b3f874397cb8-ff-600B3F18-41C1-4C7F-A17B-1E42B1B254D9.jpegโสภณ สีตาชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี245ธันวาคม253917682มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ภาษาปราจิณราษฎรอำรุง225582.000822177110มี
3950https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9919d7d8c1fe7301647727cbaff8308b-ff-1E1F6117-C4D4-4A7D-826C-1BD0EFEDD133.jpegนาถฤทัย อยุ่คงหญิงชัยภูมิ3420ธันวาคม252816160มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ คณิตโรงเรียนนายสงกลักพิทยาคม25442.410928683312มี
3949https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1a70ef65e10314a36bb616fbbf302ca8-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
3948https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-32fad38c3f6f6a163e455595010e6448-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
3947https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cbbe514cfb521cc9b7d02a6693a13c29-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
3946https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6bfce82d966f4ce4699c664fc1bc2d8c-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116048มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
3945https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5be12e9c8ac6c07d18b6c5f26d0ae792-ff-291F7F23-CAA8-48A8-85B2-8F5B54D6B3C0.jpegนายศุภวิชญ์ พิมแพงชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2111กุมภาพันธ์254217066มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ยานยนต์วิทยาละยเทคโนโลยีและการจัดการ(กฟผ)แม่เมาะ25622.640969415207มี
3944https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-050a02f0b7ee79eb32d1ea09877c353b-ff-Natthawut-Buritatham.jpgณัฐวุฒิ บูริตธรรมชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปทุมธานี2428กุมภาพันธ์253916963ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์25633.890868758593มี
3943https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0e8776c6dfa399a91616ecbefac5bcfe-ff-1592353783410.jpgศิริลักษณ์ สายทองหญิงชัยภูมิ262สิงหาคม253716048มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา25562.580925305337มี
3942https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-67e9a469476da19d07bc08edc453e150-ff-image.jpgธีรพล ผาดงชายจับใบดำปราจีนบุรี2608สิงหาคม253717054มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างยนต์เทคนิคบูรพาปราจีนบุรี25602.900972422587ไม่มี
3941https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-eac789f4db96613a2bb4a7431628af13-ff-16019587297361265378966683657746.jpgนายอนุสรณ์ โพธิญาชายเคยเกณฑ์ทหารอุดรธานี2321มีนาคม254018060ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคโลหะวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี30 มีนาคม 25613.080648767367มี
3940https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d539bea915a0427be64e7407027eeb06-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
3939https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a343547e0130b7dcd77b851a132dfa69-ff-beauty_20200925180304.jpgสุชิตา ดังใหม่หญิงสระแก้ว255สิงหาคม253815847มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนเทคโนโลยีสระแก้ว25572.500622218503มี
3938https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d1710c831c5d008b89b690114230749e-ff-8CBD3DD8-EDB3-4355-8832-F0DC3C1A76AF.jpegวีระศักดิ์ บุญศรีชายจับใบดำนครราชสีมา2706มิถุนายน253617069มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์คณิตโรงเรียนบ้านดงประชานุกลู25542.220979523240มี
3937https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-300760ccbe5eb304087549e05016c6b7-ff-BDAAFD0D-EA97-4279-997F-81ADB50B6396.jpegวีระศักดิ์ บุญศรีชายจับใบดำนครราชสีมา2706มิถุนายน253617069มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์คณิตโรงเรียนบ้านดงประชานุกลู25542.220979523240มี
3936https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8d7acd87b311c5e68fabd5d4ee76eabf-ff-16019545737952147755054193206548.jpgนาย อนุสรณ์ โพธิญาชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2321มีนาคม254018060มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างเชื่อมโลหะวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี1 เมษายน 25592.320648767367มี
3935https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0617426b8bb4e09691ccc2eee3d73ed0-ff-1587635936773.jpgนาย อนุชา ศิลารักษ์ชายได้รับการยกเว้นฉะเชิงเทรา2329เมษายน254017565ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)25602.990621944193มี
3934https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-80fa4251a465de011d244f0860642093-ff-received_1203234346722876.jpegกัณฐิกา​ พานิชหญิงปราจีนบุรี1930สิงหาคม254415349มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-ก.ศ.น​ อำเภอพนมสารคาม​25612.480807209224ไม่มี
3933https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-396758239322c62ac0dfa2e3829240d1-ff-FB_IMG_1601688015171.jpgรัดชานน อัตกลับชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2521เมษายน253817165มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คนิตโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์25561.430925971858มี
3932https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-35b33fc645eef4d2f5fb17c31cfd439e-ff-FB_IMG_1601688030304.jpgรักชานน อัตกลับชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2521เมษายน253817165ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เครื่องมือกลวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25572.470925971858มี
3931https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-81c38cb5ded8b5cd5939fc0aacbf0943-ff-Screenshot_2020-10-05-08-03-46-64.jpgนาย นิธิกร จันทร์คำชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2523กันยายน253817075มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อุตสาหกรรมร.ร. สระแก้ว25572.380623569865มี
3930https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9b001bbf667e1f20f8b234129862caeb-ff-Screenshot_2020-10-05-08-03-46-64.jpgนาย นิธิกร จันทร์คำชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2523กันยายน253817075มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อุตสาหกรรมร.ร. สระแก้ว25572.380623569865มี
3929https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9667056b54d1527aa5a89f7be69f4228-ff-line_13494886366188.jpgกนกวรรณ คำชื่นหญิงปราจีนบุรี2019มิถุนายน254315752ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25623.170656739185ไม่มี
3928https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b583074b8833d8504ff2506dd572c87e-ff-received_260767061841570.jpegนายเอกพล เข่งดีชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2423มีนาคม253916570มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนวังดาลวิทยาคม31 มีนาคม 25582.050989847384มี
3927https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c29f013ea4284042484b165764ffdc4e-ff-2C247957-1713-4E9B-806E-00476EE5A14A.jpegปจะลี พรมมากหญิงนครนายก247กรกฎาคม253915346มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคนครนายก25582.170655356278มี
3926https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6c608e8b793de47b9637201de7981f66-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
3925https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1866211c4eec864c5385bb8b1a0bc756-ff-1600607709441.jpgนางสาวทัศนาวลัย โพธิ์ชะราชหญิงสกลนคร2513กุมภาพันธ์253816965มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนท่าสงครามวิทยา29 มีนาคม 25562.870639597523มี
3924https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3310f139b0cace1e5c0d9ed86064688b-ff-IMG_25631005_072022.jpgน.ส.อุษา แกลมกล้าหญิงปราจีนบุรี2613เมษายน253715445มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนศรีมหาโพธิ25572.610648240668ไม่มี
3923https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a2d96ab5f7fb6aca4eec78288bfbdff1-ff-IMG_20181009_222750.jpgวุฒิพงศ์ ภูพานทองชายจับใบดำบึงกาฬ2115ตุลาคม254217770มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม25602.740652618508มี
3922https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c6b8523deea3b619f9a0fe0321152833-ff-FB_IMG_1573371143606.jpgสุธาทิพย์ สองทุ่งหญิงปราจีนบุรี2119มีนาคม254216768มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-คำนวนโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง25602.780928841863ไม่มี
3921https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-bba1d98075c3890555b8685e4c1d1a49-ff-received_673400286644138.jpegนายทวีโชค ขันอ้ายชายจับใบดำลำปาง2128มกราคม254216863ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขางานเทคนิคยานยนต์วิทยาลัยเทคนิคลำปาง18 มีนาคม 25622.970987473126มี
3920https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9fbe37a35173882ba3be66aec8c2c88d-ff-1590070150238.jpgนางสาวศิริลักษณ์ ควะดีหญิงลพบุรี2227พฤศจิกายน254015343ปริญญาตรีวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม25622.970925328503ไม่มี
3919https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c5978c6b313ee1e44929b74c4199293b-ff-16019456758093584265772957263453.jpgนายอรรถสิทธิ์ สุพรมพิมพ์ชายได้รับการยกเว้นหนองคาย259กันยายน253816056ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคยานยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ25593.020989017806มี
3918https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-86bd9be8d8eb512af0f93833495f0dad-ff-9CEEE82E-CBF8-4AAB-907D-91727CF6E3F2.jpegทินมณี หอมละมุลหญิงสระแก้ว2219ธันวาคม254115653มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คณิตศาสตร์โรงเรียนทัพราชวิทยา25603.230952315607มี
3917https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-94370db6bfcaf9abc9408a5def1eac18-ff-1590070150238.jpgนางสาวศิริลักษณ์ ควะดีหญิงลพบุรี2227พฤศจิกายน254015343มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม25592.850925328503ไม่มี
3916https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-723bed20e4f7615d4a1162f85cc351f6-ff-received_357704248707757.jpegรัตนา ลาสร้อยหญิงสระแก้ว2418พฤษภาคม253915643มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25573.250611615704มี
3915https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2ce3916a3fc875ea6230801be69d7122-ff-178F037B-7710-41A9-98AD-9016B1F6B7D8.jpegอนุรักษ์ อรรคบุตรชายจับใบดำอุดรธานี2424สิงหาคม253917060มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างยนต์โรงเรียนช่างกลอุดรธานี25573.530636369403มี
3914https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0f607a38b44c0bd4d529f14ecfb3e177-ff-FC4C6961-3BD4-489A-BF2B-B081B50CE7EA.jpegพรทรัพย์ ดอนมอญหญิงปราจีนบุรี229กันยายน254116760มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายวิท-คณิตโรงเรียนศรีมโหสถ25583.400926723054มี
3913https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3496df5943ad8412082eea819c21bdcb-ff-received_573874873258993.jpegสุขจิตรา พละสูนหญิงสระแก้ว217พฤศจิกายน254116060มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)เกษตรโรงเรียนสระแก้ว25602.590835100283ไม่มี
3912https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d288b5deb3bae016ddc5da077b219eed-ff-7FF9BE40-C5AD-49C3-8FFB-1EE7B963AEB4.jpegนายสุชิน สินไพบูลย์ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)สระแก้ว2716/06/2536มิถุนายน253617065มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณิตศาสตร์วังน้ำเย็นวิทยาคม25552.260971375893มี
3911https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8d14ab6cfaf566d1dda819c86b2b7619-ff-1601940833406.jpgพรหมเทพ อุตมะชายเคยเกณฑ์ทหารศรีสะเกษ2419สิงหาคม253916989มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ยานยนต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ25583.030983370652มี
3910https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c5fd4d0f9ec816f29db4a1e95e4311d4-ff-line_397265538386473.jpgธนิสรณ์ ตาดเดิมชายได้รับการยกเว้นปราจีนบุรี2204พฤศจิกายน254117075ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25632.750926973862ไม่มี
3909https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-475bdf7f7bf925ba8b57753a92fbcbac-ff-received_3097846433661052.jpegวัชรพล​ จันทะสอนชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)อำนาจเจริญ2423มิถุนายน253917153มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายสามัญโรงเรียนเสนางคนิคม25582.700985500271มี
3908https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2d7078818191c4fe5d53424cdc4e971e-ff-A760E490-5515-4694-BCAF-FD9BAE52A99E.jpegอาชญา จรรยาชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2323พฤษภาคม254017695มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลเทคนิคปราจีนบุรี25582.490863178967มี
3907https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-693c41c826fe1fab3e8ed14b5e772c30-ff-84FF2C97-EBA9-434D-A902-D01B30D45192.jpegณัฐพงษ์ ทองดีชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี254กรกฎาคม253816760มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลปภาษาประจันตราฎราษร์บำรุง25581.600989746298มี
3906https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7c54aba2abe4ffe90f464144780d916d-ff-image.jpgณัฐพงษ์ ทองดีชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี254กรกฎาคม253816760มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลปภาษาประจันตราษฎร์บำรุง25581.680989746298มี
3905https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1d89f6a00a9fcc0e52e59b790f42979d-ff-3368E85C-4F2C-41E0-B400-56C3B10E63CE.jpegพิลาสลักษณ์ จุ้ยกระโทกหญิงปราจีนบุรี242พฤศจิกายน253815645มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร25572.680658412372มี
3904https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-427f55ceb2c99e2122395481651f256d-ff-IMG_25630516_210231.jpgสหรัฐ สำเร็จกิจชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2428มีนาคม253916958ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25593.540924597491มี
3903https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ef27fddf9ce88d7501c24a24a24e6999-ff-4B0646EB-1B65-4D87-B9AF-A081CB25FE13.jpegจิดาภา พิมพิสารหญิงปราจีนบุรี2628มิถุนายน253716047ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง25623.150853966136ไม่มี
3902https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8ce4c1e43b23d8647c5ca39bafc51276-ff-IMG_25631005_230329.jpgนายมงคล ด่านเจ้าแดงชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2319พฤษภาคม254017575ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25602.660928146710มี
3901https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f0f44880d23cb4397d453f785a226671-ff-FB_IMG_1583118233196.jpgนางสาว ฐานิดา กัสโปหญิงมหาสารคาม2118กรกฎาคม254216045ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย25633.170929018309ไม่มี
3900https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0d569f228d3c6bcbe2e3c092128ec251-ff-17C151EC-73AF-48DC-921E-A057C3ADF2F7.jpegน.สพิจิตรา ดาทาหญิงปราจีนบุรี2314ตุลาคม253916052มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์/คณิตวังดาลวิทยาคม25563.070985146679มี
3899https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ce32a4591d94b7ca729ab3e04fee185e-ff-4DED9348-9249-4D0E-8C43-5F31EBDB07C2.jpegน.ส พิจิตรา ดาทาหญิงปราจีนบุรี2414ตุลาคม253916052มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท /คณิตวังดาลวิทยาคม25563.070985146679มี
3898https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-bd085bee219fce15cf8d236039ef057c-ff-B21D1F7F-F85D-4C80-A72F-6E3355B9B08D.jpegดาลัด เคลือวงษ์หญิงปราจีนบุรี2425พฤษภาคม253916253ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แผนการเรียนการบริหารจัดการองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์25633.270822557662มี
3897https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-672fce3ba15c5eef37509af089fe60f4-ff-8B00A5B5-ADD5-4435-BE1D-7F5E6EAC5E1D.jpegนางสาวสุริวรรณ วรรณดีหญิงปราจีนบุรี2502มีนาคม253815145มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณิตศาสตร์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี25532.330988835578มี
3896https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d6b8de136224e7a046f38dfa29adfb0b-ff-20201005_223225.jpgสถาพร พานอ่อนชายจับใบดำระยอง2113พฤศจิกายน254216369ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เครื่องมือกลวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี25633.700825313709ไม่มี
3895https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7bd2c06eb87061c39a28b76c54295e6a-ff-16019093979211323016539.jpgนายญาณวุฒิ เพราะจันทร์ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2525พฤศจิกายน253816550มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์/คณิตร.ร.ทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม25572.820924523660มี
3894https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0927e32535d1e67d3f2a35ca66e1c98b-ff-IMG_5583-suit08-x.jpgจิณณวัตร จันทร์สมวงศ์ชายได้รับการยกเว้นกรุงเทพมหานคร244สิงหาคม253915868ปริญญาตรีเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ25623.230877125484มี
3893https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a93025405247cc24eaedae961e7ec2f5-ff-IMG20201005211522.jpgอรทัย กายไธสงค์หญิงลพบุรี2229กรกฎาคม254115843มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเพชรบูรณ์25603.220638816645มี
3892https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-44fc697f5fb4d91397e2a936a6a1b884-ff-image.jpgธิดารัตน์ จันสมดีหญิงปราจีนบุรี2527ธันวาคม253716142มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คณิตกบินทร์วิทยา25553.070989849019มี
3891https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0fd1ca0283a1de26a6510fbc51926a15-ff-received_593553848261055.jpegพรภิตรา อังคะนิจหญิงขอนแก่น2211กุมภาพันธ์254116050ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น25623.830880594930มี
3890https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b0714ffd8ed8c4f9550012bca81e7b6c-ff-USER_SCOPED_TEMP_DATA_orca-image-1601907016407_6718885006545264546.jpegธิดาภรณ์ ก้อนคำหญิงอุบลราชธานี2013กรกฎาคม254316250ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ25623.470949097658ไม่มี
3889https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-64fc114001ed9689ca6372b9d73a7cd3-ff-IMG_25631005_205228.jpgสนธยา ฉ่ำเจริญหญิงปราจีนบุรี2325พฤศจิกายน254016454ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี25603.730929069606มี
3888https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8829ca251ea17d086fc22a762bf741ba-ff-285B404A-CA4B-4922-B2A6-3F66F9E27C5A.jpegฐิตาพร เก่งกล้าหญิงปราจีนบุรี2101พฤศจิกายน254115754มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25583.100889297919มี
3887https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2ad66d0b36269a4f05a9c8b351b989f4-ff-FB_IMG_1601903260941.jpgนาย จตุรงค์ จักสารชายเคยเกณฑ์ทหารสระแก้ว2324พฤศจิกายน254017570มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ยานยนต์โรงเรียน ไฮเอค-เทคโนโลยี สระแก้ว15/พฤษภาคม/25593.420968946079มี
3886https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f03b3f30a1ddf3e2d45bb6aa7141900b-ff-1BB83350-BBC4-44A8-8F16-5B8286B5EB9E.jpegวาสนา หมอนทองหญิงปราจีนบุรี2109กรกฎาคม254216550มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี25603.660979244198มี
3885https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d269bbcc41af7df73f39323d7a216a0f-ff-IMG_25631005_201157.jpgไชยยงค์ วงค์คำชายเคยเกณฑ์ทหารอุดรธานี2726มีนาคม253617860มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การศึกษานอกระบบรร.กศน.อ.วังสามหมอ25562.640639622053มี
3884https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8badae52e422b41e50751ca82a052204-ff-20201005_200350.jpgธนาวุฒ รักษาภักดีชายเคยเกณฑ์ทหารเลย2422กันยายน253917069ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคเลย25602.830621874011มี
3883https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4acaa67d1ac73650deb12effacf2fabf-ff-CamScanner-04-11-2020-15.04.40_1.jpgพัฒนพงษ์ ขันนิลชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)สระแก้ว2116สิงหาคม254216863ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคเครื่องกลวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)25633.730954355336มี
3882https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-45e4702154d0111d89f48bde0813b09d-ff-2CD3AB2E-5440-4206-ADE9-12B34A66A52F.jpegโฆษิต จันทิชูชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2530มิถุนายน2538183125ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย25622.560909583600มี
3881https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d7a6596277f2d343cc100cf75aef5964-ff-FCDFC4AB-CD62-4A3C-B48F-6EA8AFA07B40.jpegกาญจนา ตันเจริญหญิงปราจีนบุรี3013ธันวาคม253216860มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม25543.380848731246มี
3880https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8531e93ece57aa02bb4c59bcf8177d33-ff-IMG_20201005_194502.jpgอภิวัฒน์ ปากแก้วชายจับใบดำปราจีนบุรี2303สิงหาคม254016560มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศีลภาษารร.น้ำสวยวิทยา25582.220657234881มี
3879https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e8c990a340a98334956c139825e4df1f-ff-IMG_20201005_194502.jpgรำไพพรรณ แก้วพินิจหญิงปราจีนบุรี2303สิงหาคม254016065มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลภาษารร.น้ำสวยวิทยา25582.220657234881มี
3878https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-bd0dbbefd369d1f853480bab151025cd-ff-Screenshot_2020-10-05-19-30-34-67.pngนาย ณัฐพล ฝากทองชายจับใบดำศรีสะเกษ2011ตุลาคม254217372ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคยานยนต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ25633.150653095705มี
3877https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f2b1535639af7551fafb7f88dece99d9-ff-IMG_25630605_170001.jpgบัญชา สร้อยไขชายได้รับการยกเว้นศรีสะเกษ2122มกราคม254217165ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคยานยนต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ25633.000611278495มี
3876https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8e5894bb70580b31007c82cfe928de9d-ff-IMG_25630917_133525.jpgพรรณธิญา ไพยรัตน์หญิงสระแก้ว2426มีนาคม253915545มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คณิตรร พัทพระยาพิทยา25582.110895391492มี
3875https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a778608ca6f0662b27d7c35ecfbb9022-ff-C360_2020-10-05-18-15-52-221.jpgน.ส สุชานรี จันทร์สมหญิงสุโขทัย2005กุมภาพันธ์254316056มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-กศน นิคมพัฒนา25622.840959503932ไม่มี
3874https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a223c24e73b76592d347b377b0651034-ff-B80B98E5-9D80-41AB-B82C-5D1C5913E874.pngภาวิสุทธิ์ ท่าหินหญิงปราจีนบุรี25พุธ ที่ 24พฤษภาคม253815553ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมการบริการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ20172.680625976992ไม่มี
3873https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a3a3883245d70882406397f9679c5a82-ff-16018955839357922029525433612357.jpgนางสาว วรรธณา ฮาสูงเนินหญิงสระแก้ว267กรกฎาคม253716054มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุระกิจวิทยาลัยบริหารธุระกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี25562.930902652036ไม่มี
3872https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2f89ac3659dc9548fa54a2c41bcbcacf-ff-IMG_20201005_175446.jpgธารทิพย์ บุพลับหญิงปราจีนบุรี2113ธันวาคม254116758มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)แผนกช่างกลโรงงาน สาขางานแม่พิมพ์โลหะวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25613.440626347969มี
3871https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a9ca5194471af29f3821fc9cf26a9eb8-ff-received_2232869260356346.jpegภูวานาท แก้วพินิจชายสุรินทร์2121มีนาคม254216553ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์25633.270982201464มี
3870https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b9b78b0f1cd91ba6a892c3a18d32ed62-ff-IMG_20201005_113418.jpgวราวุฒิ แซ่ตั๊นชายจับใบดำกระบี่284พฤษภาคม253516858ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์/พอลิเมอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25582.370879174472มี
3869https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d1b84c1d02ca77d12aa65f31aaa721c2-ff-A7BAAC97-79D0-4DD2-83E1-E72E9C41A640.jpegสุธาดา บานชื่นหญิงปราจีนบุรี2217มีนาคม254116252ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ฟิสิกส์ประยุกต์/4ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25632.980983618271มี
3868https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-277a68881d30d4dac75ec2f3fe5c0b75-ff-image.jpgปาณิสรา แสนตะคุหญิงนครราชสีมา199ธันวาคม254416053มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พละการอาชีพโรงเรียนภู่วิทยา25602.670966791905ไม่มี
3867https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0649d6986200cd814a12a5dcd6506c2e-ff-IMG20201005143335.jpgสะใบทิพย์ ไชยวัตหญิงปราจีนบุรี2119มีนาคม254216552มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง25602.320970094412มี
3866https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b2d891130231d80e1fdc770350c925e9-ff-175AF13A-41BD-4218-BBCB-49E3A764EAA1.jpegนาง วาสนา งามวงษ์หญิงปราจีนบุรี2320กันยายน254016550มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายศิลป์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี25592.680650950353มี
3865https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1650f01801a53af58aec3fa5db6cbcb9-ff-16018901544482106206669376469855.jpgรัตนา ผลิตพันธ์หญิงสระแก้ว2208มิถุนายน254115962มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ม.3โรงเรียนสระแก้ว25582.360803706744ไม่มี
3864https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c374b9dc802af0c6f3de62b66bfbfa28-ff-1569847287595.jpgนฤณี คำดวงหญิงปราจีนบุรี204พฤษภาคม254316055มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณิต-วิทย์โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา25602.220929472943ไม่มี
3863https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-520f1b92af4629b7d781649f328fbbfa-ff-IMG_20201005_161649.jpgยุทธภูมิ สนองกัณฑ์ชายได้รับการยกเว้นสระแก้ว2114ตุลาคม254116752ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25623.200838160636มี
3862https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e54232ed2d6514d7785cb18b83ccbaaf-ff-กดฟหกด.jpgนายมาโนช ปะนัดดาชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)นครราชสีมา2014มกราคม254317559มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตเกล็ดลิ้นววิทยา25611.860971737833ไม่มี
3861https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6f654b7ad5e1568eadfe349e4f9a98a3-ff-IMG_20201002_174500.jpgนางสาวอรศิริญญา ฮุงหวนหญิงสกลนคร2130พฤษภาคม254215745ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร25632.920990129789ไม่มี
3860https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d916a0e57a9d8431f1eebcf8be679dea-ff-ACA7DE5A-C13F-47FC-9574-A648F07E395F.jpegวินัย จาวหอมชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)สกลนคร253กรกฎาคม253816574ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคการผลิตและอุตสาหกรรมวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน25593.370807360829มี
3859https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-08c1f098b2cf84274b36674e605fe1bd-ff-20200917_224147.jpgนาย อธิการณ์ เพ็ชร์รัตน์ชายจับใบดำปราจีนบุรี2506สิงหาคม253816650มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ทั่วไปโรงเรียนศรีมโหสถ25562.570958815793มี
3858https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ed537ce217c1446fcee9368c2f430aa8-ff-IMG20200917105914.jpgพิจิตรา โมซาหญิงปราจีนบุรี22 ปี11มิถุนายน254117174ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์25632.200924020515ไม่มี
3857https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a302ff6009adcad51dace6573edca7ad-ff-16018849790126139590649142772303.jpgนางสาวธิดาธร รุ่งโรจันทร์หญิงปราจีนบุรี2415สิงหาคม253915545มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาโรงเรียนศรีมหาโพธิ25582.700655425946มี
3856https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-df574ffefd2c633e3276fb53cb44a99a-ff-IMG_20201005_145905_934.jpgกัญญาภัทร จตุพลหญิงร้อยเอ็ด2220กันยายน254115648มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่25633.200951236451มี
3855https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-aad479261e5faea2e308355801235a99-ff-IMG_20200723_094515.jpgณรงค์ฤทธิ์ พลสิมมาชายเคยเกณฑ์ทหารอุดรธานี2522กุมภาพันธ์253816558ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร25602.660878573850มี
3854https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0dc1c4d97fab2b91ecd3950d1ee699ce-ff-IMG20200806144846.jpgธัญญารัตน์ ชูจิตรหญิงปราจีนบุรี2429ตุลาคม253916042มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง25572.940982685047มี
3853https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-37b45894ecbcd32768996be1d9240d4f-ff-A374A6C6-ED11-4941-A2BB-7216663A3273.jpegสราวุฒิ สินทาชายจับใบดำปราจีนบุรี277ตุลาคม253617273ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25552.30811618370มี
3852https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-bfe5ba4fe89a1db9e30e13fcae8bf9ca-ff-IMG_20200809_160246_682.jpgสุธาสินี ประจงดีหญิงปราจีนบุรี2630กันยายน253716779มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)บัญชีสายมิตรเทคโนโลยี25552.810659363658ไม่มี
3851https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a483d323f66ae3fd2fb411f0628b88be-ff-received_1302610993420184.jpegสมเจตน์ ยารัมย์ชายเคยเกณฑ์ทหารบุรีรัมย์2426มกราคม253917563มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายศิลอิสาณโกศลศึกษา25602.030939535300มี
3850https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ae82f4844a46d982b694707172fda3fa-ff-IMG20201005142911.jpgกิตติพงษ์ ประสิทธิพันธ์ชายจับใบดำสุรินทร์2206ธันวาคม254017256มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ คณิตโรงเรียนเทพา25592.710648363428ไม่มี
3849https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a249e4903a5ccd1e3f67a277f2884ff5-ff-20201005_112739.jpgอภิเชษฐ์ อุปสุชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)นครพนม2421มิถุนายน253916764ปริญญาตรีเทคโนโลยีการผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร25623.560611502681มี
3848https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3dcb9f19fa87acc7108d028060b8f40e-ff-BE25F443-05EB-4526-A9C6-674AE9B0B047.jpegธวัชชัย มาดีชายยังไม่ได้เกณฑ์ทหารร้อยเอ็ด2307มิถุนายน254016554มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนปราจีนกัลยาณี25583.450803235465มี
3847https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f60cd63178846658f8076b5cf40aded1-ff-image.jpgธนพร บุญเสริมหญิงปราจีนบุรี2510ตุลาคม253716353มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ภาษาโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง25562.550928480714ไม่มี
3846https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3b218d2c520a9f82a5e07c47f6640d62-ff-received_707752106765438.jpegนัสมล จันบุตรราชหญิงกาฬสินธุ์2221เมษายน254117063มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตกศน. ศรีมหาโพธิ25622.550635959313มี
3845https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7178cb4f8a950d771083e1031282be15-ff-crop_image.jpgภาณุรินทร์ ปีนะกะเสชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2618พฤศจิกายน253618370ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยแหลมทองเทคโนโลยี25622.820928215027มี
3844https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e7f2f010ede3de13c0af5d22ebb498c0-ff-040F9B65-B29D-4CB7-8C57-F3F99CBD905A.jpegนันทวัฒน์ จันทร์พวงชายจับใบดำปราจีนบุรี2330เมษายน254016350มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษามณีเสวตอุปถัมภ์25582.580820416176มี
3843https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f36451c146904ed3f87a60043b4f9f52-ff-IMG_25631005_124657.jpgเกียรติพงษ์ แหลมแจงชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)อุบลราชธานี2214พฤศจิกายน254017065ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาออกแบบสื่อดิจิทัลมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต25632.810631977646มี
3842https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a12afb7bac2ac6eb36b2761c8e71f2e5-ff-45FDB7C7-E899-41C1-9405-4B8F1D6F5D11.jpegมาริษา นามบุตรหญิงมหาสารคาม2422พฤศจิกายน253815953มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนผดุงนารี25572.540840124913มี
3841https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-47429e5a0580937e10333c38e03802cf-ff-received_1055078338269326.jpegฐานิกา ดีวงค์หญิงสระแก้ว2016กุมภาพันธ์254315865ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชีิวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จ.ระยอง25633.530625421387มี
3840https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7b01bc43e62893885c64a4a70b8c8ad7-ff-20201005_123624.jpgนางสาว นิลาวัลย์ พื้นพรมหญิงอุดรธานี2219ธันวาคม254016555มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายศิลป์ภาษาโรงเรียนสว่างเเดนดิน25582.970621152245ไม่มี
3839https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a4e6353222682f8421aacd5865d39f11-ff-IMG_25631005_122808.jpgมินตา จันทเสนหญิงอุดรธานี2511มกราคม253815246ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี25562.970927360217มี
3838https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-06351b1f85559cb0caa6e0d3ad3696ed-ff-20200925_125845.jpgนาย ณรงค์สิทธิ์ ภาวดีชายจับใบดำลำปาง2413มกราคม254017968มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างกลโรงงานโรงเรียนพานิณชยการและเคโนโลยี25582.450649964638มี
3837https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ab44de8a537893f2a927b147e71ca988-ff-IMG_25630917_200532.jpgนุพนธ์ พิมพลชายได้รับการยกเว้นมหาสารคาม2311พฤศจิกายน254016246มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตรร.ประชาพัฒนา25581.370986690677มี
3836https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-574c56ae876ee6f9316c1b86d865d851-ff-IMG_25631005_121516.jpgสิทธิพงษ์ สิงห์พรมชายจับใบดำสุรินทร์2112มิถุนายน254217578.7ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์25633.120627640540มี
3835https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-acbe516fe2db73d6fdac172fe3701365-ff-5698FB23-0222-4085-9CC6-D1D4310C8B7C.jpegนาย พงษ์พัฒน์. รสธรรมชายเคยเกณฑ์ทหารอุดรธานี2914กุมภาพันธ์253417065มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)เครื่องกลวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี1 เมษายน 25533.060623596113มี
3834https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-020ee8e45152b5e30bd6024a450c886d-ff-0CA562CE-3381-441C-810E-1FF78DA746F6.jpegรัศมี แช่มสาหญิงปราจีนบุรี2016สิงหาคม254316766มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง25613.800858579904ไม่มี
3833https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4d252c80e4518fdc043cf63298d3a592-ff-IMG_20180809_091536.jpgนางสาว ช่อผกา ภูเป้วหญิงกาฬสินธุ์2021พฤศจิกายน254317079มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์25622.960935287400มี
3832https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-18c5edbdcb1c142ac253f40a3f5e8560-ff-received_815044019298893.jpegนายอนุกูล​ วงษ์พันธ์ชายได้รับการยกเว้นปราจีนบุรี2126กันยายน254216354ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25633.380806546861มี
3831https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-bcd4268a0569ab6f8298054d27595ca6-ff-126.jpgน้ำทิพย์ มุขจีนหญิงปราจีนบุรี2327มกราคม254016146.5ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ/สาขาบัญชีเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี25622.650922533166ไม่มี
3830https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-303bebadc6e6e3e42c9f2c7ca686c066-ff-877AEDEB-8E27-4EDB-8EA7-64C09B7E3893.jpegชัยญาพร สืบจันทร์หญิงปราจีนบุรี2201มีนาคม254117056มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี25592.540996619866มี
3829https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-51d6d190de6daf7dec46136ec830821b-ff-6FABAC23-1BDB-490A-8836-A7D49F4079F6.jpegมธุรส ศรีวิเศษหญิงยโสธร2527ธันวาคม253716249ปริญญาตรีการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม25602.290981868990มี
3828https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1c868282b839f32d19eb19fa4be5ec24-ff-FB_IMG_1601870824771.jpgณัฐวุฒิ ดาชัยชายเคยเกณฑ์ทหารสระแก้ว2503มิถุนายน253916045มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การอาชีพกศน วัฒนานคร25602.060853871576ไม่มี
3827https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-29f6d61bedce980277e1f1e14f31d179-ff-IMG20201005110729.jpgชนิสรา เหง่าขามป้อมหญิงปราจีนบุรี2416สิงหาคม253915846มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-คำนวณรร.เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า กบินทร์บุรี25572.800614717144ไม่มี
3826https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-40f435a80107ddabc06b9ecf90281384-ff-received_658774291695798.jpegสุรเดช บุญเสริมชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2324พฤษภาคม254016780มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ภาษาประจันตราษฎร์บํารุง25581.590860174236มี
3825https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-257d2e53d164d2bfc5fa0040427771f0-ff-42377821-9B28-4D51-BADF-1EBFFE4ADF9B.jpegนาย จิรศักดิ์ แก้วมณีชายจับใบดำปราจีนบุรี221ตุลาคม254016855มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การตลาดวิทยาลัยผดุงอาชีวะเสนา25572.000887748283มี
3824https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c7ddb8176f07f66b4f6a53efae3332ad-ff-IMG20201005072938.jpgนางสาว วนิดา ศรีษะแก้วหญิงสุรินทร์23 ปี14พฤษภาคม254017369มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ คณิตโรงเรียนโนนเทพ25582.890882711842มี
3823https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-04776654a5a640e4d2554a6977a3c0e7-ff-6DD086A6-0C6B-4641-B586-6FA6A6B03F8C.jpegจุฬารัตน์ เพียซุยหญิงปราจีนบุรี2329มีนาคม254015242มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง25593.190993847078ไม่มี
3822https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e3598d50d37456253902e0a697858a8c-ff-received_362498358443267.jpegอริสา นาคมีหญิงอุตรดิตถ์3016สิงหาคม25335659ปริญญาตรีคบ. อังกฤษราชภัฎอุตรดิตถ์25572.820648658380มี
3821https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c8ae625e676380760bdfc66b5874dac8-ff-FE30726F-55FE-403C-B240-5A1822D7405D.jpegฐิติมา แสนสัญญาหญิงบุรีรัมย์2231ธันวาคม254016045ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เกศตรศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์25613.410983075839ไม่มี
3820https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-be0124dc6643f942502fd79c5494dc07-ff-image.jpgนพรัตน์ ยังประโยชน์ชายจับใบดำปราจีนบุรี2611พฤษภาคม253717285ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์วิลลัยการอาชีพบางประกง25602.790916644456มี
3819https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c032dc6a2f276c9592e8fdf7d682a582-ff-received_991126144687728.jpegนางสาวสายน้ำผึ้ง เอติละหญิงปราจีนบุรี2429กุมภาพันธ์253916049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนกบินทร์วิทยา25582.500982310138มี
3818https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-60a891f3b190765e822c56fdf6d27b11-ff-IMG20201005095802.jpgเบญจมาศ บุญเติมหญิงยโสธร2323พฤษภาคม254016054มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาร.ร.กำแมดขันติธรรมวิทยาคม25593.110837820965มี
3817https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fbf8b1e70dc6fa7ec4f77641f2aa5bad-ff-received_224935228690917.jpegทักษิณา จงรักษ์หญิงสกลนคร2021มีนาคม254316047มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร25602.950864598969มี
3816https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4606f62721eceed164209599af67d68c-ff-Screenshot_2020-09-24-15-13-34-99.pngพีระศักดิ์ พรมโตชายเคยเกณฑ์ทหารอุตรดิตถ์3113สิงหาคม253217158ปริญญาตรีวศ.บ. ไฟฟ้ากำลังมหาวิทยาลัยธนบุรี25632.520870475175มี
3815https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1210f256f2ddd7c54d5b797540c46ed9-ff-received_329131834841199.jpegนภัสวรรณ เม่นสินหญิงพิษณุโลก20จันทร์ธันวาคม254215548มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์์ภาษาโรงเรียนศรีมหาโพธิ25613.250863870798มี
3814https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-080c31b381458d1d79c761f9d890184b-ff-92852ABD-FEF4-4E66-93A5-83B09E05F9FB.jpegพงศธร ภาระกิจชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2227มกราคม254117575มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์คณิตประจันตราษฎร์บำรุง25592.580632483289มี
3813https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-69e56040f2eb71328a0bef674a647261-ff-41AA533B-046B-449C-83E1-022671A9E367.jpegพงศธร ภาระกิจชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2227มกราคม254117575ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิปราจีนบุรี25612.960632483289มี
3812https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8531f4486d01ab0edc81fc4aa1d0230a-ff-IMG20201004134245.jpgอัญชลี สีใสหญิงปราจีนบุรี2315ตุลาคม253916060มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คณิตสุวรรณวิทยา25581.890928646399มี
3811https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-010cab3a874fa39e7c6ea4606d9e7afd-ff-FB_IMG_1601688015171.jpgรัดชานน อัตกลับชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2521เมษายน253817165ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)วิท-คนิตโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์25561.430925971858มี
3810https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-487e5b18ccc5a6e880556b00ee8c7aee-ff-20201005_091445.jpgน.ส ภัทราพร เจนดงหญิงปราจีนบุรี262มิถุนายน253716269มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์30 มีนาคม 25552.830815756938มี
3809https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-def679b7b91c35443347726b25f51ad7-ff-received_1366385803495709.jpegนนทพัทธ์ เพิ่มทรัพย์ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2107กุมภาพันธ์254218060มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี25603.330957165302มี
3808https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-192f5404c9aa732762c7342aaf44056c-ff-IMG_20201004_174723_640.jpgน.ส.นิภาพร ครองสินธุ์หญิงนครสวรรค์259มีนาคม253816055มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลปะโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม25562.430989509607มี
3807https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d4d82169712a2ae056c5d29fdca0d523-ff-line_1054826461968551-01.jpegสุนทร อ่อนหวานชายเคยเกณฑ์ทหารสระแก้ว2518เมษายน253818592มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ม.ปลายกศน.อรัญประเทศ25582.420649499946มี
3806https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-afb2486850e810ddbdfd0367a1eeec34-ff-20201005_084414.jpgนางสาวสุมินทรา ถือผลหญิงร้อยเอ็ด2416กุมภาพันธ์253916270มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย25592.520982803080มี
3805https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1c6b1e0f6b9e7fc89f72b03229b17d00-ff-received_364197701657860.jpegนาย​ สมเจตน์​ ยารัมย์ชายจับใบดำบุรีรัมย์2426มกราคม253917562มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายศิลปะรร.อิสาณโกศลศึกษา25602.030939535300มี
3804https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e54bacc2597899ac4093fa65883c0ad3-ff-received_260767061841570.jpegนายเอกพล เข่งดีชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2423มีนาคม253916570มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนวังดาลวิทยาคม31 มีนาคม 25582.050989847384มี
3803https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9c0590363da057210763855ef5227ea3-ff-20201005_082603.jpgอัญชลีแสงอรุณหญิงมหาสารคาม287พฤศจิกายน253415751มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย25532.880621206258มี
3802https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-83efdf30b1e9f1a12a5e727b8c27788c-ff-FB_IMG_1601861061089.jpgนายภาณุเดช สีแสงเขียวชายได้รับการยกเว้นปราจีนบุรี2316ตุลาคม253917055ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25622.250825269386ไม่มี
3801https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1cb4d0655414917006ce9bb8e7b9eca3-ff-20-09-17-20-28-26-764_deco.jpgนายณัฐพงศ์ ยศโสธรชายจับใบดำสกลนคร2628มีนาคม253718080มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)เครื่องกลยานยนต์วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน25562.720639650081มี
3800https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d6cf19784f99a01bcfefd9574d2b2620-ff-631B339F-E5E6-450D-92DE-F9B835E3C6C8.jpegนายรุ่งภพ นวลสันเทียะชายเคยเกณฑ์ทหารนครราชสีมา2420กรกฎาคม253917062ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคโลหะวิทเทคนิคนครราชสีมา25603.620990857225มี
3799https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4250261aaf11ee25294e60a5b4119858-ff-20-09-17-20-28-05-683_deco.jpgนางสาวอรทัย ละครหญิงสกลนคร2410มกราคม253915653มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน25583.310639651180มี
3798https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1a1985bd60e450b2e3001ff5667aadc2-ff-20200917_170021.jpgขจรศักดิ์ ยลถวิลชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)กาฬสินธุ์234ตุลาคม254017666ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยียามยนต์บางแค25613.050989788834มี
3797https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4c77099346ae8777ce0733804dec4a3a-ff-Screenshot_2020-10-05-08-03-46-64.jpgนาย นิธิกร จันทร์คำชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2523กันยายน253817075มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อุตสาหกรรมร.ร. สระแก้ว25572.380623569865มี
3796https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-35bd32dc74680119ffdfbefd562eef3b-ff-68241E9E-418B-4EE0-883C-786EA967CB63.jpegนาย กิติคุณ จันทร์แซมชายได้รับการยกเว้นอุดรธานี2210มิถุนายน254117770ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคเครื่องกลวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน25623.350611349700มี
3795https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-de6f137b874e964f507380928a6dc4b2-ff-Screenshot_2020-10-05-08-03-46-64.jpgนาย นิธิกร จันทร์คำชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2523กันยายน253817075มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อุตสาหกรรมร.ร. สระแก้ว25572.380623569865มี
3794https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-131b6f4e4121aa6eb28e89e7bdfe5df4-ff-FB_IMG_1601858112672-01.jpegศิริลักษณ์ ทูคำมีหญิงปราจีนบุรี2512สิงหาคม253816350มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนประจันต์ราษฎร์บำรุง25582.380651068537มี
3793https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1cf4d5f39638e9b543c6df9ec4eccbe5-ff-INSTACAM_20200804_082245.jpgบุณฑริกา สงนอกหญิงบุรีรัมย์1818ธันวาคม254416240มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายศิลป์โรงเรียนชิตใจชื่น25621.820656827536ไม่มี
3792https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-032b13e4db91f5707e3fac3eab357373-ff-IMG_20200917_194710.jpgนายวุฒิภัทร สีเทียวไทยชายเคยเกณฑ์ทหารสกลนคร2523มีนาคม253816760มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร25573.130658358025มี
3791https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-433dafaca307d5359a8e7420573eb2e9-ff-6FC41A88-8867-4190-9227-C81D3BDD15AC.jpegนาย วุฒิชัย ใจชนะชายได้รับการยกเว้นสุโขทัย254ธันวาคม253717468มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ยานยนต์วิทเทคโนโลยีอุตรดิตถ์25552.700909178428มี
3790https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-45cc4c7aeffff881e54021accda96887-ff-24580446-46EB-4A41-B7D6-2286C51D2B79.jpegนายวิศรุต สายเมฆชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)สระแก้ว2229กรกฎาคม254117269มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม25602.950963247172มี
3789https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-012c84b90525b2b936362cd4acd3a6e3-ff-IMG_20200917_195731.jpgทัศณ์ชธร สร้อยมาลาชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2411ธันวาคม253917298มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนสุวรรณวิทยา25581.720634137593มี
3788https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d3a80409ebc5d2c2deb30fdf314a7ef4-ff-IMG_20200917_195731.jpgทัศณ์ชธร สร้อยมาลาชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2411ธันวาคม253917298มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนสุวรรณวิทยา25581.720634137593มี
3787https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3d038ce97ae96a494cef4368d752f559-ff-IMG_20201005_022751__01.jpgพสธร วิเศษโวหารชายเคยเกณฑ์ทหารนครนายก2122กันยายน254216747ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคนครนายก25623.090967579773มี
3786https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-76fdc14378b35522696064d6286bf19e-ff-IMG_20200917_174701.jpgนางสาวอรวรรณ แจ้งสว่างหญิงปราจีนบุรี2423มิถุนายน253915550มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ทั่วไปการศึกษานอกระบบ25621.930980054040ไม่มี
3785https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a500652c0630d4bdc9620c71218e900c-ff-IMG_20200917_172327.jpgนายสิรวิชญ์ แจ้งสว่างชายจับใบดำนครสวรรค์231พฤษภาคม254018078มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ทั่วไปโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา25593.210966461196ไม่มี
3784https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-850605acf8000c6c9f6183770d41c6ce-ff-569A0551-2283-463F-AE75-5BBD08B989B1.jpegสุทธิดา หนูแดงหญิงปราจีนบุรี2515มีนาคม253815545มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน25572.620648079531ไม่มี
3783https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5a06b553f4556a4b6617e5ab412100d4-ff-passportPhotoMaker_201.jpegนางสาวชญาน์นันท์ สิมพันธ์หญิงชลบุรี3003สิงหาคม253316595มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนไทยเบจบริหารธุรกิจชลบุรี25522.730925464096มี
3782https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-419f1f53f2b27c32c34cc166937a1f1b-ff-99DDEF71-DC96-48DF-8C2D-7F4E95582CDD.jpegนันทวัฒน์ จันทร์พวงชายจับใบดำปราจีนบุรี2330เมษายน254016350มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษามณีเสวตอุปถัมภ์25582.580820416176มี
3781https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1a8f4cbf83f1765985d8be52c48262b3-ff-received_2649938288607058.jpegนาย พงศกร บุญเต็มชายจับใบดำฉะเชิงเทรา2118พฤศจิกายน254116855มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ยานยนต์วิทยาลัยการอาชีพพนม25612.360631793309ไม่มี
3780https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b1380cd671bb655e2f634403ae0aac89-ff-received_2711263649087989.jpegนุศรา ยืนยั่งหญิงขอนแก่น2306กุมภาพันธ์254016146มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา25592.860647744974มี
3779https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-68ab4f06733eea2c043a83773b3db5f3-ff-IMG_20201004_222336.jpgนางสาว รัชดาภรณ์ อ้วนหล่ำหญิงนครราชสีมา225มีนาคม254115346ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการผลิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี25632.560918274690มี
3778https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-93d61ca6a58c9eecf1120cb69ca39936-ff-Screenshot_25631004_220527.jpgเอกราช สุขแก้วชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี238พฤศจิกายน253917074ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25612.910809676820มี
3777https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3ea23176b6725f80c57b5f852bb71412-ff-0AB8D3F3-4C6A-40C5-8873-C541736998B3.jpegภาสินี ใครควัญหญิงสระแก้ว2118พฤษภาคม254215640มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25612.980834257197ไม่มี
3776https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-761213ec390197f2174ed4ca24ede4da-ff-IMG20201004213041.jpgกมลวรรณ แสงสง่าหญิงเพชรบูรณ์2427พฤษภาคม253916061มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายสามัญโรงเรียนหนองไผ่25572.100800595520ไม่มี
3775https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4ee76a5b706ac38e82573859bb677014-ff-C360_2020-05-17-00-00-50-983.jpgกรรณาภรณ์ ขุมธาตุหญิงปราจีนบุรี287กันยายน253515545มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนกบินทร์วิทยา25543.360985690563มี
3774https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b48464d9c20ca081e66c3fa2732f1761-ff-image.jpgปัถย์ มุ่งอาษาชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2317กุมภาพันธ์254017067ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)นิคเทคโลหะวิทยาลัยเทคนิคปารจีนบุรี25603.000993517021มี
3773https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f549f55f0f96fa29abefe967473395f4-ff-47927C5A-CCD8-4C72-A856-6D8FFA6A2F9E.jpegธราเทพ ศรีคงชายจับใบดำเพชรบูรณ์246กรกฎาคม253916558ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์25612.980970185830มี
3772https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d41ca9d03290070ddb3ebdd8f6442948-ff-IMG_25631004_205337.jpgนางสาวศิริวรรณ วงศ์อารีย์หญิงปราจีนบุรี2526กรกฎาคม253716550ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คณะบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี25592.75088-793-5315มี
3771https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-63eab9b6eb99619e7312b93a6570acd5-ff-75836F85-C011-4261-8A75-B50AD9AD0A72.jpegเจนนิสา เต็มดวงหญิงศรีสะเกษ1915มกราคม254415454มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตตระกาศประชาสามัคคี25623.630641423825มี
3770https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-54f005fc15fc9c0fad622819e1d57d09-ff-16018195563238282659347938353641.jpgวิวัฒน์ชัย บุรุษภักดีชายจับใบดำอุดรธานี2216มีนาคม254116975ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคเครื่องกลวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ25632.680838345959มี
3769https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b482e4b9f8911f4b3079f2dd002f2e04-ff-16018194554685330127586580039987.jpgวิวัฒน์ชัย บุรุษภักดีชายจับใบดำอุดรธานี2216มีนาคม254116975ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคเครื่องกลวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ25632.680838345959มี
3768https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b3ab11e22b4ec5a22d295214a3d8bb6c-ff-IMG_20201004_200332.jpgนายราชสิทธิ์ แก้วบุปผาชายจับใบดำปราจีนบุรี2517มิถุนายน253816563มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิษป์-ภาษาเตรียมอุดรศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี25561.50098-530-3858มี
3767https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7f765fac4f41d6f80a6d7727eaf9c7db-ff-beauty_20201004203413.jpgสิทธิศักดิ์ อินทร์นอกชายจับใบดำฉะเชิงเทรา2428กุมภาพันธ์253917168มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)กศน ปราจีนบุรีกศน25602.050925066490ไม่มี
3766https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e17c9741444b224fd2da992481b4e5e3-ff-1597225235431.jpgนางสาวบุณฑริกา ปะทะโยหญิงนครนายก2218มกราคม254116154ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคนครนายก25613.560864557300มี
3765https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fda7f24972edb216d12a05b8e8be54bb-ff-37BFDC5C-820B-450F-8C6F-AB25796C029C.jpegธวัชชัย มาดีชายยังไม่ได้เกณฑ์ทหารร้อยเอ็ด2307มิถุนายน254016454ปริญญาตรีภูมิสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา25623.160803235465มี
3764https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7e8cb210e5391b1ecd7231be14afb1df-ff-D2A49D2B-12B4-4071-8AD8-E01E72830D8A.jpegนางสาวพินทุสร เจนตะคุหญิงปราจีนบุรี2221ตุลาคม254015848มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง25583.390928561803ไม่มี
3763https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7de85737358bc4b641d892ea887eb40d-ff-IMG_20200325_102211_684.jpgสุรศักดิ์ พุทธรัตน์ชายเคยเกณฑ์ทหารนครพนม2723ตุลาคม253616555มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)กศนกศน นครพนม วิทยาคม525580934533556มี
3762https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-afd245b197222d7ef07bb9a59d17a77d-ff-PhotoGrid_1601815388871.jpgนางสาววิภาวี เกตทองหญิงปราจีนบุรี2230พฤศจิกายน254016562มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์คณิตโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์25582.870802767944ไม่มี
3761https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c53bb544ed8d1b2739fc0d088458bd02-ff-16018158065836206781791526329602.jpgนาย เอกรัตน์ ศรีลานชายจับใบดำอุบลราชธานี2323มีนาคม254017165ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์เทคนิคพิบูลมังสาหาร25613.750635283476มี
3760https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6d96a9e13947e9907e19a9081eb0cb8e-ff-204C42CC-A3FB-44D1-81BB-479BE6207856.jpegถิรวิทย์ แช่มพิจิตรชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี239ธันวาคม254017390มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ภาษากบินทร์วิทยา25602.680659107536มี
3759https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4302926aaf00866f0bda430d6f1469fb-ff-3F9DC186-6F46-4C01-99C6-77572D830637.jpegปัทมวรรณ ย้อยดาหญิงปราจีนบุรี234สิงหาคม254017288ปริญญาตรีการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์25632.030928259089ไม่มี
3758https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9405da0d3befe5e8301ecd15ff0e2dd0-ff-CF08A8B1-6286-40AD-9AB0-52C78DCB17DE.jpegสุทธิดา โพนน้อยหญิงปราจีนบุรี2011มิถุนายน254315443มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พาณิชชกรรม/คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25632.390646066303ไม่มี
3757https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8b3daf84972cae631a9038a9a2350551-ff-IMG_0585.jpgเนติธร ภักดีชายจับใบดำปราจีนบุรี2302กรกฎาคม254016979ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25622.89083191931มี
3756https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-11e435a8ef7dd408084b9d59499169bf-ff-E6E5C61F-51CB-426B-B6D4-4DAA14D3E2FB.jpegพิกุล ทองเพ็ชรหญิงสระแก้ว2327เมษายน254015978มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-คหกรรมโรงเรียนสระเเก้ว25583.340923565946มี
3755https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8ff7ea6feaedba5a952e284dc7edc9fa-ff-Screenshot_2020-09-17-20-06-16-87.pngยุภาภรณ์ คลังกลางหญิงขอนแก่น2924พฤษภาคม253416060ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น25553.180840847039มี
3754https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9d185bd92a21707949bf0f707eb02acd-ff-IMG20200831121941.jpgเพชรรัตน์ ภูสุวรรณหญิงร้อยเอ็ด2621เมษายน253716159มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-กศน.อำเภอเกษตรวิสัย25612.920928716659ไม่มี
3753https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f2e656a66f8b664b4ea8635a725ba8f2-ff-1601812232483765770509.jpgเปรมทิพย์ สามารถหญิงฉะเชิงเทรา2421มกราคม253916554มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม2572.930957957259มี
3752https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5fb908eb6723ec2a782ca40363bfcb4b-ff-IMG20201004082944.jpgพสิษฐ์ ดวงประเสริฐชายจับใบดำปราจีนบุรี2423กรกฎาคม253917360มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์25591.960928313294มี
3751https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-93bd2637308778c15b9214bca71fc4ae-ff-Screenshot_25630818_143000.pngวีระชาติ นาครินทร์ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ศรีสะเกษ273ธันวาคม253517350มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนสตรีสิริเกศ25543.120914724751มี
3750https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-132142a02210675474b99c41eca0aa37-ff-BeautyPlus_20200914115228773_save_mr1600059635741.jpgมาริสา พ่วงบางโพหญิงอุตรดิตถ์246เมษายน253916560ปริญญาตรีการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์25612.980956439191มี
3749https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-06ba31fd41172408ae2ba6ec9b2b7134-ff-187CF2EB-B3BC-429F-AEDC-2500AB9441E3.pngสิทธิชัย โมคกุลชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2522กรกฎาคม253816052มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ม.ปลายก.ศ.น.25612.500636369346มี
3748https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-74bb02e4baeb851fe66f3a28906ba10c-ff-BeautyPlus_20200914115228773_save_mr1600059635741.jpgมาริสา พ่วงบางโพหญิงอุตรดิตถ์246เมษายน253916560ปริญญาตรีการพัฒนาชุมชนราชภัฏอุตรดิตถ์25612.980956439191ไม่มี
3747https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-032dad37f813e89cf94db3daa2984d65-ff-image.jpgธนากร อาจดวดดีชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)กาฬสินธุ์2417มิถุนายน253916556มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม25572.170981841887มี
3746https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ad3abe23e0b8b66c22b0cc2da7c5f177-ff-IMG20201004170348.jpgนายไพโรจน์ ใต้คีรีชายจับใบดำสระแก้ว2628มีนาคม253716065ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25572.970982461603มี
3745https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-00b85c9a05bf9adeb4834ef87f9dc902-ff-1591503943791.jpgนางสาวอภิญญา ดวงดูสันหญิงนครพนม2420กุมภาพันธ์253916058ปริญญาตรีสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร25613.880959460810มี
3744https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a3f485a0a2895ceb438326c796596f2c-ff-IMG_20201004_130131.jpgสุดารัตน์ ใจสงัดหญิงสระแก้ว2321มีนาคม254016875มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนวัฒนานคร25583.650985601297มี
3743https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9059b7e5496ff9897e18f2137ffcbfdd-ff-IMG_20201004_153819.jpgนายสายชล พบบุญชายเคยเกณฑ์ทหารนครราชสีมา258ตุลาคม253717580มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณิตอังกฤษโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา25552.040821418175มี
3742https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c543e67ee3d983560093f4f6a13a1cd9-ff-1592926860232.jpgนางสาวปวริศา ต่อคุ้มหญิงปราจีนบุรี2303กรกฎาคม254015342ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25613.750632659691มี
3741https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-34f3503d73e7a1197650c610fd76581d-ff-IMG_20200719_205257.jpgบุญญารัสมิ์์​ ภักดีหญิงสมุทรปราการ2029มีนาคม254316057มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)บัญชีวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25612.75080 060 5438มี
3740https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c6ea3aea2e0438f61b7f7481b296e95a-ff-AEA6C0FE-BBA9-4807-898C-61F0D711EFF5.jpegปริฉัตร สาสนามหญิงร้อยเอ็ด2005พฤษภาคม254316047มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย25603.480611170510มี
3739https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c32912b868779804f0ac563683700500-ff-IMG_25630410_075747.jpgทัศนพงษ์ ชูวงษ์ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2025พฤศจิกายน254216974ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25633.050989745336มี
3738https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1ba793e747fec3deb7b71aa7c7ce43ba-ff-IMG_20201004_151827.jpgหทัยรัตน์ ธรรมปัญญาหญิงบุรีรัมย์215กรกฎาคม254215854ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา25633.540863478530ไม่มี
3737https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-56ea78b90bc7341a195971ccac676c60-ff-IMG_25630519_102443.jpgศิรวิทย์ ศิลาทองชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2423กุมภาพันธ์253916990มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี18 มีนาคม 25472.670959052710มี
3736https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f15b4b0023068db33fbcca225f457ec9-ff-IMG_25631003_213001.jpgกุลปราณี เขียวสอาดหญิงปราจีนบุรี2425พฤศจิกายน253816248มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง25572.230970761330ไม่มี
3735https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f25f10effae17c8044e177a6d6440f86-ff-received_981298119013526.jpegนายวิรัตน์ จันทวาทชายเคยเกณฑ์ทหารฉะเชิงเทรา2307กุมภาพันธ์254017377มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)เครื่องมือกลวิทยาลัยการอาชีพ พนมสารคาม25583.100822011294มี
3734https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0c67d79d4c85d1429665a50e94b5fb78-ff-AF3A0061-5941-4856-B2E8-339D98B14869.jpegณัฐพล กุดนอกชายได้รับการยกเว้นมหาสารคาม218เมษายน254216758ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย25633.180969041062มี
3733https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7b198df963523e75d199f9888bf62e80-ff-C8D00152-CBE9-4EFE-810F-50F93AD7C5E3.jpegภาณุพงศ์ สมบูรณ์สรรพชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี223กันยายน254117970ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25612.820809520076มี
3732https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c920cde88dcde71d3ad41e39151ba670-ff-received_612636272745252.jpegปฏิภาณ ฐานะประสิทธิ์ชายเคยเกณฑ์ทหารชลบุรี2311กรกฎาคม254017165.5มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ยานยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก25593.630804216760มี
3731https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-08f2003f833dcab27560a69b8ecdbdc0-ff-received_612636272745252.jpegปฏิภาณ ฐานะประสิทธิ์ชายเคยเกณฑ์ทหารชลบุรี2311กรกฎาคม254017165.5ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก25612.920804216760มี
3730https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f6e0bfc4c40d5651ef54e5f5ceb89f75-ff-received_612636272745252.jpegนาย ปฏิภาณ ฐานะประสิทธิ์ชายเคยเกณฑ์ทหารชลบุรี2311กรกฎาคม254017165.5มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ยานยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก25592.920804216760มี
3729https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0712966f1d9c54fa4bcb6f62ad723314-ff-received_612636272745252.jpegปฏิภาณ ฐานะประสิทธิ์ชายเคยเกณฑ์ทหารชลบุรี2311กรกฎาคม254017165.5ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก25612.920804216760มี
3728https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-16493e3db240fb10d067f60eb8008a46-ff-received_612636272745252.jpegนาย ปฏิภาณ ฐานะประสิทธิ์ชายเคยเกณฑ์ทหารชลบุรี2311กรกฎาคม254017165.5ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก25612.920804216760มี
3727https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-08ea10f0b582d0c243f37322f8f5d36f-ff-19F78905-3608-4CB4-8B42-456B5B5F86EB.jpegนาย พีรยุทธ สมบูรณ์สรรพชายจับใบดำปราจีนบุรี2525สิงหาคม253717756มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี25562.560638592831มี
3726https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a26ac339da2cd092450d0aefe37819f7-ff-IMG20201004134245.jpgอัญชลี สีใสหญิงปราจีนบุรี2315ตุลาคม253916060มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คณิตสุวรรณวิทยา25581.890928646399มี
3725https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9a865c2cf5a77a27ff8480cbae14286b-ff-image.jpgน.ส ศุภกรณ์ วงษ์ไลหญิงสุรินทร์2012พฤษภาคม254316555มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ม.3ร.ร บ้านอาโพน25592.730924442998ไม่มี
3724https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-84b08be770fd67fad8b335e87169e30d-ff-1734E17F-9956-4678-9B4F-6BB51869E294.jpegชลาศัย ลาดลืมหญิงปราจีนบุรี2227กันยายน254116855มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25612.960966870183มี
3723https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d7f35770396784e56bf5e3aa1a031ed4-ff-IMG_20200802_210950.jpgสุพัตรา มหัสกุลหญิงอุดรธานี2122พฤษภาคม254216152มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ25603.600623917734มี
3722https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6d2f035952f6d4780b57c05b60665e24-ff-4CF635BF-3FE1-485B-BE71-4A5E24D01289.jpegศุภกิจชายเคยเกณฑ์ทหารน่าน2230ธันวาคม254016047มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ม.6บ่อเกลือ25603.000967343255มี
3721https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-276163810b9240b0979b405e68c5ed1e-ff-20-10-04-12-50-06-727_deco.jpgกุลรัตน์ สุทธิมูลหญิงบุรีรัมย์2218เมษายน254116548มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-คำนวนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม25592.710981181228มี
3720https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d1d7f58a960bff0552f0ff83b7720a10-ff-82EE0113-575A-4ACE-B7C6-21127D2C2224.jpegธัญญาเรศ กัลยาวงค์หญิงปราจีนบุรี2615มีนาคม253716053มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทคณิตศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอศรีมหาโพธิ25602.520928792838มี
3719https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a71fd8d73a5fed8d2ec32ce35e8728db-ff-F11A5F05-6571-43FE-8AF9-D36583C3A6CA.jpegสุชาดา น้อยอ่อนหญิงปราจีนบุรี1912มิถุนายน254415642มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม25632.920922749083ไม่มี
3718https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-70cf3739f0d0a245ce86a24c3dce0102-ff-20201004_123101.jpgอภิเชษฐ์ อุปสุชายนครพนม2421มิถุนายน253916764ปริญญาตรีเทคโนโลยีการผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร25623.560611502681มี
3717https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-af995ad821869768cc3acb0f77684f09-ff-IMG_20201004_123035.jpgสุกัญญา ศรีประไหมหญิงสระแก้ว2118เมษายน254216362มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลปะ พละ การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา25602.820636605196มี
3716https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b6eabb06ef4a3a2d211ed0498bb65088-ff-IMG_20200919_145240_813.jpgธนกฤต สมบัตินิรันดร์ชายได้รับการยกเว้นปราจีนบุรี2801มกราคม253518560มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างตชด25502.50641392772มี
3715https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a4f0f52b3c61b6615d6e281d5aea7b0b-ff-20190807_180535.jpgสุริยา เสาร์พรมพวงชายเคยเกณฑ์ทหารฉะเชิงเทรา254พฤษภาคม253817375มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ ภาษาโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม25571.760625405017มี
3714https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ce640652db66932accccfed3f27c722f-ff-B612_20200429_153030_377.jpgสุจินันท์ คำศิริหญิงขอนแก่น226มิถุนายน254115365มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไทย คณิต วิทย์ชนบทศึกษา25573.130630375296ไม่มี
3713https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0024075f712ae1f49942153f0254914d-ff-IMG20201004070354.jpgนายบรรพจน์. อนุสินธุ์ชายได้รับการยกเว้นปราจีนบุรี2529พฤษภาคม253516565ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างกลโรงงานอาชีวะกรุงธนบุรี25563.220923134260มี
3712https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-00636feacf655a3759e0ce140d61d455-ff-IMG_25631004_104101.jpgนางสาวอินทิรา หงษ์ทองหญิงนครราชสีมา2216พฤษภาคม254115042มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา25592.000986270052มี
3711https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1aebaa0a5017316ae98997a23422136b-ff-A77B3CF7-C68F-4FB6-B662-0AED120B1F41.jpegศศิธร เกื้อกูลหญิงปราจีนบุรี2222สิงหาคม254116452มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตประจันตราษฎร์บำรุง25592.750968210104ไม่มี
3710https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4abd9e6e11fa7e168aae3936384c9e85-ff-1577949509361.jpgวราชินี มีจริงหญิงปราจีนบุรี2020กรกฎาคม254317373มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25603.270925541720มี
3709https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-29646ca2d52f8b988799326ef5dc2bab-ff-16017818160994673560800037431955.jpgน.ส.ลำเพา ศรีสมรหญิงอุดรธานี2318พฤศจิกายน253916665มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น25572.180820610634มี
3708https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-dd17eed7523ba9015f69116e147c513f-ff-1601781580218963595215011268201.jpgสุวิศา วิวาห์สุขหญิงบุรีรัมย์1804เมษายน254515047มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์25632.760933268806มี
3707https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f9af9344bb5992d61551e4a56e69561e-ff-received_455043481804170.jpegนางสาวอัญชิสา นักบุญหญิงปราจีนบุรี194มกราคม254415850มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง25622.510615305023มี
3706https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6f6bfaf389ae141afa66ceea8017e4ca-ff-IMG_25631004_095618.jpgธนากร ศัพท์เสนาะชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี206มีนาคม254316756มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิล-ช่างโรงเรียนศรีมหาโพธิ25623.110980827688ไม่มี
3705https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ff4be436a0a6087f0d812ca8a4643917-ff-IMG20201004094443.jpgนางสาว บุษกาล มะหิงสิบหญิงปราจีนบุรี205กันยายน254316251มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี25613.290969310509มี
3704https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-de98b3549dd77f54b40111d984113bee-ff-B54A13D7-E0F8-47BC-B81F-EA9651B171D7.jpegนัทวุฒิ สุทธิทรัพย์ชายได้รับการยกเว้นปราจีนบุรี2011กรกฎาคม254417563มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิล-สังคมโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง25611.690643061094ไม่มี
3703https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-074f516bae7645cc6636d32006221695-ff-1588744003525.jpgน.ส.ยุพาวรรณ สัพท์เสนาะหญิงปราจีนบุรี2312เมษายน254016368มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ภาษาร.ร.ศรีมหาโพธิ25582.290801081898มี
3702https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-12da06329b41fe0041bea4bbae17ef3e-ff-16017796894033106535057571206672.jpgน.ส​ สุดารัตน์​ กลั่นดีหญิงปราจีนบุรี2303พฤศจิกายน254016065มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียน​ปราจีนกัลยาณี25581.980637707455ไม่มี
3701https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d9ee68c26cd974f3616281433e597ab6-ff-1601779336717..jpgนางสาวสุธิมา ฆานะสิทธิ์หญิงปราจีนบุรี189มีนาคม254515846มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ภาษาจีนโรงเรียนประจันราษฎร์บำรุง25633.000923129490ไม่มี
3700https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-63826a3fea734a630dabae1109ee7932-ff-CDCEA379-49FB-443D-A36B-9545A6468D5E.jpegอภิสิทธิ์ ปัดตาชายจับใบดำศรีสะเกษ228กรกฎาคม254117058มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ คณิตโรงเรียนบึงมะลูวิทยา25603.360801695246มี
3699https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-089046556c577fd2f02ba74fd75ecbba-ff-beauty_20201004091628.jpgณลิตา นาพลเทพหญิงขอนแก่น237มิถุนายน254016052มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์​วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี25593.750621545438มี
3698https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-411313e0f02bd90b589c15075aebc58c-ff-16017769326765440125930631869259.jpgพุทธิพงษ์​ ด่านณรงค์​ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)สระแก้ว252สิงหาคม253817178มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์​ภาษาโรงเรียนทัพพระยาพิทยา25571.740971273897มี
3697https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-09fe9805e297156b0c5987feb2f12b1b-ff-6DE82B6D-B280-4120-A387-E11A41F45709.jpegนางสาวปรียาทิพย์ ตะบุบผาหญิงฉะเชิงเทรา2429มิถุนายน253916354มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การเลขานุการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา25573.160655524707มี
3696https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6711aa43b6bd1735c3c6ca93ecc2e57a-ff-9757145D-72BA-44B1-86D7-F27A9A6C8EE9.jpegนางสาวปรียาทิพย์ ตะบุบผาหญิงฉะเชิงเทรา2429 มิถุนายน 2539มิถุนายน253916354มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การเลขานุการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา25573.160655524707มี
3695https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-da9e07995efab4c7416204c6b3a60cd4-ff-beauty_20200114134352.jpgอริสา ป้านภูมิหญิงเพชรบูรณ์3220ตุลาคม253115848มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ สังคมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์25501.670823271646มี
3694https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c1c1e9d46c4a6559273a3cec0841a101-ff-IMG_20201004_082237.jpgนางสาวกัลยารัตน์ พรมทองคำหญิงชัยภูมิ2128/06/2542มิถุนายน254216748มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก25603.490986581906มี
3693https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e885f0a717aa3b31d9f1d6b869517ad1-ff-IMG20201002180437.jpgเกศรินทร์ แสงมงคลหญิงปราจีนบุรี2002กันยายน254315570มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ คณิตศูนย์การศึกษานอกระบบ25592.380927028031มี
3692https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f9b4ff1c54c667d35971a8357f4f9c0a-ff-IMG20201004080853.jpgวิภาพร พงษ์เกษหญิงปราจีนบุรี2716/12/35ธันวาคม253516050มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม25562.22093-0253105มี
3691https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-bc04fff7eb3e1dc2abc6d327d87f4b3b-ff-IMG_25630830_170302.jpgปิยมิล บุบผามะตะนังหญิงมหาสารคาม209สิงหาคม254315845มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย25613.660643509209ไม่มี
3690https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8d7dc7534ac455fe27b8d17e9a3ad48b-ff-1601771408693591198611656976672.jpgรุ่งนภา​ ป้องพราชหญิงปราจีนบุรี18​ ปี26​กันยายน254516355มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์​-คณิตโรงเรียน​ลาดตะเคียน​ราษฎร์​บำรุง​25632.660959478758ไม่มี
3689https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-04f96d3e1f2776b0cd25b9f96adad09c-ff-IMG_20200918_110347.jpgทักษิณา สาโทหญิงปราจีนบุรี2222พฤศจิกายน254016270ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25612.880973030922มี
3688https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e1bc5e03cbfe42a238c1d9860eea2a05-ff-20201004_070839.jpgน.ส.ตีรณา ขิบปะเมหญิงนครนายก214/09/2542กันยายน254216550ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง25633.650979932489ไม่มี
3687https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5b57da9d31231851c129c7812bc169c4-ff-received_3285653101502786.jpegนาวสาวจีรพา สรฤทธิ์หญิงอุบลราชธานี231พฤษภาคม254016049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์25593.000621100901มี
3686https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5054ee20e9916bce1a8b4855dd5b7200-ff-Screenshot_2020-10-04-06-17-06-47.jpgนาย นิธิกร จันทร์คำชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2523กันยายน253817075มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อุตสาหกรรมร.ร. สระแก้ว25572.380623569865มี
3685https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-27ed7b8c432682dd4f9e2dd0ebf15270-ff-Screenshot_2020-10-04-06-17-06-47.jpgนาย นิธิกร จันทร์คำชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2523กันยายน253817075มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อุตสาหกรรมร.ร. สระแก้ว25572.380623569865มี
3684https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-27433c2c8c12cdfa47cb5d1d11795ef6-ff-16017669048498061410348448016360.jpgสายฝน โอสถานนท์หญิงฉะเชิงเทรา398พฤศจิกายน252316158มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สามัญกศน สมุทรสาคร25411.630634702989มี
3683https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-50ee35f91cfb232d722f687efaa60989-ff-received_837880690289069.jpegสุนิสา แสงสุวิมลหญิงปราจีนบุรี1928กุมภาพันธ์254415544มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ซ่อมบำรุงอุตสาหกกรมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25623.050615539470มี
3682https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1fa4c3a1a887e1d7ae07dec5394072e7-ff-IMG_20200824_181858.jpgนายสิทธิวัฒน์​ รสหวานชายได้รับการยกเว้นฉะเชิงเทรา2918/07/2534กรกฎาคม253416960มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การพิมพ์โรงเรียนดอนบอสโกกรุงเทพ25532.200971731640มี
3681https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-76dd4796608a24726a4a236862e7f617-ff-1601758330228..jpgน.ส.ศศินิภา คุริยาหญิงปราจีนบุรี2414เมษายน253916360มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)บัญชีพณิชยการปราจีนบุรี20143.540830817480มี
3680https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fb76441059d892321d6575e906a64863-ff-FB_IMG_1601755494297.jpgประสบชัย ครุฑใจกล้าชายจับใบดำปราจีนบุรี224มิถุนายน254117870มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างยนต์/ยานยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี25592.600646181960ไม่มี
3679https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-91c66930678516d409781538f1a6d4d2-ff-8221827A-890C-4DDE-8B78-8BB17D776DDB.jpegอุไรพร วิหกหงษ์หญิงปราจีนบุรี2524มีนาคม253816060ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์/สาขาฟิสิกส์ประยุกต์/เอกเครื่องมือวัด (Measurement and Instrumentation)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง25602.380852858550มี
3678https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-66ea617534bb48386c9a3dc7b0a6c98a-ff-B80F000C-845B-442E-99A4-9BCBFB83F371.jpegพากร ชื่นอารมณ์ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2224เมษายน254117270มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี25612.670983643964มี
3677https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a0174d15f8645211925ac1ca62f285c0-ff-image.jpgปฏิภาณ โชติช่วงชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี1814พฤศจิกายน254417667มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-คำนวนปราจิณราษฎรอำรุง25632.560956531636มี
3676https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d4e8b28b200a5394b11bf376cc67607c-ff-beauty_20191124064135.jpgพัชราพร ประชุมของหญิงสุรินทร์2327มีนาคม254015760มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม25572.470985686948มี
3675https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9e4766c528480a3d8191ddf2c536fb91-ff-IMG_20200918_052745.jpgนาย สุทธิพงษ์ ชมภูเทพชายจับใบดำสระแก้ว2631กรกฎาคม253716850มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว30/03/25563.330984213653ไม่มี
3674https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-60b6177310b1b48d124b83c4d9c2aea5-ff-1562730271380_mix01.jpgพิชญาภา ศรีบุญเรืองหญิงอุดรธานี241/12/63ธันวาคม253915945มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตเพ็ญพิทยาคม25592.210653019916ไม่มี
3673https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7264121d35d8ee55e4098318e853ed61-ff-IMG_20200919_150332_550.jpgนางสาว อินธิรา ชำนาญปืนหญิงปราจีนบุรี215พฤษภาคม254215645มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ คณิตโรงเรียนสุวรรณวิทยา256020927317534มี
3672https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4008e2ca8ecd8cb2d5c567f7b36f4fb5-ff-92B47EBA-D838-406A-A6B9-82E505248654.jpegชลิดา ขุนอ่อนหญิงศรีสะเกษ2108/10/2542ตุลาคม254216055ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ25633.590959307460มี
3671https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c5e13644352bf2e05fe21e9ef3d71496-ff-C9D6C6AA-3BC5-4121-9B14-9E2D07768267.jpegวุฒิพงษ์ ถาวรชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2317 กันยายน 2540กันยายน254017668มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ -คณิตพรหมประสิทธิ์25592.110612605499มี
3670https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-74fbdd6fd3fa84ce65d35e2ef6d18c4a-ff-9879D193-610F-45D6-B37C-5708EF359751.jpegนางสาว โชติกา อนุอันหญิงปราจีนบุรี283เมษายน253515559ปริญญาตรีวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25582.170988917624มี
3669https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3c2e7e56e1afa59770b94f9d99d5fb75-ff-FB_IMG_1593345050075.jpgธีรพงษ์ เทียมวงศ์ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)บุรีรัมย์2012มีนาคม254316665มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาเมืองตลุงพิทยาสรรพ์25612.380629124064มี
3668https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-dfd167cf1d302d18cfe62c4e70283edd-ff-F2A4AFE7-F338-4366-AF2A-ED6318A24621.jpegพนิดา ศิริปีหญิงอุบลราชธานี2330ธันวาคม254015550ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย25612.700946388149มี
3667https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a023dc4337e737e8e772356d0b9e7237-ff-IMG_25631003_210955.jpgนางสาวอินทิรา อบรมหญิงสระแก้ว2027เมษายน254316464มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา25602.130612045351ไม่มี
3666https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f096fba324e689f7287a19247deb0be2-ff-IMG_25631003_210841.jpgนางสาวสุภาพร เข็มรุ่งหญิงฉะเชิงเทรา2114มีนาคม254216548ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา25632.890861063118ไม่มี
3665https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7b0d9c5e8dbfdb84c2b13005681e139e-ff-IMG20200828222449.jpgนายประภัสสร มาลาเพศชายได้รับการยกเว้นปราจีนบุรี2516พฤษภาคม2538178110มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ภาษาโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง25572.370614412916มี
3664https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-02c66463cddccf227018a020980b7db9-ff-20200802_184508_239.jpgศิริขวัญ สาเกตุหญิงขอนแก่น201กันยายน254315556มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ภาษาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา25613.200821591270มี
3663https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-77ffd5373fb3ba0660725c8e6a859887-ff-16017330966311969077455809169776.jpgนาย อธิบดี รัตนพชรากรชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2223พฤษภาคม254118287ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรั25622.300822921593มี
3662https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6c328181abf44296da1d9c62ee517b8b-ff-received_570400546839352.jpegน.ส ทิพวรรณ ก้อนจินดาหญิงปราจีนบุรี2616มิถุนายน253715560ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุระกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี25572.720930196943มี
3661https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fedb6779c028d8a4b8b8e4993d32e173-ff-IMG_25631003_203949.jpgนางสาว ทิพาพร กุดนอกหญิงมหาสารคาม2924กรกฎาคม253415146มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย25533.250903879403มี
3660https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-bb156f7345bf8a827892f840b54d7f28-ff-BeautyPlus_20201003201155551_save.jpgน.ส.พัชรี สว่างอารมณ์หญิงปราจีนบุรี2530มิถุนายน253815959มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คณิตโรงเรียนศรีมหาโพธิ25551.950800620231ไม่มี
3659https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-75a7353ec90aa268bab29dd0227bf237-ff-IMG_20200822_184416.jpgสหรัฐ พนมเพลิงชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2129มกราคม254217560มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25602.850638712373มี
3658https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9312d107a6b194ac6578fade2d5ea6cb-ff-BCD9D748-8FE9-4CEB-AED3-E7325A149E17.pngสิรวรรณ ตัณฑิกุลหญิงปราจีนบุรี2331กรกฎาคม254016759มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์วิทยาอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี25582.270806368078มี
3657https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-38d3031ab7b3d1118b60d8a15d756b69-ff-24303F49-25FA-4DF2-9100-1FC60D3AE954.jpegนาย ธีรศักดิ์ มะลิวัลย์ชายจับใบดำสุรินทร์252กันยายน253816562ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคยานยนต์วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์25592.690934375748มี
3656https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e44919a69e949fd6989f6425f16f518c-ff-20190528_112846.jpgน.ส.น้ำทิพย์ งวงชัยภูมิหญิงพระนครศรีอยุธยา2411กันยายน253917356มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์คณิตโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร25583.410957052808ไม่มี
3655https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8d4146c2d27eff9f6cea668b84cc896a-ff-309C935C-647C-4D28-8CA8-50F2AEB59831.jpegเพียงพร ประชุมเหล็กหญิงปราจีนบุรี3326กุมภาพันธ์253015549ปริญญาตรีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชธานี25543.430800673743มี
3654https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f983a1bc54b48c27b52e425bcbd2b9d6-ff-received_1199436740443100.jpegนันทิกานต์ วันสาสืบหญิงมหาสารคาม2503กรกฎาคม253816553ปริญญาตรีเทคโนโลยี/พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/วิทย์-คณิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม25612.010967301359มี
3653https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b12af07ee5b868899956a265f85d629e-ff-IMG20201003200339.jpgสมพร เกิดสะอาดชายเคยเกณฑ์ทหารฉะเชิงเทรา2521สิงหาคม253817065มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อุสาหกรรมยานยนต์โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว25572.440984980670มี
3652https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-34be06087f3b0328e72032dd43c58116-ff-IMG20201003200339.jpgสมพร เกิดสะอาดชายเคยเกณฑ์ทหารฉะเชิงเทรา2521สิงหาคม253817065มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สามัญโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว25572.440982695536มี
3651https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cc6b7a8f244c6835022cbc631b6b35bb-ff-yo-1.5.jpgนางสาวนิภาพร ไชยสิทธิ์หญิงขอนแก่น236ตุลาคม254015943ปริญญาตรีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น25633.320992086822มี
3650https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-601091642f96f0a127a3f8b789652871-ff-beauty_20200720164734.jpgเบญจมาพร โพธิ์ทองหญิงปราจีนบุรี2628มิถุนายน253715750มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์,คณิตก.ศ.น นอกระบบ25562.920970216196มี
3649https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4760d2aa5164794ec58135774637933e-ff-89c5a4cf5d4363f4212e34199e49f773.0.jpgนางสาวกฤษณา ธรรมศิลป์หญิงชัยภูมิ2629กันยายน253715858ปริญญาตรีเกษตรศาสตร์มหวิทยาลัยแม่โจ้25602.540854693089มี
3648https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4e7660247cce7ca51b4ad344c0fa2ffa-ff-IMG20201003052834.jpgวุฒิชัย หงษ์ขุนทดชายจับใบดำนครนายก2520เมษายน253818195มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)เครื่องกลวิทยาลัยเทคนิคนครนายก25552.240956153043มี
3647https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5daa29404463a3130d4aafe8c064601e-ff-B612_20201002_091022_063.jpgอรณิชา ร่มกลางหญิงนครราชสีมา2422กุมภาพันธ์253915760ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์สำนักงานวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา25593.350981185339มี
3646https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-983760557cba7b90f8dafa32ad704a91-ff-164DA3AB-C0D2-4C1E-AD95-DD29F7DEC96E.jpegนันทวัฒน์ จันทร์พวงชายจับใบดำปราจีนบุรี2330เมษายน254016350มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษามณีเสวตอุปถัมภ์25582.580820416176มี
3645https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-aa172f5624670441f56f508069810434-ff-received_358027848676419.jpegนายสุรชาติ หอมสุคนธ์ชายจับใบดำสระแก้ว2430เมษายน253916752ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25603.550870118818มี
3644https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d3ab2d3fd732d260807e9f8917b2257f-ff-PhotoGrid_1601727854357.jpgนางสาวญาศุมินทร์ ทาราหญิงสระแก้ว259กุมภาพันธ์253815547มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การศึกษานอกระบบกศน.อำเภอวัฒนานคร25572.370928743341ไม่มี
3643https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-51c2c2c4f4387c78485c006f0368b505-ff-68729244_2359999640923245_8084657541033754624_o.jpgกฤษฎา กล่ำเหว่าชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2428ตุลาคม253818565ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25623.420985398221มี
3642https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-82748337064885338671f603ed6903d4-ff-68729244_2359999640923245_8084657541033754624_o.jpgกฤษฎา กล่ำเหว่าชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2428ตุลาคม253818565มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี25563.470985398221มี
3641https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7546ec4ba59c631761533efccd120c04-ff-0483A6DF-573D-4121-B18B-4585874F0AC0.jpegนางสาวนัชกร สุทธิสนหญิงปราจีนบุรี2525พฤษภาคม253816247ปริญญาตรีบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ25623.230642966522มี
3640https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ae2cf3a3239ec6e543df0f27bba11325-ff-IMG_20201003_185246.jpgเบญจมาศ เดชจำเริญหญิงฉะเชิงเทรา2811สิงหาคม253516052ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เครื่องกลวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)25563.390620639307ไม่มี
3639https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ad70450b21a40f29c468af560222f098-ff-BE8F642C-B466-4915-B73B-9D28EBE5355F.jpegวาสนา งามวงษ์หญิงปราจีนบุรี2320กันยายน254016550ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การจัดการสำนักงานวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25613.240650950353มี
3638https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fbad4594737c024cf97c5a7f7cdd64be-ff-5137C2B4-8A1D-4661-B173-6198E196FC9F.jpegนางสาวณัฏฐา คชวรรณ์หญิงฉะเชิงเทรา221มีนาคม254116275มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)มัธยมปลายพนมสารคาม”พนมอดุลวิทยา”25592.630945532303มี
3637https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-728c06e9bb8c324da4be9b6558dcfbf3-ff-IMG20200917104932.jpgน.ส.วารินทร์ พูลเจริญหญิงปราจีนบุรี2114กุมภาพันธ์254216766มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25602.330983815734มี
3636https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ca30657e98fcc253db10266efed79d48-ff-ABDB16B3-D774-4079-AF11-1F1C28AF2168.jpegนวลหง ภาระกิจหญิงปราจีนบุรี2326พฤษภาคม254015757มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง25583.310800420551ไม่มี
3635https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-df370e8f5452296d013cd2a37fee202b-ff-FB_IMG_1601688015171.jpgรัดชานน อัตกลับชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2521เมษายน253817165มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คนิตโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์25561.430925971858มี
3634https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e6081dab66b8d9d38167d39842f281c4-ff-IMG_20200205_134658.jpgภัทรนนท์ พลสุวรรณ์ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2222ธันวาคม254017065มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25593.120864565053มี
3633https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5abdad0871bc08c08650ed2efe98d533-ff-IMG_20200205_134658.jpgภัทรนนท์ พลสุวรรณ์ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2222ธันวาคม254017065ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคเครื่องกลวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี25622.520864565053มี
3632https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f9ccd2523a06329d8b6d40a675cfd336-ff-20201002_212346.jpgนายสุเมธ มีมากชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2410พฤศจิกายน253917680มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง25582.760988485017มี
3631https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d9ffb9674e2999d682673fdc70558e89-ff-9B1E92BB-3804-492D-B6EE-42F711C767B5.jpegนางสาวพิชญาภัค สันดาลาหญิงน่าน24วันเสาร์เมษายน253916560ปริญญาตรีการบัญชีมหาวิทยาลัยเทคเโนโลยีราชมงคลล้านนา25603.170636763517มี
3630https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f721d9b72f48d195422874e2614cb0c9-ff-IMG_25631003_174817.jpgหฤทัย จวบกระโทกหญิงสระแก้ว2712พฤศจิกายน253517054มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตก.ศ.น.อรัญประเทศ25552.960800165695ไม่มี
3629https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fd1d785111102ee28cd3d3e7a826d0b9-ff-16017218718574409538508753302952.jpgประสิทธิ์ แกล้วกล้าชายเคยเกณฑ์ทหารฉะเชิงเทรา271เมษายน253616758มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25543.010897539853มี
3628https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f3093eb6f3255474f9ade193067a736a-ff-IMG_264272148652876.jpegนายวีรวัตร เชื่อมรัมย์ชายจับใบดำบุรีรัมย์2529สิงหาคม253816865มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์25572.420955792931มี
3627https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-91b5fdd4e9fb19f6263140ee17e8a5f6-ff-received_1681193735380486.jpegเพ็ญพักตร์ กองพันธ์หญิงยโสธร241พฤษภาคม253916965มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณิตฯ-วิทย์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์25582.520645928447มี
3626https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e3213fa87ca3f901f4a79b7e14ac2daa-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
3625https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7285817a7d7ea7280b25873fa39e6bb4-ff-IMG_20201003_001539.jpgนางสาวพัชรา คืนดีหญิงยโสธร2221ธันวาคม254116049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายภาษาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม25602.200618184482มี
3624https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-182930138ce3a631121a567ae39a6a8e-ff-IMG_20201003_170133.jpgหฤทัย คำโฮงหญิงมหาสารคาม2902พฤษภาคม253416262ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม25562.390955586721มี
3623https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3ab31abb2f02e8244c8cbdfab55526e9-ff-4BF14DC8-6944-4544-8464-A5FAA0230F2D.jpegกิตติวัฒน์ วิจารณ์ชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2305พฤศจิกายน254018090มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สามัญกศน.25623.50985520668มี
3622https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-bb0433acac5e771861872a22ec191556-ff-1255F499-2E99-4C32-9F79-7BE3B40979CD.jpegพนิดาหญิงอุบลราชธานี2330ธันวาคม254015550ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย25612.700946388149ไม่มี
3621https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8122e7a7672fbf69da4c175714a66caa-ff-IMG_20200928_200733.jpgนัฏฐิตา คำมาลาหญิงกาฬสินธุ์2210ตุลาคม254016453ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์25612.740630162366มี
3620https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8d15693f00d8da20417d8bacc792d30e-ff-IMG_20201003_164757.jpgวันชัย พลทามูลชายจับใบดำมหาสารคาม3001มกราคม253316568มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนโนนราษีวิทยา25522.020926631404มี
3619https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-322db660170e14895156366b4d039176-ff-16017182510811127012281.jpgพีระพร ตุดาลจิตติชายจับใบดำปราจีนบุรี2312กรกฎาคม2539190100มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตศาสตร์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง25591.670970523901มี
3618https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c2593944d14956d72fe3845f8ee0bbc9-ff-IMG_20201003_162946.jpgระพีพรรณ มีห่วงหญิงปราจีนบุรี2308มกราคม254015852มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย25582.420909211214ไม่มี
3617https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a385d1531cfd73670d077a1630aaa323-ff-A825DACF-5001-47BF-A4D0-961B99D99E4E.jpegนางสาวนฤมล อาจคงหาญหญิงปราจีนบุรี2510มกราคม253815652ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทเทคนิคบูรพาปราจีน25633.380971655534ไม่มี
3616https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b9efe05b67ca93d6db76a574456263c2-ff-2020-10-03-16-11-16-876.jpgอารียา ผาสุขหญิงสระแก้ว2308มิถุนายน254015562ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25623.570988327149มี
3615https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f7aac3b3e97a46463364c921b45f6c07-ff-IMG_20200906_203923_828.jpgอนุกูล​ ทุย​หล่อน​ชายเคยเกณฑ์ทหารขอนแก่น2222มีนาคม254117193ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิค​การ​ผลิต​วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น25613.350990274452ไม่มี
3614https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f2f48e054d859cf7dad22cdb943cdc87-ff-AA0C4D56-FA84-4349-BC30-E5056CD42E4D.jpegนางสาวศศิวรรณ บามขุนทดหญิงนครราชสีมา2520ตุลาคม253817053มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา25563.130916720721มี
3613https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c537fe92d210b44913af0b6439a37b9c-ff-PhotoCollage_20201002_192337044.jpgโสฬิตา มั่งมีหญิงกรุงเทพมหานคร222ตุลาคม254116052มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม25592.030910676866ไม่มี
3612https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7c250e056a02febe6107fc8feed7ed61-ff-received_336441150778606.jpegนางสาว​ศิริรัตน์​ รอดคำทุยหญิงสุรินทร์2310ธันวาคม254015849ปริญญาตรีเทคโนโลยีและการออกแบบภูมิทัศน์​มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​อีสาน​ วิทยาเขต​ สุรินทร์​25622.750630534396มี
3611https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6f1fc644ae485875837ea008d95dc83e-ff-received_960920317669960.jpegธีมาพร เสียงฆ้องหญิงปราจีนบุรี212มีนาคม254215746มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การงานอาชีพปราจิณราษฎรอำรุง225592.210970793961ไม่มี
3610https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-65e6e3ffaad1b7bdf2b01e98657becac-ff-PhotoGrid_Plus_1601714246343.jpgชาญณรงค์ สนชาวไพรชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)สระแก้ว2026กุมภาพันธ์254317059มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์25612.760885582639มี
3609https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f0b11b714d0d2cc339244e5d2619b750-ff-1601703700348.jpgนางสาววิไลรัตน์ วงษ์เสนาหญิงปราจีนบุรี2312มิถุนายน254015045มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ภาษา-สังคมโรงเรียนกบินทร์วิทยา25582.550624877050มี
3608https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-57652ec909bbf32749479aa752c4b8c2-ff-IMG_20201003_152343.jpgชัยธวัช​ โต​เจริญ​ชายจับใบดำปราจีนบุรี2217พฤษภาคม254116658ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์​วิทยาลัย​เทคนิค​ปราจีนบุรี​25613.050927636281มี
3607https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-92268e0747b598bf9a0c788aeaffd5a5-ff-C7AB1C68-8851-4970-B566-53D561E22FCD.jpegธิดาทิพย์ สุขกายหญิงศรีสะเกษ191พฤศจิกายน254415748มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์25633.200637062481ไม่มี
3606https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e98be02d09aaed9b81858da90b746ba1-ff-PicsArt_10-02-08.43.45.jpgธนาวิน ทรงจะโป๊ะชายได้รับการยกเว้นฉะเชิงเทรา2211ธันวาคม2542169102มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคนิคพนมสารคาม25612.940927983616มี
3605https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-bf47d37ad82d7f9e41be3cfda16029dc-ff-IMG20200423114800.jpgนส.ปัญญารัตน์ ศรีจันทร์หญิงฉะเชิงเทรา3405กรกฎาคม252915545ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชีวิทยาลัยการอาชีพพนมสาาคาม25502.98061-3841302 065-2362698มี
3604https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-de060c7c407e143d7da8f9b124a110d4-ff-received_174060130362009.jpegนางสาว อารยา บ้านค้อหญิงปราจีนบุรี237ตุลาคม254016551มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง25582.980624509119มี
3603https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1ab1a660189b61f646485d397b9738d4-ff-16017124201125938536769997918366.jpgศิริพร บัวจันทร์หญิงปราจีนบุรี20ปี29มิถุนายน254315878มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์25623.720925321385มี
3602https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-739fc58fd04995d5a35197ca2975177a-ff-IMG_20201003_140036_970.jpgวิจิตรา อ้นไชยาหญิงอุตรดิตถ์203พฤษภาคม254316055มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พาณิชย์การบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์25602.210968498353ไม่มี
3601https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7c857bcec30969fd922ae43c3dd89cde-ff-B5803309.jpgPrachaphan Saowichitชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ขอนแก่น2402มิถุนายน253918565ปริญญาตรีPolymer EngineeringSuranaree University of Technology25632.240889238178มี
3600https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-42f2973043d1986811153ef0d051eb2b-ff-IMG_20200922_114710.jpgน.ส.มยุรี จันทร์ภาหญิงสุรินทร์2523กุมภาพันธ์253816058มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-กศน.อำเภอสังขะ25582.520934179632ไม่มี
3599https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fc394b45f5eb05f6d8fa9a300320e789-ff-IMG_25630803_133320.jpgอรัญชัย เทพรัตนะชายได้รับการยกเว้นปราจีนบุรี2119พฤษภาคม254217557ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ซ่อมบำรุง/เทคนิคอุตสาหกรรมวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25633.450623125990มี
3598https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5d1094e2e80ff715d1e058177d97a37f-ff-16B30924-D7D0-4374-9B29-B0B1A91B647A.jpegนันทวัฒน์ จันทร์พวงชายจับใบดำปราจีนบุรี2330เมษายน254016350มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษามณีเสวตอุปถัมภ์25582.580820416176มี
3597https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-779ed6b47f2b0c4d0258eefa3ace3de0-ff-7A6654E4-4BA9-4AAA-986C-B116C4CE7800.jpegนันทวัฒน์ จันทร์พวงชายจับใบดำปราจีนบุรี2330เมษายน254016350มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษามณีเสวตอุปถัมภ์25582.580820416176มี
3596https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c1e7a42cf43af736b80248cfe5446227-ff-20201003_140509.jpgกาญจนา ฉัตรคชหญิงปราจีนบุรี2210/03/2541มีนาคม254116074มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25582.990955387971มี
3595https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-54dd04470ab65b11ba168eedfd3f5f1e-ff-9D17DAB9-F538-4932-B741-CC71D83E44FE.jpegนันทวัฒน์ จันทร์พวงชายจับใบดำปราจีนบุรี2330เมษายน254016350มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษามณีเสวตอุปถัมภ์25582.580820416176มี
3594https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-02dd3db98c8d2ec1254de76713ae3bec-ff-9706C040-EA40-4184-82A9-E5144E1998E6.jpegกชวรรณ บัวโนนแดงหญิงปราจีนบุรี2021มีนาคม254316058มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-อังกฤษโรงเรียนปราจีนกัลยาณี25602.600984459911ไม่มี
3593https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c0a811982073d7584d121c3b09a33c17-ff-IMG20201002161324.jpgสุริยา พลทองเติมชายเคยเกณฑ์ทหารร้อยเอ็ด268พฤษภาคม253716372มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สามัญโรงเรียนพระปริยัญติธรรมสามัญวัดกลาง25543.180983137176มี
3592https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c7a765b41ab9be3a97cf949e5908213a-ff-3BDB9CA8-BB61-4BD2-9DBA-523D79245044.jpegอารีรัตน์ สุมหิรัญหญิงนครราชสีมา2214/06/2541มิถุนายน254116860มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-กศน.อ. สีคิ้ว จ.นครราชสีมา25602.790640788083ไม่มี
3591https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cee32572f8981a025f613d154ca48821-ff-16017071908924171847366466833072.jpgดนุสรณ์ สีเนาว์ชายจับใบดำปราจีนบุรี2225สิงหาคม254116858มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ คณิตโรงเรียนสุวรรณวิทยา25601.380982132192มี
3590https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2a98478f4522c224aa1841efe67faf81-ff-IMG20200912190951.jpgนายขจร คำนิลชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ขอนแก่น2511ธันวาคม253817472มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์คณิตโรงเรียนภูผาม่าน25562.780964677143มี
3589https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-612c0a82d494c9f0c726c224ac209b11-ff-IMG_20200922_165108.jpgจีระวุฒิ เเสงดีชายเคยเกณฑ์ทหารอุดรธานี2202/11/41พฤศจิกายน254117364มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม255625593.520981373188มี
3588https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7a8a98c78d57a44fb06cac57e6bc90b9-ff-image.jpgเดือนนภา บุญทำนุกหญิงศรีสะเกษ2019ธันวาคม254216351ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทเทคนิคศรีสะเกษ25623.690982204494มี
3587https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5266309ec7b93d7e03965da94b0bdd82-ff-IMG_20201003_101136.jpgจาตุรงค์ มีมากชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)นครสวรรค์2510กรกฎาคม253817080ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์/เครื่องกลมหาวิทยาลัยพะเยา25632.400932499045มี
3586https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-151dad6e0e53dc8a5c7acce76b04bede-ff-16017053089786246588848142895526.jpgวิลาวัณย์ คำนนท์หญิงมุกดาหาร2126มิถุนายน254214750มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)กศน.นิคมคำสร้อยการศึกษานอกระบบนิคมคำสร้อย25602.600621053668มี
3585https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-76ef6c99acc42fddff309cfcd6a213c3-ff-FB_IMG_1591918494306.jpgลินจง สังกฤษหญิงสกลนคร2225กุมภาพันธ์254115950มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม25583.360924893629มี
3584https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-501e89568383544dd1130342e5123a3a-ff-IMG_20200922_165108.jpgจีระวุฒิ เเสงดีชายเคยเกณฑ์ทหารอุดรธานี2202/11/41พฤศจิกายน254117364ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม256025623.520981373188มี
3583https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d8f1f927622adb2afae5f39d53264cb8-ff-received_1097976077066625.jpegปนัดดา สาระศรีหญิงอุบลราชธานี2319กันยายน254015868ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การโรงแรมวิทยาวัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี25612.890619431190มี
3582https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4aebd7d0e2523f7eb42b8e47a6ab48a3-ff-20200812_125038.jpgนันทิยา สุดสีทาหญิงปราจีนบุรี2531ธันวาคม253815848มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สามัญโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม25562.300625105280มี
3581https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cc46cc5dbdb477fd31390e0bb05ff26c-ff-6775C4DC-873D-4AED-9581-109B08863B5B.jpegสุรศักดิ์ วงษาโสมชายได้รับการยกเว้นสระแก้ว2113กันยายน254216050ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)แผนกไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25632.530908907553ไม่มี
3580https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-80853d71dd4bc42f3b15fe9475806e77-ff-IMG_20200904_195916_418.jpgนางสาวชิดชนก โพธิ์จันทร์หญิงขอนแก่น1930มีนาคม254415642มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทั่วไปโรงเรียนขามแก่นนคร25593.260970916748มี
3579https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-152d5363f9ae15dd554a09f98700a15b-ff-8654FF9A-FE36-4772-905C-EE31E7C05142.jpegจิดาภา วงค์หิรัญหญิงฉะเชิงเทรา2610พฤษภาคม253716354ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ25603.620845463559มี
3578https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-84edb6072dcbd62d06be811baac44284-ff-received_2901547633269433.jpegเกียรติศักดิ์ บุญคำชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)สระแก้ว2016มิถุนายน254317054มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คณิตโรงเรียนศิริราชอณุสรณ์25601.930613957292มี
3577https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c919d5d32772b4aba95dba09487080c7-ff-IMG_25631003_123326.jpgขวัญชัย มวลศรีชายเคยเกณฑ์ทหารนครราชสีมา276สิงหาคม253616974ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราษีไศล25572.700981059180มี
3576https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8b6678a78afc02670a3d9ce1247ea968-ff-IMG_25631003_122443.jpgกิตติกร เกษสัยชายจับใบดำพิจิตร2113กุมภาพันธ์254217293ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์25622.730913802209มี
3575https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7ac47a6d9e11b3e1b5d1bc211cb950b5-ff-4DAAE39B-ECB0-4B62-8E02-768CA494B16A.jpegณัฎฐา กำเหนิดกุลหญิงปราจีนบุรี2221พฤษภาคม254116062ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรมมหาวิเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ25622.390825742722ไม่มี
3574https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f34001fd40803e3e931ba2df8d530872-ff-IMG20200919191959.jpgสโรชา มีสันเทียะหญิงบุรีรัมย์233ตุลาคม254016254มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก25592.560937657938มี
3573https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a17530314251790769cbc2d43d19cb09-ff-received_363194738059574.jpegนายวีระพล งามจันอัดชายจับใบดำชัยภูมิ2319สิงหาคม254017055มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ25583.500924641093มี
3572https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5634ddddced86ed7afedba4f43f63134-ff-2020-09-28-10-53-07-588.jpgภักตร์ศิริ บุญประคมหญิงขอนแก่น2317เมษายน254015262มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง25582.350955723196ไม่มี
3571https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-029923b5d2cd0cdfee2e32601d3b5a4d-ff-received_327186925041120.jpegนายวัฒนา บุญอยู่ชายเคยเกณฑ์ทหารศรีสะเกษ2607สิงหาคม253716660ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาไฟฟ้าวัทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ25582.630914706132มี
3570https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2a171b8fa3ead76acdd068b36a7117c9-ff-IMG_20201003_120628_225.jpgกิติพงษ์ ฤกษ์ยามชายจับใบดำสระแก้ว2515สิงหาคม253818076มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คิลป์คำนวณทัพพระยาพิทยา25572.490636471210มี
3569https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2370c1341ebdd1a328bf26afbfe872a0-ff-beauty_20200907092441.jpgกรรณิกา อะปะหังหญิงอุดรธานี2816สิงหาคม253516548ปริญญาตรีคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี25582.250610849172มี
3568https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8d5cd5dc3f1dbd75735b571ae6252dc0-ff-image.jpgนายหาญณรงค์ โชคชัยชายจับใบดำปราจีนบุรี2115กรกฎาคม254216359ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)แผนกช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกลวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี13 มี.ค 633.040989120570มี
3567https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a4be7d789d5ef72647168c4fa9da52ab-ff-IMG_20190219_161801_913.jpgสุธิราช ลิ้มศาสตร์ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)สระแก้ว2224สิงหาคม254117090มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม25581.470623019144มี
3566https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ae89073f6056ac75b0d04db75efb12ca-ff-image.jpgนายพีระพล พันจุยชายจับใบดำปราจีนบุรี2110พฤศจิกายน254117363ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25623.170645621979มี
3565https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c6a801c4bfce1ffc3be6f46d93241e73-ff-image.jpgนายณัฐพงษ์ ทองดีชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี254กรกฎาคม253816765มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลปภาษาประจันตราษฎร์บำรุง30 มีนาคม 25581.680989746298มี
3564https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-69f17a9182bc3d63ef32f10ecfe376bb-ff-C6D647E2-894D-4920-A3F3-C7C51B75EFB2.jpegนายสาธิต แตงอ่อนชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2429ตุลาคม253716878มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี25562.640928309346มี
3563https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1b132a96213c12fc1dbbfa6a2af7526f-ff-IMG_25631003_113115.jpgสุดารัตน์ อินทร์บริสุทธิ์หญิงปราจีนบุรี227พฤศจิกายน254015745ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25623.070967401405ไม่มี
3562https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-32422fa6c6979687957d4327e0908258-ff-9AD44C01-CB02-412B-93C4-6B706CFB4524.jpegสุรศักดิ์ เกิดสงวนชายได้รับการยกเว้นปราจีนบุรี218กรกฎาคม254217580ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25622.610990013184ไม่มี
3561https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ee88f5ce1fd6751ee58e91554492d2fb-ff-3A1C74D7-D941-4974-9EA6-5CD8EC1B2C5A.jpegศริศักดิ์ โสดสะดับชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)สระแก้ว2228ตุลาคม254017672มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไฟฟ้ากำลังวิทลัยเทคนิคสระแก้ว25602.890925254718มี
3560https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-002ba3bb22444e0e564f695a3d94215e-ff-404E3F9C-6356-4BDA-88F5-9ABA14AF80B0.jpegเพ็ญนภา อาศัยราษฎร์หญิงสระแก้ว2222เมษายน254116562มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)บัญชีวิทลัยเทคนิคสระแก้ว25603.210641057018มี
3559https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-174e80698e5e4656db59579df07674a9-ff-FB37006E-6EA9-4BC1-8F0F-84747B48E702.jpegสุริยา จุไธสงค์ชายเคยเกณฑ์ทหารนครนายก2218/09/2541กันยายน254117360ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างกลโรงงาน(เทคนิคการผลิต)วิทยาลัยเทคนิคนครนายก25623.430907740687มี
3558https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-689e288b861c1eef725241968562f39b-ff-1513166382900.jpgกมลชนก ศิลารัตน์หญิงฉะเชิงเทรา2521กรกฎาคม253816054ปริญญาตรีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี25603.750928672587มี
3557https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-48df2e503e5965918b488f049ed0837c-ff-IMG20200920091955.jpgอาทิตย์ เชื้อชัยชายจับใบดำอุบลราชธานี221กุมภาพันธ์254117260ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคยานยนต์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี25613.230986120731มี
3556https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1563c8102857a1e0c63ba05ba8034a7f-ff-received_3122543947815279.jpegนางสาวศิริพร วันสาหญิงมหาสารคาม2606ตุลาคม253716357ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เกษตรศาสตร์วิทยาลัยเกษตรแบะเทคโนโลยีศรีสะเกษ25562.910623761258มี
3555https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1bd1ecf01a86af610305840cc83ca859-ff-IMG_20200925_110140.jpgทัศนีย์ มณีพงษ์หญิงอุบลราชธานี227ตุลาคม254016349ปริญญาตรีจุลชีววิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี25632.560621296359มี
3554https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-29fc13d310c2fac9bd3fdda1ab89f212-ff-5E7BCE7B-21F1-482F-89F4-D29ED21704B5.jpegชลธิชา โนพิชัยหญิงลำปาง2121มิถุนายน254215657ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เลขานุการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง25623.790618757471มี
3553https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9653d9ba9cb3b1f8f79ffa0bebc58583-ff-FB_IMG_1601697196563.jpgนาย ประพัฒน์ เเสงโชติชายปราจีนบุรี2514พฤษภาคม253818285มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาโรงเรียนศรีมหาโพธิ25552.000614894155มี
3552https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f9f299a716f5f7dcbd51a6337ad04051-ff-image.jpgเทพพิทักษ์ สีทาชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)สระแก้ว2214พฤษภาคม254116860มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-การงานโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์25582.900983573615มี
3551https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7a2f532ed002e68fffe262c03f584164-ff-IMG_20201003_105122.jpgสุจิตรา เรืองคำหญิงขอนแก่น222เมษายน254116055มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ25602.630621577601มี
3550https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-761ca2b5ab168d4af987ae35eff090c8-ff-IMG_20200818_185729.jpgน.ส เกศสริน นิลดำหญิงร้อยเอ็ด212สิงหาคม254216045มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)มัธยมศึกษาโรงเรียนดอนตาลวิทยา25593.670933370414มี
3549https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0254e0e8b8167a3de280074239807639-ff-received_695498397855239.jpegกัญญารัตน์หญิงปราจีนบุรี213พฤษภาคม254217066มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ -คณิตโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา25612.760971809943มี
3548https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fd4b134b7985135e839a89d94c7894f9-ff-IMG20191113164658.jpgพิพัฒน์พงษ์ ฮับหลีชายปราจีนบุรี224สิงหาคม254116855ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เมคคาทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25623.20959572635ไม่มี
3547https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-41300d0a19bbbfe6a6d1de1d21eb1ed7-ff-2087FDFB-8B30-4AB0-B486-3FA4A69BF530.jpegวริสรา วงสกุลหญิงอำนาจเจริญ2213มีนาคม254116750มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนอำนาจเจริญ25603.120614917966มี
3546https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4844d74ffa25d46da4ccc5a15aafe935-ff-received_519933658601676.jpegวันวิสาข์​ ทอง​เล็ก​หญิงปราจีนบุรี1814พฤษภาคม254516552มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คหกรรมศาสตร์​วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี​25632.820839324503ไม่มี
3545https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-110bc02a04a0150b495f47dd7e9ac56e-ff-IMG20200825005148.jpgน.ส. จันทร์เพ็ญ เลขะสันต์หญิงฉะเชิงเทรา2520พฤษภาคม253817061มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาโรงเรียนศรีมหาโพธิ25562.530926436391มี
3544https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1b896c71e1da46415c857b21fc19d7ba-ff-BEB3238A-ECD9-4111-8828-4D43FC515993.jpegสุนิสา ทองประเสริฐหญิงสระแก้ว1908กันยายน254415753มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25632.450800613018ไม่มี
3543https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-821fb99c4363b66e2474a2eca84f0627-ff-25631002224705idphoto.pngจันทร์ธิดา แก้วญญาหญิงอุบลราชธานี2316มิถุนายน254016042มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายวิทย์-คณิตโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร25582.840986925146ไม่มี
3542https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e6ded2800a1f857e689dbbb51f5ba17a-ff-1582535208446_copy_8500x10200.jpgนางสาวอริสา โพธิ์ศรีหญิงปราจีนบุรี2427พฤษภาคม253915957ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25603.570989476783มี
3541https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-92a86680a623b9fd39ac20b54f52808d-ff-IMG_20201003_102645.jpgศิริพร​ พรหม​โสฬส​หญิงบุรีรัมย์229มกราคม254115644ปริญญาตรีเทคโนโลยี​วิศวกรรม​ไฟฟ้ามหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​25632.590981920526มี
3540https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-62913bb59a36c5e1f1990e0ab5138c81-ff-received_713965356071014.jpegนายกฤษณ์ดนัย ด่านกระโทกชายจับใบดำนครราชสีมา2302พฤษภาคม2540185115มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิครนครราชสีมา25582.650958797108มี
3539https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4459c304c2665a78f1aabe8e64720f01-ff-D0F5B08E-3724-4E35-ADB2-5C942EBB75AB.jpegนางสาวณัฏฐา คชวรรณ์หญิงฉะเชิงเทรา221มีนาคม254116275ปริญญาตรีรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต25632.590945532303มี
3538https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7e10fe2ae3055e0a1a4f1ad8dc4ca217-ff-5005E050-0D65-4A94-9119-BE1CB4C39EFF.jpegณัฐธิดา นาคสัมฤทธิ์หญิงบุรีรัมย์2329มิถุนายน254016579มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม25592.630654844810มี
3537https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6f2a987227637038db49dc912e3a554f-ff-FB_IMG_1601688015171.jpgรัดชานน อัตกลับชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2521เมษายน253817165มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คนิตโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์25561.430925971858มี
3536https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-76b1c9929204eaa37a3cc80158d3c5d2-ff-received_261334298456725.jpegภาณุมาศ สังข์ทัศไนยหญิงปราจีนบุรี2217มีนาคม254115847มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์การปรางค์กู่25633.170992598686มี
3535https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8e0f5c3f23c81e7ee76dbe1677220273-ff-IMG_25630919_171629.jpgอธิวัฒน์ จงใจภักดิ์ชายจับใบดำกาฬสินธุ์2212ตุลาคม254116560มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สามัญร.ร.กมลาไสย25603.350966798745มี
3534https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8506dd401b5c7d8df9583e2e18ca4f3a-ff-16016940156404156224496106673529.jpgสุวิศา วิวาห์สุขหญิงบุรีรัมย์184เมษายน254515047มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์25632.760933268806มี
3533https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-225a6894e86b4579889d53046da84ae9-ff-IMG_20200925_212554.jpgนายประเดิมชัย พรมสิทธิ์ชายจับใบดำสระแก้ว2127พฤษภาคม254216157ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25633.110645521788ไม่มี
3532https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-dba26e7be00c991d4d831a32f7dd44fb-ff-E72D1EAF-D518-4E27-8D77-2CAE6F0CDD61.jpegสุวดี สิทธิกวดหญิงชลบุรี2829กุมภาพันธ์253517057ปริญญาตรีการท่องเที่ยวการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม25522.500956453910มี
3531https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-db6da49096812c8dac559e9c6a39e523-ff-IMG_20201001_094626.jpgเกียรติพงษ์​ ทูคำมีชายจับใบดำปราจีนบุรี2325สิงหาคม254017273มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อุสาหกรรม​ อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25593.120822174350มี
3530https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-36637ac107e15713d2f63946eaa19e63-ff-IMG20200315093230.jpgนาย กันต์ธร ฤทธาชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี28วันเสาร์มิถุนายน253517080ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การตลาดอาชีวะธนบุรี25552..800881997991ไม่มี
3529https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b37d179ae90f47fb0375215b34f9e43d-ff-542B1728-A05A-4B66-BB19-B05052535816.jpegนาย อัครพล โพธิ์ศรีชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2122ตุลาคม254118380มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-คำนวณโรงเรียนปราจีนกัลยาณี25602.050659829958ไม่มี
3528https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ab9ba8eb59d52a6fc264cd8916c47299-ff-1601691890863470131537085152315.jpgนางสาวอรัญญา แหลมศรีหญิงปราจีนบุรี2324ตุลาคม254015860มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ คณิตโรงเรียนศรีมโหสถ25592.900953822160มี
3527https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-14ef646f024a317fdc472c169c7d7bbf-ff-83028ADA-010E-4AB1-A3A9-F84F2D4471BC.jpegณัฐชา หนูรอดหญิงนครราชสีมา2014มิถุนายน254316550มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อังกฤษ-ฝรั่งเศสโรงเรียนปราจีนกัลยาณี25612.640950606283มี
3526https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1b9979e18caa06dda0878e335dbf0e74-ff-IMG_25630917_120407.jpgนายวราวุฒิ วรสูตร์ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2406มิถุนายน253917565ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก25603.260814245136มี
3525https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e23b2cfb80ecd5e45563c0f5a5cb455c-ff-A1165F11-FA47-401C-82E7-6E78FC6F59F1.jpegชุตินันท์ สุภากิจหญิงปราจีนบุรี2529กรกฎาคม253715650มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตประจันตราษฎร์บำรุง25562.880927279020ไม่มี
3524https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1399a05769191da646bcf45354bc1ee2-ff-1601691592221..jpgน.ส.ศศินิภา คุริยาหญิงปราจีนบุรี2414เมษายน253916360มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)บัญชีพณิชยการปราจีนบุรี20143.540830817480มี
3523https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-94e9734304e24598c3bbcbadd1a9b8cb-ff-1739F332-ADDC-4D56-AC75-DE22E11098D5.jpegพีระ ขุมมาชายจับใบดำสระแก้ว2026สิงหาคม254217560มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25612.910991130367ไม่มี
3522https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2917aac5d80c390a96b81d2dc8c74e00-ff-image.jpgสาวิตรี สันทรีย์หญิงปราจีนบุรี1812พฤษภาคม254515848มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบ้ญชีวิทยาลอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี25633.670989971296ไม่มี
3521https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-23377c35b94bedc496b0e974853dca04-ff-IMG_20201003_090840.jpgนาย​ จักรกฤษณ์​ วิถี​ไพร​ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)พิจิตร2528ธันวาคม253717070มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์​โรงเรียน​สระ​หลวง​พิทยา​คม​25562.050969651973มี
3520https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-51b396242eed38ee51205d9c1f741e60-ff-IMG_0101.jpgนาย สันติมา มุ่งดีชายเคยเกณฑ์ทหารสระแก้ว3723มิถุนายน252616555มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-โรงเรียนหนองนกเขา25462.50870531825มี
3519https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0c2228662f268c3f3e3fa0de5e5ba0f4-ff-received_260767061841570.jpegนายเอกพล เข่งดีชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2423มีนาคม253916570มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนวังดาลวิทยาคม31 มีนาคม 25582.050989847384มี
3518https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f05a3b8ea501408c095c9c4c39c4b70e-ff-16016903508191775430114.jpgวัชรพล แสงเดียวชายจับใบดำปราจีนบุรี2722พฤศจิกายน253617067มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี25572.120983670892มี
3517https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-48eef55f00613807d5f16b6ca03c88ab-ff-received_1996063780606594.jpegนางสาว ทิพวรรณ อุดงหญิงสระแก้ว2517กรกฎาคม253816050มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-โรงเรียนสระแก้ว25532.50989522150มี
3516https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-010181cf308673e257c3103e5e8bf4d8-ff-IMG_25630831_113501.jpgคณิศา คำแฝงหญิงฉะเชิงเทรา2422พฤศจิกายน253915548ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/แผนการเรียนวิศวกรรมโทรคมนาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี25632.910842214169ไม่มี
3515https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9a83b9c3a25d9d1dd4837f5ce8fb793a-ff-FB_IMG_1584499660908.jpgน.ส.กมลชนก คงชิตหญิงปราจีนบุรี2321กันยายน254015649มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณิต-อังกฤษโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม25592.780972510453ไม่มี
3514https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-27845b6862524f9105431e873ed2b34a-ff-A54AB704-B6FC-4F44-AF24-ACFF579B00CC.jpegพรชัย ภู่ระย้าชายเคยเกณฑ์ทหารสระแก้ว236มิถุนายน254017365ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เครื่องกลวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25613.150984368906มี
3513https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8afcd86ca6b071aef00afccaccf8f506-ff-IMG_25631002_201306.jpgนางสาว ปนัดดา พุดโมกข์หญิงสุรินทร์2018ธันวาคม254216357มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา25613.260928641928มี
3512https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d7a19bb1cf25fb8ac351bd86de80c96e-ff-image.jpgทิพวรรณ อัทศรีหญิงสระแก้ว2607มีนาคม253716470ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี25602.650918745637มี
3511https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8210241cf6eb6ee71850bad84ae519ce-ff-IMG_25631003_083859.jpgปทุมรัตน์ คำดีหญิงสุรินทร์2330สิงหาคม254015949มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย25593.130926194331มี
3510https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d616a293a3b68111d7df7f707340442e-ff-IMG20201003084022.jpgนายโชคชัย เอี่ยมอ่องชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2031มีนาคม254317365ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25623.370814610340มี
3509https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0516215e0c7729e7b6d46501b8657c10-ff-26F9C423-7F45-4934-BC53-F8EBA5AFEDBE.jpegชุติมา ศรีพลังหญิงชัยภูมิ217กันยายน254216049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม25602.890651013411มี
3508https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-043fb267c278f97b31808d3635f2c712-ff-FB_IMG_1601689342752.jpgนายยุทธพล เมอแลชายเคยเกณฑ์ทหารเชียงราย2501มีนาคม253816252มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อุสาหกรรมวิทยาลัยเกษตรและเทศโนโลยีเชียงราย16/03/25582.390980021491ไม่มี
3507https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-82d3a7ae53e8c1d084ceec50607b217c-ff-image.jpgนายพิเคนท์ การพาณิชย์ชายจับใบดำสระแก้ว2919มีนาคม253418473ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่25633.250657278522ไม่มี
3506https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1ba302c90c7d496d57b3dd392dbf346a-ff-IMG_25630917_200532.jpgนุพนธ์ พิมพลชายได้รับการยกเว้นมหาสารคาม2311พฤศจิกายน254016246มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตรร.ประชาพัฒนา25581.370986690677มี
3505https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-08d8f80fc933eb45ce2008a81419ee9a-ff-IMG20201003043614.jpgอภิเชษฐ์ วามะชาติชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)อุบลราชธานี2114ธันวาคม254216755มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล25622.720637965567มี
3504https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8c7553bffd2b5c46832836701411a33a-ff-BBCDBA00-BCFC-4ADA-8684-76C1E35A78B1.jpegนพรัตน์ ยังประโยชน์ชายได้รับการยกเว้นปราจีนบุรี2611พฤษภาคม253717285ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์วิลลัยการอาชีพบางประกง25602.790916644456มี
3503https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-af99adb04b3c7b4e4dbb25907cbc906c-ff-IMG_20200629_105138_565.jpgนาย อภิเดช กิ่งแก้วชายอำนาจเจริญ2124กันยายน254216055ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคเครื่องกลวิทยาลัยเทคนิคหัวะะพาน25633.340642420956มี
3502https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-661dbc0f75e03cf15775731929805f2e-ff-Screenshot_20201003-081800_Gallery.jpgเพชรพร เคนเหลาหญิงปราจีนบุรี2611มิถุนายน253715870ปริญญาตรีบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหง25612.290822344563ไม่มี
3501https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d839d4efeb73a7a921489978ee526940-ff-IMG_25630329_111158.jpgพิษณุ พาหนะชายเคยเกณฑ์ทหารสระแก้ว3017มกราคม253316553มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การศึกษานอกระบบศูนย์การศึกษานอกระบบ อรัญประเทศ25571.520899534544ไม่มี
3500https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d4fd0090eff0d41b43f1a2dafaf1a19e-ff-beauty_20200917184514.jpgนาย สุชาติ พื้นฟ้าชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2311พฤศจิกายน253916058มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)เครื่องกลอุสากรรมวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี12/มีค./532.910631636243มี
3499https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f66766be8c8acd058e7a722285297007-ff-Perface-2020-09-30-231706.jpgนางสาวเกศิณี ล้านพุฒหญิงสกลนคร2519สิงหาคม253815947มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์,คณิตโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร25562.640922507256มี
3498https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-577ae3bff817388fe268636d31920dd8-ff-IMG_20201003_080151.jpgรุ่งโรจน์​ สันติ​เพชร​ชายเคยเกณฑ์ทหารชัยภูมิ2413ธันวาคม253817262ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์​ธุรกิจ​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ขอนแก่น​บริหาร​ธุรกิจ​25633.300948087238ไม่มี
3497https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8eef494ea895a81669af3aace18519a5-ff-received_643284986380184.jpegเจนณรงค์ บูระทิศชายเคยเกณฑ์ทหารสระแก้ว242กรกฎาคม253917050ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) จ.ชลบุรี25602.780802715255มี
3496https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-53e7e59fdf884abdaf3cf6b0bf764dfc-ff-1580193978874.jpgประวันวิทย์ นฤทัยชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี233เมษายน254017674ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25603.230624509920มี
3495https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-02c9e52862eb62e4490b6ea34a88e61b-ff-FB_IMG_1601657147788.jpgรัดชานน อัตกลับชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2521เมษายน253817165ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เครื่องมือกลวิทยาลัยเทคนิคปราจีน25572.470925971858มี
3494https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-86f9833d52820d490a093c05b31f1ce7-ff-0F795029-E33C-4053-89FE-3671F8109409.jpegหิรัญยา นาคาพงษ์หญิงปราจีนบุรี2016สิงหาคม254315854มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)บัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี25612.820989497640ไม่มี
3493https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-965f6e89fe36cfb08ab74e8d04903dca-ff-IMG20191230133704.jpgนาย วัฒนา กรดแก้วชายจับใบดำบึงกาฬ309สิงหาคม253316576ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย25522.220987269536มี
3492https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0fb3fca164b64629b24a1f7882db120e-ff-received_2822168758014775.jpegฐิติมา บูริวงษ์หญิงปราจีนบุรี268ธันวาคม253614747มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-คำนวณปราจีนกัลยาณี25552.250841263950ไม่มี
3491https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-822050c61bf8a8bafbf68e13b7b70d5f-ff-395E2427-C035-42B0-8DD7-26A35BC9714A.jpegพิมพิไล โคตะพงศ์หญิงอุบลราชธานี2311กันยายน254015549มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนพิบูลมังสาหาร25592.640656981771ไม่มี
3490https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cfd1d042710f33b53722a657db7ed9b8-ff-IMG_20200917_221833.jpgนางสาวนันทิกา เอี่ยมสะอาดหญิงสุรินทร์1925เมษายน254415545มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนแตลศิริวิทยา25633.340621544403ไม่มี
3489https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8881f6e698fbf98aed74a05f9bc4a85f-ff-received_483438075746128.jpegนนทพัทธ์ เพิ่มทรัพย์ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2107กุมภาพันธ์254218060มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี25603.330957165302มี
3488https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5fc1d345e8671eefac7491a5ab5ac56a-ff-16016860797512266341145851981214.jpgนายกฤษณะ พิมพ์โพธิ์ชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2524กันยายน253717071มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนชิตใจชื่น25551.860942099460มี
3487https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5da0479f21beed0d2a738425f4e6b36f-ff-133069D3-DFA5-4724-A265-D618E4D8AD69.jpegประเสริฐ หมื่นสิชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ศรีสะเกษ3117มกราคม253217156มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาโรงเรีปรางค์กู่25481.690959015779มี
3486https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fd613812565b88ddbc5587a73a042305-ff-received_1225680307799775.jpegน.ส.ขวัญภิรมย์ อุ่นแสงหญิงปราจีนบุรี2317พฤศจิกายน253915545มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน25583.460997510754มี
3485https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-48426def30e0090bc7ee39ff4318be15-ff-IMG_20201003_074412.jpgสุทธิดา สุขเจริญหญิงปราจีนบุรี2212สิงหาคม254116250มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ภาษาโรงเรียนประจันตราฎร์บำรุง25592.730994899569มี
3484https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fa91f4b8944069ddf369d7d46e216336-ff-74574E83-0708-47B4-9CAA-E316CF9D226A.jpegนางสาว ศศิธร แสนอ่อนพุธหญิงสระแก้ว2328พฤศจิกายน254016046มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-คำนวณโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม25582.660832474780มี
3483https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-970e64e114a3bb5209c84608e8d06ff5-ff-C15E1D07-7FB7-4F26-BCE6-FE95B53A3885.jpegสุชาดา ขำศรีหญิงกาฬสินธุ์3002กุมภาพันธ์253317895มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ25512.780661366996ไม่มี
3482https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5906d7e7abb606ad156bc4f9d51902e3-ff-received_801738973907871.jpegจันทร์จีรา เกรัมย์หญิงเพชรบูรณ์3027พฤศจิกายน253216355มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คณิตร.รกระสังวิทยาคม25522.710633895577ไม่มี
3481https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-25581515b510fda108511e4e7ab0b693-ff-8FAD3A2E-C918-4862-8D47-F36F6E292E83.jpegเสาวลักษณ์ ร่วมใจหญิงสระแก้ว21วันศุกมกราคม254216151มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว25632.850647385108มี
3480https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d799503925bc032f9ed2852c779ab2c9-ff-received_867167617149538.jpegสุนีย์ หะนุมารหญิงหนองบัวลำภู2105มกราคม254216050มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง25603.410949879080มี
3479https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9000a9035011b65ac57ead426dcea43c-ff-received_3462675370451162.jpegวิชดา สุทธิผุย(ทอม)หญิงเพชรบูรณ์3020/11/32พฤศจิกายน253216575มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คณิตเมืองราดพิทยาคม25522.120821660516มี
3478https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-608a26be674a586559c984fcc52b701a-ff-1582951807077.jpgนางสาวกนกรัตน์ สุขสดหญิงปราจีนบุรี2820/01/2535มกราคม253516556มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนศรีมหาโพธิ25533.570877482478มี
3477https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6948105bd64429eafa02e887f5af7208-ff-2019-11-14-12-12-03-988.jpgน.ส.สุดารัตน์ เกิดดีหญิงสระแก้ว222กรกฎาคม254116153มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การงานอาชีพเเละเทคโนโลยีโรงเรียนวัฒนานคร25602.510932470712ไม่มี
3476https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c3c0e77c9f7a61c331f89039e3114924-ff-062CF8A6-21D5-4F67-BFE3-690B72AB9715.jpegจิรศักดิ์ ผ่องสุขชายเคยเกณฑ์ทหารนครราชสีมา249เมษายน253916855มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)งานยานยนต์วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง25582.620808154784มี
3475https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0b982d4ff8213a490c1a4eab801ebc54-ff-20200920_074442.jpgนาย ทวีพงษ์ แสงดีชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2219กันยายน254116072มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายวิทย์-คณิตโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง25592.570983426796มี
3474https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6c16094528f5bc462e87ba51d7f3cdca-ff-IMG_20201002_213351.jpgสุดารัตน์ รุ่งสว่างหญิงฉะเชิงเทรา2130ธันวาคม254115055มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี25603.080621860805มี
3473https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-40ff591718bd7fbabbf66197bbcd2682-ff-501BF2CE-AC48-49E4-BDC9-B9F4976E158F.jpegชาญชัย นาราษฎร์ชายจับใบดำขอนแก่น2325เมษายน254016857ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น25612.830639962155มี
3472https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1f5de9b7ca3708edce29be0d2af3e7df-ff-image.jpgธนัชพร กระโจมเคหญิงกาฬสินธุ์2428ตุลาคม253915352มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท_คณิตโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม25573.020611069604มี
3471https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9ebccf1ae15059203abc01bb25d36274-ff-IMG_20201002_210422.jpgจิระพันธ์ พุ่มแก้วชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2316กันยายน254016770มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ซ่อมบำรุงวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25603.240985433993มี
3470https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2cd9e38c81a72232fee09c46978f2ad3-ff-8CAD39BA-804A-4BAC-A649-9933D03C198F.jpegสิดาพร ชื่นชอบหญิงปราจีนบุรี2511มีนาคม253816470ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุระกิจเทคนิคนครนายก25582.330985479668ไม่มี
3469https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-78edbf2e7d391052c531b4a7c788a2fa-ff-D3A874F9-64A1-4CB1-A383-6EFF4C6D1921.jpegนางสาวจันจิรา ขวัญพูลหญิงชัยภูมิ2528สิงหาคม253816054มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนหนองขามวิทยา25563.470924328948มี
3468https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9b0b65feac2c8d644473cd2db8ef12f9-ff-received_576028276386023.jpegนาย ภคพงศ์ โคกระเวียงชายจับใบดำปราจีนบุรี2316ตุลาคม254017672มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สามัญกศน.ประจันตคาม31 ตุลาคม 25612.780622328186ไม่มี
3467https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6b01ad434a3a5ecaf8fddee4f09d6bb7-ff-IMG20201002221630.jpgมนต์ แซ่เฮ้งหญิงสระแก้ว2610ตุลาคม253716753มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)กศน.มัธยมปลายกศน.อำเภอกบินทร์บุรี25623.770953844719มี
3466https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-dabba52c540833f6dea1df68b852e0d8-ff-IMG20201003065804.jpgนายสันติสุข กิติอาษาชายเคยเกณฑ์ทหารหนองคาย2725กันยายน253616865มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ภาษาโรงเรียนปากสวยพิทยาคม25542.210985152263มี
3465https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-be30df1a54eaf9af4f875b1bf8040b94-ff-16016835701173338417952945715427.jpgวสุธร แน่นอนชายปราจีนบุรี2117เมษายน254217760มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี25603.610964439199มี
3464https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4d092ad9d170f66a243cb7c1ec02596a-ff-A93E1DB8-D3A9-4934-A850-CF593DAF64EE.jpegสุภาวรรณ น่าผาหญิงอุดรธานี2423พฤศจิกายน253915657มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย คณิตโรงเรียนไชยวานวิทยา25572.560973195341มี
3463https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6e82fd120325a99a1e6cfdfd228cfa97-ff-IMG20201003065727.jpgนาย บุญรอน เนียมโงนชายเคยเกณฑ์ทหารสระแก้ว2307กรกฎาคม254017864มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)เกษตรกศน โคกปี่ฆ้อง25572.950611958574มี
3462https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f1f2cd3aab3a5e6a88145f3522d89678-ff-A2D3398B-B76B-4AAB-B164-BEC24A359DB2.jpegศุจินธร ตุ้มไธสงหญิงฉะเชิงเทรา1810พฤษภาคม254516552มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ภาษาโรงชำป่างามวิทยาคม25632.450972617759ไม่มี
3461https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fd8409f8cc5b3aaa57d0bf9a08841eef-ff-IMG20200908074803.jpgกิติยา บุญงามหญิงอุบลราชธานี254มกราคม253816252ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยเอเทคอำนาจเจริญ25622.72097261283มี
3460https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fe4b54e0ce9d902c46de39e7a541158c-ff-image.jpgนางสาวสลิลทิพย์ ประเสริฐพงษ์หญิงปราจีนบุรี2019สิงหาคม254316045มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อังกฤษ-จีนโรงเรียศรีมหาโพธิ25613.540982938024ไม่มี
3459https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a40d111d75416c3be7218e173ea3a6aa-ff-temp_profile_image2633523960257092278.jpgแสวง​ วงค์กันหาชายอุบลราชธานี2410กันยายน253917062มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร25572.040649274073มี
3458https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6efe007ff6859dd3a69c77a950cbf4b3-ff-20201002_211858.jpgจิตตมาศ อ้วนวิจิตรหญิงนครนายก2028เมษายน254315980มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์25612.900937541523ไม่มี
3457https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-21bd0090ff42b95db460e66a3bebf186-ff-received_364197701657860.jpegนาย​ สมเจตน์​ ยารัมย์ชายจับใบดำบุรีรัมย์2426มกราคม253917562มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายศิลปะรร.อิสาณโกศลศึกษา25602.030939535300มี
3456https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-df9187f1709c5033fe41df94288bea4d-ff-20201002_212207.jpgอธิการ สายอุราชชายจับใบดำนครนายก237กันยายน254017999มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคนครนายก25593.060616268539มี
3455https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-88512ade2ba5469fa76f83fcba3c32d1-ff-15ADE408-F64A-4011-9750-457B1943D6DA.jpegกิตติยา พูลกิ่งหญิงสระแก้ว2225ตุลาคม254015954ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การจัดการทั่วไปวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี25613.330889609875มี
3454https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-04667485f895ea06a89ebcaf4bf0077b-ff-IMG_25631002_214755.jpgสุชาดา จันทร์ผกาหญิงสระแก้ว2217เมษายน254115650มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)บัญชีโรงเรียนตาพระยา25593.160631270819มี
3453https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4219ee0cc0ec8dad9277be83c10ccc5a-ff-64BA0E86-BA60-406F-BF22-CA3C8FA5CAF0.jpegอนุชา ทองคำชายจับใบดำปราจีนบุรี2211สิงหาคม254117363มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างเชื่อมโลหะวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25632.840996083706มี
3452https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8186ddd62678a41e1d2ea8fbf245e5f0-ff-FB_IMG_1601657147788.jpgรัดชานน อัตกลับชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2521เมษายน253817165มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คณิตโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์25561.430925971858มี
3451https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a54900a9a903fc13bd6c6ad5a01853c8-ff-received_1690713324426983.jpegน.ส.พิมพ์ชนก บุญศรีหญิงปราจีนบุรี2022ธันวาคม254316881มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนวังดาลวิทยาคม25622.650610389215ไม่มี
3450https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c9b9f2304a541ed6b7240be5bce388ef-ff-398FFC12-4300-48A2-A3CB-8BBE847C2D32.jpegสันติราษฎร์ ไชยดำชายจับใบดำร้อยเอ็ด2424มิถุนายน253917866ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคยโสธร25603.580943940387มี
3449https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-03120902adbf339a00c604034266fa83-ff-781BD5B9-F1AC-498D-8811-813160BF93F5.jpegน.ส.ชุติกาญจน์ คำทราหญิงนครนายก2503พฤศจิกายน253815862ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การตลาดวิทยาลัยเทคนิคนครนายก25593.480838212054มี
3448https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d9c1fddcb4294f646c656daeb36e7d16-ff-received_837880690289069.jpegสุนิสา แสงสุวิมลหญิงปราจีนบุรี1928กุมภาพันธ์254415544มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคปราจีบุรี25623.050615539470มี
3447https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-df595ba06c2043e0be6d1f368b2ab1af-ff-received_335971890829680.jpegคมสันต์ โคตรสาลีชายได้รับการยกเว้นศรีสะเกษ258กรกฎาคม253817051ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคโลหะวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี25593.700650361163มี
3446https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-91607bdb02165e2fbb08fd6d234955d8-ff-beauty_20200917214126.jpgนางสาวฟรอย สมงามหญิงปราจีนบุรี2523พฤศจิกายน253715045มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิกบูรพาปราจีน25562.300944046166มี
3445https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fc6e8001a94aca8945d3ddfe2add17e3-ff-IMG_20201002_210758.jpgนาย อภิรักษ์ สารจันทร์ชายอุบลราชธานี1927เมษายน254416569มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คณิตโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร25622.810945051690มี
3444https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1e98cab981ebbced1efe453f54c52d85-ff-USER_SCOPED_TEMP_DATA_MSGR_PHOTO_FOR_UPLOAD_1601642716778_6717776453558653142.jpegอรพรรณ ทุมพันธ์หญิงชัยภูมิ1904พฤษภาคม254416382มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คณิตรร.โนนคร้อวิทยา25633.400957463240ไม่มี
3443https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-55d8fcc0e64a87cd2442cfe4f9fe45cf-ff-5D094936-F436-4455-B43E-E45781198C93.jpegจันททิพย์ พิมพาหญิงสระแก้ว2128ตุลาคม254116046ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)25623.250642456500มี
3442https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7b5156d7d6d53a228657667e0e99045c-ff-310054A8-3531-4542-ACFB-E0FFA461B835.jpegนายมงคล เชื้อพราหมณ์ชายจับใบดำลพบุรี2325สิงหาคม254016862ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคยานยนต์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี25602.350966927025มี
3441https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-77dfc23fa900952405884d0043a7a75f-ff-FB_IMG_1601641920025.jpgนาย ทัศน์พล สัพพัญญูชายได้รับการยกเว้นปราจีนบุรี2229สิงหาคม2541185110ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคโนโลยีวิศวะกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25622.830614426026มี
3440https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f51c1319cbab95ec3cb04c91840e27f3-ff-IMG_20201002_193317.jpgน.ส.ณัฐนิชา ม้าอิ่นทองหญิงปราจีนบุรี2230สิงหาคม254117360ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี25633.240985644253/0923875164ไม่มี
3439https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b1b50bd48ac304d71920470543800c29-ff-DC4319B3-FE0D-43F3-AAC6-2DE0EFD20971.jpegสุพรรณษา จำปาเทศหญิงอุบลราชธานี2819มกราคม253515643ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี25553.20990254952มี
3438https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-dd1253d7150893478c7d29127d2ce7cf-ff-FB_IMG_15520377630694772.jpgอรอุมา​ แสงสว่างหญิงขอนแก่น2119ธันวาคม254216053มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์​ธุรกิจวิทยาลัย​การอาชีพขอนแก่น25612.620973509840มี
3437https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-07967f0bafe1dc786b0d90fa09f7b458-ff-IMG_25630214_074624.jpgสุธิพงษ์ สำเนาวงค์ชายยังไม่ได้เกณฑ์ทหารปราจีนบุรี1903มีนาคม254418084มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-กศน.256020617879051ไม่มี
3436https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-07967f0bafe1dc786b0d90fa09f7b458-ff-IMG_25630214_074624.jpgสุธิพงษ์ สำเนาวงค์ชายยังไม่ได้เกณฑ์ทหารปราจีนบุรี1903มีนาคม254418084มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-กศน.256020617879051ไม่มี
3435https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3931f8a492fd0126e02a20c7e56e588d-ff-5EC6F8FE-9F07-4C04-8BE3-9211AA8A5B79.jpegศรัญ พานสง่าชายเคยเกณฑ์ทหารอุดรธานี2526มกราคม253817053มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร25582.210805794919มี
3434https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-10c132d64b4a08696b355a14b9da0c71-ff-P_20201002_192205_vHDR_Auto2.jpgกนกวรรณ คำเรืองหญิงสระแก้ว238กันยายน254016067มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายสามัญโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก25592.140980825479ไม่มี
3433https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-febae6376e70899e6186c93fd583b795-ff-62F6DEAE-A28B-4020-810A-D3A72248FBF8.jpegทราวดี บุรีงามหญิงปราจีนบุรี2505ตุลาคม253716865มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง25532.530800757826มี
3432https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0619119ae7709d96c28767b22ae6b6a2-ff-received_260767061841570.jpegนายเอกพล เข่งดีชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2423มีนาคม253916570มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนวังดาลวิทยาคม31 มีนาคม 25582.050989847384มี
3431https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-19f4e9fd6c4234f8f1abd94c2e8f64b3-ff-1592353783410.jpgศิริลักษณ์ สายทองหญิงชัยภูมิ252สิงหาคม253716048มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา25562.540925305337มี
3430https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f7c705f4c53c9347b2b265454ca98080-ff-PhotoCollage_20201002_192337044.jpgโสฬิตา มั่งมีหญิงกรุงเทพมหานคร222ตุลาคม254116052มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอนพิวเตอร์โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม25592.030646102405ไม่มี
3429https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cc43a621da56ed9fd8d0f6d0405c2db7-ff-FB_IMG_1592494020822.jpgจักรภพ ยาพันธ์ชายเคยเกณฑ์ทหารขอนแก่น2313สิงหาคม254017050มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม25592.980893568214ไม่มี
3428https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-005e5f47bb2595a7da183256d44d240b-ff-received_2510448989229026.jpegน.ส สุรนันท์ มีแรงหญิงพะเยา233กันยายน254015848ปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต25632.520887818494มี
3427https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-daccb26f75ccf2325250350d5b5e196d-ff-image.jpgธีรวัฒน์ หาญอาจชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)สระแก้ว2417กันยายน253917260มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ภาษาโรงเรียนอรัญประเทศ25582.270649344685มี
3426https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3fe3e3d7205d29c744090dbf6f89133b-ff-received_776185566497585.jpegนายสุรกิต สามารถกุลชายเคยเกณฑ์ทหารสระแก้ว271พฤศจิกายน253517064ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น25612.900980825479ไม่มี
3425https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-230bf1002dc2a186f5a2183838b71d89-ff-Screenshot_20200925-104629_Facebook.jpgนกน้อย ชำนาญกิจหญิงปราจีนบุรี2501มีนาคม253816573มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์คณิตโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร25522.230929105959ไม่มี
3424https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-386a5b7a031ab3c582dedb26f7c14414-ff-received_362174964975022.jpegสุพัฒตรา นิลกรณ์หญิงปราจีนบุรี239มีนาคม254016045มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนศรีมหาโพธิ25582.770655491395มี
3423https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-88a9fa5783fbdf1209a9af832f47fbb8-ff-2AE8568D-4A87-4BB3-8B23-CA53799C1DE7.jpegอนุชา เสริฐผาดชายเคยเกณฑ์ทหารสระแก้ว295กรกฎาคม253417058มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตร.ร.หนองสองห้องวิทยา จ.ขอนแก่น25513.130820295350มี
3422https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7fdb0ccb9a80b941e3be0cfac1a1f059-ff-8AB57CA0-D0FA-4043-A9DC-EF2FB5F609EA.jpegนางสาวศรัณยา ปุราหญิงปราจีนบุรี186มกราคม2545158-15993มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง25632.50984131463มี
3421https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1dc126e2f7e47237173e60cca032d880-ff-209A144D-3812-44EE-9E04-280A6DC8E877.jpegวรรณนิภา ตามสมัยหญิงพะเยา2323กันยายน254015551ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจุลชีววิทยามหาวิทยาลัยพะเยา25632.410615617692มี
3420https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0eebc74dbf832976a1cb4e1215ac9e09-ff-1595132865035.jpgกวินทิพย์ หลงใจคอยหญิงเพชรบูรณ์253มิถุนายน253816257มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณิต-วิทย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์25553.550881484699มี
3419https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6fda24f8d7f08130cdc62a443cbf6860-ff-BF9F6906-CD0A-4A39-925E-61744A2F3527.jpegนางสาวรุ่งทิวา ลอยเลื่อนหญิงปราจีนบุรี2416พฤศจิกายน253916348ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี25593.270854368282มี
3418https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-13685cd98b7ff3616d009e87576512a4-ff-6A73DCAE-79D3-46C3-BACC-648EBA92742B.jpegเกียรติศักดิ์ สายศรชายจับใบดำสุรินทร์2210สิงหาคม254117073ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์623.680959878653ไม่มี
3417https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fa5ac6751697771af2bbfdce8b2d3c50-ff-received_658810298348146.jpegน.ส.ปวีณา ปราบพาลหญิงปราจีนบุรี1824พฤศจิกายน254415842มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์คณิตบ้านแก้งวิทยา30เมษายน25631.840909507293มี
3416https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a1f2eb1dadaef5802efd324262418460-ff-beauty_20201002191240.jpgจิราพร พาลมงคลหญิงอุดรธานี252ตุลาคม253815040มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ คณิตกศน อำเภอศรีธาตุ25512.800615709635มี
3415https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0be8cc011948c744954246f4bf820ab9-ff-IMG20200501141244.jpgสุรเชษฐ์ คำโนนคอมชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2425เมษายน253917295ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลังอาชีวศึกษากบินทร์บุรี25603.240806516523มี
3414https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b89f2347e84c04697ae063d237441064-ff-IMG_20200515_202003.jpgอารีญา บำรุงภูมิหญิงชัยภูมิ2527กรกฎาคม253815848มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การท่องเที่ยวการโรงแรมC-BAC25522.410957457155มี
3413https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-24bcea929372d90370cc8d1395b3c0a8-ff-02E769C2-122F-4F76-8C8C-0B7EE7AA2C73.jpegนางสาวสุภัสสรา เทศทองหญิงปราจีนบุรี236พฤษภาคม254016461ปริญญาตรีบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี25632.950625837893มี
3412https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d96929f81fbc932a25e81d732cf24ca5-ff-received_669064850385166.jpegนางสาวอณิฐา​ คิดถูกหญิงนครราชสีมา2316มกราคม254015847มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยสายมิตรเทคโนโลยีปราจีนบุรี25553.010951458914มี
3411https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-02808e754388759b42306306e9cc3b26-ff-IMG_20201002_190900.jpgนภาพร แกมจินดาหญิงปราจีนบุรี2202กรกฎาคม254115544มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25603.000645210990มี
3410https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-65a67ca269f6e1abf8bc09e83e7ae9ff-ff-IMG_20201002_190355.jpgนาย ยุทธการ บุญหารชายได้รับการยกเว้นชัยภูมิ2218มีนาคม254115958มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท คณิตโรงเรียนคูเมืองวิทยา25592.300928639006ไม่มี
3409https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-05c05d12023d9fb03a4f1d1f1a9b537d-ff-IMG_20201002_190722.jpgนาย ทักษิณ อินทร์รัตน์ชายจับใบดำปราจีนบุรี2816กันยายน253516765มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)เมคคาทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25613.280989971755มี
3408https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-40311defb5e67727955c96a04bd5468e-ff-IMG_20200224_222720.jpgณิรัตชญา รักษาราชหญิงปราจีนบุรี2420ตุลาคม253816251ปริญญาตรีการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม25613.210874337087มี
3407https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3df207d0020f665e2f41e258f5f19371-ff-1593159172128_99575148.jpgสุภาลักษณ์ โนชัยวงค์หญิงแพร่1930กรกฎาคม254416548มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายศิลป์ภาษาโรงเรียนลองวิทยา25623.000864344661มี
3406https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0d47e20a4c547f7438438a960b9b1970-ff-7EDF98F9-AF65-44E6-8ABD-0099DA0A72D0.jpegอัญชลี จันทร์ธะโวหาญหญิงปราจีนบุรี234พฤศจิกายน254015545มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน25583.350933727982ไม่มี
3405https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-51abc5250fda8cd9b591d2e68d39fa8c-ff-IMG_25631002_185533.jpgนางสาวกัณนิภา มีแก้วหญิงสุรินทร์2410กุมภาพันธ์253915564ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์25623.030819647460มี
3404https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ac449fe4105a52644c38d2bbc6e19603-ff-IMG_25630919_133452.jpgนส.วราภรณ์ ดีจองหญิงปราจีนบุรี2515กรกฎาคม253815462มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พาณิชย์/สางานการขาย/การตลาดวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25572.680926164940มี
3403https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-018d246d225b197a900e435aadc6a898-ff-IMG_20200930_122835.jpgนางสาวอัญชลี ฤทธิ์กำแหงหญิงปราจีนบุรี2325พฤศจิกายน254015743มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25572.630612318081มี
3402https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-708e0ab166733df9be863e79ce147a04-ff-IMG_20201002_190336.jpgนาย ณัฐวัตร ใจเย็นชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2206เมษายน2541179115ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี623.110631064249มี
3401https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-069cbef2afd82741110e5fc20973822d-ff-IMG_20201002_152415.jpgอุทัย เหลาไผ่ชายจับใบดำสระแก้ว2526กุมภาพันธ์253818265ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่25583.540932261242มี
3400https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9e5ac367e60f6a163994ecdb53c49f34-ff-059D9E73-A4DF-41F5-8E7E-C89D07DA6350.jpegอริสรา อาจอนงค์หญิงชัยภูมิ214มีนาคม254215653มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม25602.780934275515มี
3399https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6fb1e63d49e17ed3173f775994afca0c-ff-IMG_20201002_190042.jpgณัฐวุฒิ กัญญาคำชายจับใบดำร้อยเอ็ด2518มกราคม253816568มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การศึกษานอกโรงเรียนก.ศ.น อำเภอพนมไพร25593.290822302588มี
3398https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ab6baccbfc42d07212b1f81854736c07-ff-IMG_25630917_105500.jpgน.สวรัชยา วงศ์ไทยหญิงปราจีนบุรี212ตุลาคม254216461ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ติดตั้งและซ่อมบำรุงวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25633.040649275323มี
3397https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-13dfd56ab828255159c105f734c8b4f0-ff-16016399169088523004387063831265.jpgนาย​ ปรเมษฐ์​ สุข​โฉม​ชายเคยเกณฑ์ทหารอุดรธานี2426กันยายน253917478มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างยนต์​วิทยาลัย​การ​อาชีพ​หนองหาน​25582.640613542623ไม่มี
3396https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b91fedbe4cff9556c9fcefca7629a0c1-ff-5EC2CF8C-086E-4320-9576-FB6AE8F95671.jpegพิลาสลักษณ์ จุ้ยกระโทกหญิงปราจีนบุรี242พฤศจิกายน253815645มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ คณิตโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร25572.680658412372มี
3395https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ffe11555454503175e40e63dba22f845-ff-689D92E7-F6CD-42C6-9960-48F15579B350.jpegนางสาวโสรยา สมนึกตนหญิงสระแก้ว2414มีนาคม253916872มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาโรงเรียนวัฒนานครพ.ศ.25572.350895171701มี
3394https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9d5d08f10d761d04a68d0dd35a6d83c3-ff-IMG_25630917_160734.jpgพรทิพย์ อินทร์สำราญหญิงสุรินทร์232กรกฎาคม254014848มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม25593.550989702570ไม่มี
3393https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-342d8467c6408a98083436f2af07cc7a-ff-E4F77178-E218-46C7-BD44-1896453CBB79.jpegนายสหัสวรรษ กลืนกระโทกชายจับใบดำพะเยา2129ธันวาคม254217763ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลเทคนิคเชียงคำ25622.500889682131มี
3392https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8acf5b25ed4d5d906992e712f9b69b55-ff-IMG_20200908_121135_682.jpgอินทุกานต์ กล้วแข็งชายจับใบดำฉะเชิงเทรา213กรกฎาคม254217373มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไฟฟ้ากำลังวิทนยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25633.010615811978มี
3391https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e1da8532d2080327f00a95b3ff02ded7-ff-IMG20201002184134.jpgอภิชาติ รอดภัยชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2114พฤษภาคม254217054มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาโรงเรียนศรีมหาโพธิ25602.340809481088มี
3390https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-30391b62b41359bbb983d10e1f36f9ba-ff-FB_IMG_16003198807841002.jpgภูวนัย ถาวรพาชายเคยเกณฑ์ทหารสระแก้ว2316ตุลาคม254017865มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์&คณิตกศน.อรัญประเทศ25631.460954522033มี
3389https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2d60bfbaaad0f6ec154c2f93772ce7ea-ff-1BE685DB-48EE-4119-B7E8-76CCABB11CFE.jpegจุฑามณี มุ่งอาษาหญิงปราจีนบุรี2411กุมภาพันธ์254017085ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25633.530970437534มี
3388https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6fec762b88af8c2b43e461b0cc25c792-ff-20201002_184809.jpgพรรณี วงษ์จำปาหญิงขอนแก่น2230ธันวาคม254116755มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตศูนย์การศึกษานอกระบบ25632.770921548090มี
3387https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2d97a25a88d76dce11970979a94e7536-ff-20200917_195725.jpgบัณฑิต วงค์ผาบุตรชายได้รับการยกเว้นบึงกาฬ2313สิงหาคม2540182123ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพเซกา612.850625047424มี
3386https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2b64c5aa8ec3c10efe32ce4f3505b031-ff-IMG_25631002_184158.jpgเทพพิทักษ์ พวงดอกไม้ชายจับใบดำสระแก้ว2415สิงหาคม253917676มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ธุรกิจโรงเรียนสระแก้ว25582.090923185883มี
3385https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7adc90dd48f33371ccb87d2ce41260a7-ff-1579939727719.jpgนาย ณัฐดนัย ศรีสลุงชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2715มีนาคม253617290มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลปภาษามารีวิทยา ปราจีนบุรี25533.250840442613มี
3384https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8d1eb188668821c91228e8ec666554c1-ff-6564117309152837633_avatar.pngกิติมา พลพันเมืองหญิงสระแก้ว2523พฤศจิกายน253715850ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การจัดการทั่วไปวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น25583.580807859070มี
3383https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ad7cc9b01865feb20e6cb13ed5a938a3-ff-61CEF688-F2A3-4712-9E7B-68BE61475167.jpegอุลัยพร สังคะโหหญิงอุบลราชธานี2514พฤษภาคม253816047ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การท่องเที่ยวและการโรงแรมอาชีวศึกษาอุบลราชธานี25583.000613044842มี
3382https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9e60f8e975aa48efa4d09cde123f1a19-ff-E9DE1B6C-BBB6-4343-B2F8-7955277CDB18.jpegกัลยรัตน์ พูลประสาทหญิงปราจีนบุรี2120 กันยายน 2542กันยายน254216267ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25633.070631418738ไม่มี
3381https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2e44a8d0c749a45a77bab1cb971bb788-ff-image.jpgอดิศักดิ์ ยงยุทธ์ชายจับใบดำสุโขทัย2428กรกฎาคม253916580มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อิเล็กทรนิกส์วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย25552.360633329706มี
3380https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a84ef029ce123c785bae471b074f96ea-ff-20201002_184842.jpgศุภชัย โอสถานนท์ชายจับใบดำปราจีนบุรี2724กันยายน253618570ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25552.960875009214มี
3379https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-23b6ee0572d4c6c83a9dd25c96d2321b-ff-IMG_25630516_213419.jpgสหรัฐ สำเร็จกิจชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2428มีนาคม253916958ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมเทคนิคบูรพาปราจีน25593.540924597491มี
3378https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1164290b49efc6f4bcb5626011b62443-ff-25B03765-ABFA-40EB-AD4E-F573DC8C99DB.jpegน.ส.อภิญญา ปัญญาดีหญิงปราจีนบุรี226กุมภาพันธ์2541172100ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม25632.440984853048ไม่มี
3377https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-43c6664e20d53eefe0e28322d96be02d-ff-IMG_160163899654F.jpgนาย อิทธิเดช ศิรินัยชายได้รับการยกเว้นศรีสะเกษ2123เมษายน254216973มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณิต-วิทโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา25551.490626814503มี
3376https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c1f55448040e3d6b9d5268917a0b32e5-ff-received_4444750582264271.jpegณฐรัตน์ ภาคกล้าหญิงปราจีนบุรี2029พฤศจิกายน254215660มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตรร.มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมป์ฯ25612.360984139211ไม่มี
3375https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-510288da06beab1e20f3250f37bca8bd-ff-20200922_155637.jpgธเนศ คามบุตรชายเคยเกณฑ์ทหารอุทัยธานี2916สิงหาคม2534180100มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม25542.740636801961มี
3374https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-23cacbfe96c9e38c40fe2bd79dfc43ab-ff-16016388580001444142435481200757.jpgนายมงคลศักดิ์ สายดูชายเคยเกณฑ์ทหารพะเยา2714สิงหาคม253616859ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างกลโรงงาน สาขาเทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย25613.360999416865มี
3373https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d9850f07031bdf7a4ea4f66774c0e5d2-ff-image.jpgน.ส.อมรลักษณ์ จันทะคูณหญิงอุบลราชธานี279กุมภาพันธ์253616856มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-คำนวณศรีปทุมพิทยาคาร25532.340656888549มี
3372https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1ca47541cb44b1c0cdafbb8c7e651e9e-ff-6EABA9D2-026B-41CE-87E6-7C4DFBFFCAE9.jpegนายศุภวิชญ์ พิมแพงชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2111กุมภาพันธ์254217066ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ(กฟผ)แม่เมาะ25622.640969415207มี
3371https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6d8b95f44387f76368e1e8e2aa19b49c-ff-received_363698171514578.jpegนาย อภิชัย จันตรีชายจับใบดำฉะเชิงเทรา2211มีนาคม254116750มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลปภาษาโรงเรียนทรัพสมบูรณ์วิทยาคม25592.260931212773มี
3370https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7e85b66a51329e966fb4104d6e7d372d-ff-USER_SCOPED_TEMP_DATA_orca-image-740479863.jpegปิยะวัตร ตาทองชายได้รับการยกเว้นอำนาจเจริญ2130มกราคม254217251มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทคณิตโรงเรียนเสนางคนิคม201820886935970ไม่มี
3369https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-db2d05dacc0bfb5885ddcf0f4bb80bb1-ff-IMG_20200917_194710.jpgนายวุฒิภัทร สีเทียวไทยชายเคยเกณฑ์ทหารสกลนคร2523มีนาคม253816760มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร25573.130658358025มี
3368https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-abb2cb4d1bfbab30a9551f3ca5cb5cf8-ff-received_612636272745252.jpegนาย ปฏิภาณ ฐานะประสิทธิ์ชายเคยเกณฑ์ทหารชลบุรี2311กรกฎาคม254017165.5ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก25612.920921548090มี
3367https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-75b7c78bfbf8811520aea9cd3b524f99-ff-BB7E5EEF-D676-4A6B-BEA9-A29DB47207FA.jpegนางสาว จิตลดา ดิลกลาภหญิงสระแก้ว2028มกราคม254316050มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง25622..690659247758มี
3366https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2e5177585853da3583946b4d53ebf2ff-ff-image.jpgนาย.วชริระ ไพเราะชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี246มกราคม253917058มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนศรีมหาโพธิ25571.930613756566มี
3365https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2675f679ea1c9e314401cdcc0a29bf19-ff-received_1045586429221342.jpegปฏิภาณ ฐานะประสิทธิ์ชายเคยเกณฑ์ทหารชลบุรี2311กรกฎาคม254017165.5ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก25612.920921548090มี
3364https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-49bf919546ec48879bda2919f0496279-ff-received_1045586429221342.jpegปฏิภาณ ฐานะประสิทธิ์ชายเคยเกณฑ์ทหารชลบุรี2311กรกฎาคม254017165.5ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก25612.920921548090มี
3363https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f6b381e4c9fe78174adb53bdbb8aa63c-ff-13ABB7EA-3E50-4231-8B4B-A4EBEE282EFA.jpegเบญญารัตน์ มุ่งศิริหญิงปราจีนบุรี2325กุมภาพันธ์254016352มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง25582.790929498036มี
3362https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fa85b6c6e6f18eeaad9060096ef53b68-ff-40C7744B-813D-4325-9C5E-E6725FE8B05B.jpegนาย ตะวัน บุตรยุทธชายได้รับการยกเว้นอำนาจเจริญ2127ตุลาคม254217047ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ25622.270845828797มี
3361https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4b10bba9f1a131c978dd43e777eca182-ff-received_1045586429221342.jpegปฏิภาณ ฐานประสิทธิ์ชายเคยเกณฑ์ทหารชลบุรี2311กรกฎาคม254017165.5ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก25612.920921548090มี
3360https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d617a0bb4cbfcd697290ef4014f2d040-ff-received_1045586429221342.jpegปฏิภาณ ฐานประสิทธิ์ชายเคยเกณฑ์ทหารชลบุรี2311กรกฎาคม254017165.5ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก25612.920921548090มี
3359https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-624cc1e949338f6f3e9053387943cbfe-ff-Screenshot_25630919_102751.jpgนางสาว พัณณิตา บุญมากหญิงอำนาจเจริญ2420ธันวาคม253816550มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์_คณิตโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา25573.100636044079มี
3358https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-36bdbeb0b4b1abd30f9332d3739b3f61-ff-received_805671686855520.jpegนายศาศวัต พิมพิลาชายจับใบดำสระแก้ว2323กรกฎาคม254016050มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนวัฒนานคร25592.000834093937ไม่มี
3357https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-25cfc9c23c20e404b41030140105169f-ff-717F2FD6-EFAA-4820-9E50-CFEE2789914F.jpegวาสนา หมอนทองหญิงปราจีนบุรี2109กรกฎาคม254216550มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี25603.660979244198มี
3356https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cac1b84a8e75d3ac440675527a0de2c2-ff-IMG_20201002_182307.jpgนางสาวสุกานดา ศรีโยหะหญิงอำนาจเจริญ2215พฤษภาคม254115558มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนอำนาจเจริญ25603.420858358661มี
3355https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e04bc26d003b5d9bea6c1a516241ec02-ff-PhotoGrid_1599371018295.jpgนางสาววิภาวี เกตทองหญิงปราจีนบุรี2230พฤศจิกายน254016562มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ คณิตโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์25582.87080-276944ไม่มี
3354https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c56cc30017f5debfe2887076a73f2f85-ff-D52A25FE-1F02-4107-BB15-4339A7ADE08C.jpegนายชัยชนะ ตั้งไทยสงค์ชายจับใบดำสระแก้ว2311ธันวาคม253917569มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พละศึกษาโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม25582.970631748340มี
3353https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d1dbef561ed07b7b850dc0b3016cde55-ff-received_3123254204568318.jpegกฤติยา​ ราศรีหญิงปราจีนบุรี208มีนาคม254316243ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิค​อุตสาหกรรม​วิทยาลัย​เทคนิค​ปราจีนบุรี​25633.220927676624มี
3352https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a6bb0008628e3d584b67788447c7325f-ff-754331C6-D15D-4600-8273-D6BF45B8294F.jpegกาญจนา ตันเจริญหญิงปราจีนบุรี3013ธันวาคม253216860ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การจัดการทั่วไปวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม25543.380848731246มี
3351https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-927fd1c7001d9ed9ac0306566146c560-ff-20200930_134306.jpgนาย ธนศักดิ์ จรจรรย์ชายจับใบดำบุรีรัมย์2520มิถุนายน253817058มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)บัญชีโรงเรียนพณิชยการบางอ้อ25563.180886750252มี
3350https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e3963a9d753f111e7a53d524471716dc-ff-16016374752895869072612824014237.jpgธีระศักดิ์ กงแก้วชายจับใบดำปราจีนบุรี2218สิงหาคม254117579ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25613.330927970929มี
3349https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ef0c79a87d7e82feefe3da6bb6f3a2dc-ff-IMG_25620111_171519.jpgเสาวลักษณ์ แก้วแดงหญิงปราจีนบุรี3631พฤษภาคม252715160ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา25473.450922505545มี
3348https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b0293d9737ed6f856546f5f1b6996a52-ff-3BE5C9D6-6903-46D4-8D90-BF8625DCC4DF.jpegพิมพ์พิสุทธิ์ หอมพวงน้อยหญิงสระแก้ว251กันยายน253816580มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนทัพราชวิทยา25573.090652968176มี
3347https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-32f57acdd692f1c34a552ec6e4cc94e4-ff-userImage1593501194090.jpgนางสาวสิริยากร ดุกสีหญิงสระแก้ว211กรกฎาคม254215543ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น25623.360957722463ไม่มี
3346https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7464b1fb398905d558e3bd9cf4dfe521-ff-IMG_20200129_114339_316.jpgเดชา มอชัยสงชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ขอนแก่น221ตุลาคม254116555มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ25602.120835301149มี
3345https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-203b3527ced3ffc53890a14f7d2dfedd-ff-received_1156944434736741.jpegทรงเกียรติ ม่วงมีชายจับใบดำปราจีนบุรี2313พฤศจิกายน253917088มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)มัธยมปลายก.ศ.น. อำเภอประจันตคาม25602.730623342528มี
3344https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6cf658dba6b55ac4ffcece550ac13ebb-ff-D54DDA3C-F85C-4E36-A21F-183214C66971.jpegนางสาวอรอุมา สาครหญิงปราจีนบุรี2127มิถุนายน254215870ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทการอาชีพกบินทร์บุรี25632.570649540397ไม่มี
3343https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b03ab44d802ad4d9fb771bb2f739bb1b-ff-received_977933969355146.jpegชุติยา จ่าศาลหญิงสระแก้ว2007กุมภาพันธ์254315754มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ ธุระกิจวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25612.710839260187มี
3342https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ee8547e82ffd8fff89db45f51325d829-ff-IMG_25631002_180745.jpgณัฐริกา อุกประโคนหญิงสระแก้ว215มกราคม254215352มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนทัพราชวิทยา25602.280959575414ไม่มี
3341https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-95e179827c5a66125f8c76589ef5ff2a-ff-IMG_20201002_180800.jpgชาญณรงค์ จอมคำสิงห์ชายจับใบดำสระแก้ว2305สิงหาคม254017260ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคเครื่องกลวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25612.790837821350มี
3340https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-60c8a93728cd97d357c65dac720c2a8a-ff-IMG20201002180437.jpgเกศรินทร์ แสงมงคลหญิงปราจีนบุรี2002กันยายน254315570มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ คณิตศูนย์การศึกษานอกระบบ25592.380927028031มี
3339https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-637e321451f08a83e5b0b4373ed913c4-ff-received_286892611957339.jpegนนธิญา พลายน้อยหญิงปราจีนบุรี224ตุลาคม254115652ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชีวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี25613.370616528673มี
3338https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9df083f853a2bea8d422e4bd8f88f53d-ff-9067934A-9B75-4B01-B8AF-F4AF3DAD9E4A.jpegปาริฉัตร ชาญธนูหญิงปราจีนบุรี2124เมษายน254215845มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง25592.910927040740มี
3337https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-065e7313e704d79a907f686090a03d6a-ff-1600341553068.jpgนาย​ ธนากร​ เพ็ญ​พิมพ์​ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2110กรกฎาคม254217559ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้า​กำลัง​วิทยาลัยเทคนิค​ปราจีนบุรี​25633.500616397029มี
3336https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fce9ec82fd479cbb8200f44960715a77-ff-1601636508212210448918.jpgนางสาว วิจิตรา ดูนนาหญิงขอนแก่น231ตุลาคม254015955มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตร.ร พลพัฒนศึกษา25593.350943530526มี
3335https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b9a0740c76889519ab10f99ef5dd538a-ff-D381036C-093E-4971-9260-CEE4E2D002FD.jpegนางสาวโสรญา รักศรีหญิงปราจีนบุรี2010กรกฎาคม254315950มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25613.800982506980มี
3334https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-65157c26a36cf64a437fd4a3d190343f-ff-ED600AFC-AEA5-4EA5-B17C-131DD30E7F25.jpegนางสาว ธนัชชา นิลพงษ์หญิงสระแก้ว2215ธันวาคม254116565ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น25622.860646598420มี
3333https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-78351252c81ba3579098d1aba73eed0c-ff-IMG_20200807_104056_911.jpgนางสาว วรินธร อินทรพิทักษ์หญิงปราจีนบุรี1921พฤศจิกายน254416350มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี25633.190635201969มี
3332https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-774baca9990b209776c89810392e4175-ff-C12D415E-CACB-4DA7-AA32-833BDAE8EDB3.jpegกิตติพศ บัวระย้าชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2102กรกฎาคม254216353ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25623.180655235415มี
3331https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f10a6f8ddcbfc4f38bddc7eedf091768-ff-BeautyPlus_20200725151927077_save.jpgปิยมาพร วิเศษหญิงศรีสะเกษ2710มกราคม253616853มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ25532.850806256540มี
3330https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-437e1a43c98b2fce7415ba684d336e18-ff-image.jpgนางสาว ศิริลักษณ์ เขียวแดงหญิงสระแก้ว2013ตุลาคม254215545มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณิต-วิทย์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์25602.710973210196มี
3329https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-86533023fb7be00a0831f95323a0bc24-ff-F82E8F5A-B465-46C8-AA64-7B08AC58C6A1.jpegธริชา สังเกตกิจหญิงปราจีนบุรี2618มีนาคม253717565มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตร.ร. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี25553.230932625885มี
3328https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2e733eb0478a9b78f2582964df50f835-ff-E50F5639-6BFE-41AB-A7A9-A3E913DC2A34.jpegกาญจนา นาพิมพ์หญิงปราจีนบุรี201พฤษภาคม254315755มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตเตรียมอุดมศึกษา25622.890826164379ไม่มี
3327https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c0e9d558e6f6537125e35d2a24f14ca5-ff-IMG20201002175405.jpgน.ส.วิธิดา ทองดีหญิงปราจีนบุรี1929สิงหาคม254416751มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนปราจีนกัลยาณี25622.720863904611ไม่มี
3326https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-377f435800fa01dfddbf487af8cd7264-ff-4A5E15D1-38DB-4299-BCC0-D21DD1CB872E.jpegจุฑาทิพย์ สายเมฆหญิงสระแก้ว2322เมษายน254015545ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา25633.120988912506มี
3325https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e98d5ae86b02380eafd5fb0044b6a167-ff-1CB2C327-371E-4F0A-B9DC-F0F9AC7BF125.jpegนันทกร กรมทองชายจับใบดำเลย2207สิงหาคม254118060มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายศิลป์โรงเรียนเชียงคาน31/03/25601.910996131894มี
3324https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cde2cf8fdcd683c0e63f331337f9fedb-ff-IMG_20201002_174927.jpgวิลัยรัก สุดสุขหญิงอุบลราชธานี2106กุมภาพันธ์254215848มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน2ช่องเม็ก25602.810957542187ไม่มี
3323https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c0c445604291511a6f3c30d46c8a3bb3-ff-IMG_20201002_174500.jpgนางสาวอรศิริญญา ฮุงหวนหญิงสกลนคร2130พฤษภาคม254215745ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร25632.920990129789ไม่มี
3322https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7a341b8d31e3b280328f1f1ea36596e1-ff-received_269525984173063.jpegจารุวรรณ มณฑาลพหญิงสระแก้ว258มกราคม253816052มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)บัญชีวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25552.930929642976มี
3321https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-41de363bb7d60c680bbf7305899a3b61-ff-4331547D-CE74-4692-BB00-BE40BB3FA8A4.jpegสุภาภรณ์ ประฎิบัติทองหญิงมหาสารคาม2628กรกฎาคม253716790มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายศีรภาษาโรงเรียนบรบือ25563.460954711285มี
3320https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-13a8af83a002aa1c8344373532638eae-ff-IMG_20200922_194509.jpgนาย ดนัย กันสันเทียะชายจับใบดำนครราชสีมา2210ตุลาคม254117764ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา25633.360905960625มี
3319https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b07b032c38289b63dac868f4a0ff5361-ff-IMG_20201002_174254.jpgขจรพงศ์ ดวงจรัสชายจับใบดำปราจีนบุรี222กุมภาพันธ์254117675มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อิเล็กทรอนิคส์วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25612.260932156307มี
3318https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f44224ca57cdffaaaf6670e1419c47b3-ff-received_801046007123784.jpegสุทธิดา บุญยงค์หญิงสุรินทร์2309ตุลาคม253916070ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์25623.200933988717มี
3317https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a11e69f32e4e8a979ac00b9c32931a28-ff-received_3007121162725014.jpegน.ส.อิศรียา สีบุดดาหญิงสระแก้ว183พฤษภาคม254516753มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์คณิตบ้านแก้งวิทยา31มีนาคม25632.600822953147ไม่มี
3316https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e6fef2fd0ca9f621782a6273604cea16-ff-BF2B9493-0D5C-48A4-8B8A-7BC98FF4C371.jpegนางสาว ชมพูนิกข์ ปิดตาคำหญิงปราจีนบุรี2010พฤศจิกายน254315870มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย-คณิตโรงเรียนวังดาลวิทยาคม29 มีนาคม.25622.490614390246มี
3315https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ffc5be8ab57e6b57dd9282a0fe20695d-ff-8FB11B61-B7F7-4A96-A50D-E0F6B2B60614.jpegสุชานันท์ งามนิลหญิงสระแก้ว2409พฤษภาคม253916049ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยภาคตะวันออก อีเทค30/04/25592.320614924289มี
3314https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3918eff86699092f80b978bbfb6a059c-ff-beauty_20201002174313.jpgรัตน์ดา พุ่มจำเนียรหญิงสระแก้ว203ธันวาคม254216551มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา2 เมษายน 25612.360613956862มี
3313https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b1e3cb6d5c4db1bf85109677af9683d8-ff-IMG_25630918_083910.jpgนายสรณ์สิริ วิไลหอมชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี222กันยายน254116868มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์25602.750931713154มี
3312https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ddafad490385b3d63e6b5f4b55efa6b7-ff-16016354671075049978767559865892.jpgนางสาวขนิษฐาโสดาหญิงปราจีนบุรี26โรงพยาบาล​กบินทร์​กรกฎาคม253716550มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)--25572.050628691738มี
3311https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-bbd9b3eb5b29cbe84f836ea3e0693d59-ff-image.jpgศราวุฒิ ปานพรมชายเคยเกณฑ์ทหารฉะเชิงเทรา2510กันยายน253817489มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)กศนก.ศ.น. เมืองปราจีน25623.080992547444ไม่มี
3310https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ba5df8ed63e718c5fb2c9b4e7c9d82cf-ff-Screenshot_20201002-174510_Gallery.jpgนาย อดิศร น้อยศรีชายเคยเกณฑ์ทหารขอนแก่น223พฤษภาคม254116048มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโรยีการจัดการขอนแก่น15 มีนาคม 25593.600988730372ไม่มี
3309https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a4b5729f9b7c54f53477f22fbc44eafa-ff-FB_IMG_1600369217572.jpgประภพ พรมจันทร์ชายเคยเกณฑ์ทหารฉะเชิงเทรา2316กันยายน254016154มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม25593.120638560686มี
3308https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-58ae5525c64433cd10bae6c35867eff9-ff-IMG20201002173939.jpgพัชรพล ขุนทุมชายจับใบดำอุดรธานี2505ตุลาคม253817456มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พาณิชยกรรม/พณิชยการ/ธุรกิจค้าปลีกศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์จรัญสนิทวงศ์16/มี.ค/25582.650969340985มี
3307https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ac84ca60ada839d821055f0491dd0abd-ff-4B3BE50B-C3E8-4A56-BBDB-0E2889B7D112.jpegทศพล อะรินแปงชายเคยเกณฑ์ทหารแพร่2515มิถุนายน253816858ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพลอง25593.310647713251มี
3306https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-100a5f6b76be831facda4686ed7614b7-ff-1518046650403.jpgรุ่งนภา เกตุพงษ์หญิงปราจีนบุรี2010เมษายน254315947มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตรร.ประจันตราษฎร์ยำรุง25612.70614378319มี
3305https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d0de420c453f34f1d05391e02d9ac24c-ff-1550E6E2-7346-46DD-A6E5-72F9E0E6A671.jpegพิมพ์ปวีณ์ สื่อตระกูลหญิงปราจีนบุรี2320มีนาคม254017075ปริญญาตรีเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25632.710952508208ไม่มี
3304https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a00cddf0d1da23b9dc242deca638d6c2-ff-IMG_20201002_154638.jpgมณีรัตน์ ศรีรังกูลหญิงปราจีนบุรี2420พฤศจิกายน253916562ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี25633.760985161097มี
3303https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-52da8f79cdcac7a10af31d5966753358-ff-image.jpgนายเอกรินทร์ โพนงามชายจับใบดำฉะเชิงเทรา2422มีนาคม253916547มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พืชศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา25582.160614572495มี
3302https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3bbb78469ba23bb22ec92005d341706c-ff-received_3592858554075059.jpegนาย ศิริศักดิ์ ตะกรุดชายยังไม่ได้เกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2122กรกฎาคม254218269มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สุขศึกษาและพละศึกษาโรงเรียนบ้านด่านลานหอย25612.560635074599มี
3301https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-720a59fcded0c6849bcf0d477c0ddfd0-ff-9769FAEF-9107-4CA0-9407-4386243500E6.jpegจันทิมา รสหวานหญิงปราจีนบุรี2524กุมภาพันธ์253817062ปริญญาตรีการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม25612.840638862462มี
3300https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f9fec0e96fac0d4c7e771e73bd4ade62-ff-20201002_173455.jpgณัชพล งานขยันชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี271มีนาคม253717358มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25551.80985744182มี
3299https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-49d6a63574e127733ea004de4b42e337-ff-943B5B84-2AE3-4AD8-A166-D39D6FF0B6A8.jpegสามารถ นวลสุวรรณ์ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2518มีนาคม253816854ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25572.140916375907มี
3298https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-34dc7ac89e4666e14f3804fe1498bb7d-ff-CE3A69FE-2F33-45A2-A9B4-0CBBF35FB60C.jpegนางสาวพิชญา นาทันริหญิงกาฬสินธุ์2015ตุลาคม254215549ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์25633:250803287284มี
3297https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cd1a7018d4fca8b42032b00df454fba8-ff-569B7562-3627-4E99-8BB3-1A75807E3D2B.jpegอารีวรรณ คำสงค์หญิงสกลนคร2417ธันวาคม253816046มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตฯรร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25573.350990266678มี
3296https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a8f70b83e212f58e47c5e3b9cdbb2c3c-ff-20200920_235343.jpgมนธนา แปลงกลางหญิงนครราชสีมา2619มิถุนายน253716249มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สังคม-ภาษาไทยโรงเรียนประทาย25562.590910159998มี
3295https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9aa8bd090f719538fb0cd64ce49d22a8-ff-FB_IMG_1597547638235.jpgกิตติยาวงค์เเก้วหญิงอุบลราชธานี2320กันยายน254016053มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ภาษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3225592.830834825019มี
3294https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fd95b0fc4562ccf374dd080b4419ef5d-ff-IMG_20200807_104056_911.jpgนางสาว วรินธร อินทรพิทักษ์หญิงปราจีนบุรี1921พฤศจิกายน254416350มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี25623190635201969มี
3293https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-127033d18e70b23e9ab4eb00de614386-ff-E4808A62-0C11-4D18-BE54-A15CBF411D77.jpegนิศารัตน์ นันตาหญิงปราจีนบุรี224มีนาคม254115856มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ ภาษารร.ศรีมหาโพธิ์25592.80984832541ไม่มี
3292https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e1f00207daa8a39998e25e17586908ed-ff-FB_IMG_1600426038512.jpgอาทิตยา กลิ่นสุคันธ์หญิงสระแก้ว2117มกราคม254215750มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ฯภาษาโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม25602.320835159134ไม่มี
3291https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b28a2a743ae842d3927c3f0deb38761d-ff-IMG_20201002_172744.jpgน.ส.วราภรณ์ อุ่นศิริหญิงหนองคาย2120กรกฎาคม254215751มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียนปากสวยพิทยาคม25613.470838848354มี
3290https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-37a35a11819a3a5152ce078d1937109c-ff-1596260693637.jpgนางสาว สุธาวัลย์ ศรเพชรหญิงปราจีนบุรี2720กุมภาพันธ์253616553ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25562.550848795835มี
3289https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3710a2d9691060a2c6560e261f299105-ff-94EDF475-F40B-4544-BD5F-7F362DDED9EF.jpegนัทสิตา นาคกุลบุตรหญิงปราจีนบุรี2029/02/2000กุมภาพันธ์254315643ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25623.080958238340ไม่มี
3288https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9b43d6b2d0e9a9ad51d65fed63920853-ff-received_328245848508474.jpegนาย อภิมุข อุนาภาคชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)อำนาจเจริญ2513เมษายน253817765มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์_คณิตโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา25572.220636044079มี
3287https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-179425820bd5f6a68b0fcd7c923fd118-ff-received_755963831860970.jpegศศิมา ละเอียดหญิงปราจีนบุรี2317มกราคม254016064มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนพล25592.770952393776มี
3286https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3163dcd3a1fc1c6f8f0d0a67d8d0144e-ff-IMG20200824191328.jpgพงษ์ภมร นิติชาติชายได้รับการยกเว้นหนองคาย257มกราคม2538175100ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เคื่องมือกลวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย25592.760821156535มี
3285https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4833459b8daa1456df01b6f786af21b5-ff-IMG_25630917_213941.jpgภานุชิต บ่อทองชายเคยเกณฑ์ทหารบุรีรัมย์2521มิถุนายน253817578มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย25573.300916594380มี
3284https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6dfd7cf720ae0445a4444c27b61146f9-ff-IMG_20200919_170918_192.jpgสุพัตรา มหัสกุลหญิงอุดรธานี2122พฤษภาคม254216152มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ25603.600623917734มี
3283https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0aa7d7264e337c8ca2f4379db21f20c0-ff-FB_IMG_1601634151311.jpgธนพล มูลทาชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)เพชรบูรณ์1918ธันวาคม254417665มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-สังคมโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก25623.310845074410มี
3282https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-435ad5eebf4da396660f7b37c515061d-ff-received_1263185010684326.jpegกนกวรรณ ข้อเปี้ยหญิงปราจีนบุรี2120กันยายน254215546ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การจัดการธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี25633.370631157726มี
3281https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-17e4564c9e37aaf4c75dc796a08a7175-ff-IMG_20200918_092047.jpgกรรณิการ์ ประตูดาลหญิงสระแก้ว2511กันยายน253816558ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25593.31089-905-8065มี
3280https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e4b921dc7327eff0dc287215f167e861-ff-E1357BFF-A0E7-4DD1-8236-67BDFD07F7D1.jpegนายปรีชนันท์ ผาสุขกายชายเคยเกณฑ์ทหารนครนายก2515มีนาคม253818390มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคนครนายก25562.410800434833มี
3279https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d216973b5fa296e87b6287bdd2d005ba-ff-5470FA48-2CE5-4811-A3FE-23EF436BF662.jpegนางสาวอโนชา วรรณสินธ์หญิงปราจีนบุรี2223พฤษภาคม254116549ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25623.850611566218ไม่มี
3278https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f6eb06d979e43683618253ca83e8c710-ff-IMG_25631002_171500.jpgภาวิณี สยามลหญิงปราจีนบุรี2719พฤศจิกายน253515867ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25543.140925740697มี
3277https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-367cf7189300aad0eee75e178e934565-ff-FB_IMG_1592576437079.jpgรัตนาภรณ์ โฆษณาหญิงยโสธร1903กรกฎาคม254416145มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท คณิตโรงเรียน ยโสธรพิทยาสรรค์25581.810855346511มี
3276https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-48341aaca65acc982d31017fb9c1266b-ff-IMG_25631002_171444.jpgสงกรานต์ ฤทธิ์นอกชายเคยเกณฑ์ทหารนครราชสีมา2713เมษายน253616590มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลปะ/ภาษาโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์25542.360887160634มี
3275https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1f368a776750bb00a289555d9fbbfe1e-ff-16016337971117420213400810450202.jpgสราวุธ น้อมระวีชายจับใบดำร้อยเอ็ด2322พฤศจิกายน254017158ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด25613.660983349598มี
3274https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-02cc76bdb0ed74a49723f256eb3152c0-ff-20200920_090423.jpgนายกฤษฏา จันทะสอชายเคยเกณฑ์ทหารสระแก้ว228มิถุนายน254117553มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25613.700640720702มี
3273https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8b45961710ba4f7e0d771a60cc058b7e-ff-IMG_25630917_140946.jpgสุวิรัตน์ แก้วพิกุลหญิงปราจีนบุรี2525มิถุนายน253815547มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิล/ภาษาวังตะเคียนวิทยาคม25562.240800621822มี
3272https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-144c434878cbcc6af05616d30b1a355d-ff-IMG20191005083346.jpgนริสรา อ่อนน้อมหญิงปราจีนบุรี3423กรกฎาคม252915047มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25493.21098-5978225มี
3271https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9ee7aab2a7527cb82af8e8163e50218a-ff-18E3505C-3DC9-4BA2-8255-6A92B6011AD6.jpegนาย พศวัต ชาวดรชายเคยเกณฑ์ทหารบึงกาฬ2524ตุลาคม253816053มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-การศึกษานอกโรงเรียน25622.740847595437มี
3270https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1b9ee7b3d6a778566f6e0cfe0d9962da-ff-86306317-1E13-451D-9466-F7015EE98770.jpegโชติกา มากดีหญิงนครนายก2014กรกฎาคม254316049มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อิเล็กทรอนิกส์วิทเทคนิคนครนายก25613.420614679046มี
3269https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-941ecb8b3dae983a822555e30c8aaded-ff-D55C1F5A-5C71-42FB-9133-472A8D59ACC2.jpegนางสาวอโนชา วรรณสินธ์หญิงปราจีนบุรี2223พฤษภาคม254116549มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ25603.360611566218ไม่มี
3268https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d035bef96ccbe92b7ff212e53550fd70-ff-8D1630C3-0542-4B47-A7A8-B64FE3F43C43.jpegกลิกา ช่วยไธสงหญิงบุรีรัมย์2327สิงหาคม254016559มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนพุทไธสง25583.120986375805มี
3267https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a1f2d29441c34c420596a849d10a49f8-ff-FB_IMG_1590327575516.jpgโสธิดา สูนตาหญิงปราจีนบุรี2513มกราคม253716558มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พาณิชยการวิทยาลัยเทคโนโลยีในครกบินทร์25602.880808192806มี
3266https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b12f8109e1cf7233c5c6f1d37eb1f450-ff-IMG_25631002_171149.jpgนส. ภิญญาพร กองแก้วหญิงปราจีนบุรี2413มิถุนายน253916054มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาโรงเรียนปราจิณราษฏร์อำรุง25582.330890954492มี
3265https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4d101b95ced109784228850a573b58c1-ff-received_1957673047635961.jpegศิริรัตน์ รูปไสยหญิงสกลนคร2404มกราคม253915556ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร25613.810903938064มี
3264https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ad4221cc85164bca33ddad59fc331cf1-ff-94EE96E1-CB51-478F-A94C-CA7AF37F2710.jpegวัฒนา ปฏิสัจจ์ชายจับใบดำมหาสารคาม2312กรกฎาคม254017061มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนวาปีคณานุสรณ์วิทยา25593.210910041780มี
3263https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9c26f81ec58dec6420921eec5b96e74c-ff-B439DD7A-5990-4A6F-BE7F-4B7BAF1FA237.jpegพลวัตชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ฉะเชิงเทรา2220มกราคม254117075ปริญญาตรีรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี25633.080800424106มี
3262https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-412f3ae5a883c0f2a3e1e12ee362d49e-ff-received_1010645226026189.jpegนายอภิรักษ์ พานุรักษ์ชายจับใบดำเพชรบูรณ์2414มกราคม253917256มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาเครื่องกล/สาขางานยานยนต์โรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคลำนารายณ์25572.790820126749มี
3261https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-497a8038ecbc04af326cc1a8127386db-ff-16016331442154936280692865110910.jpgศักดิ์สิทธิ์ ศรีทองชายจับใบดำปราจีนบุรี217พฤษภาคม254217262ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี25633.380647673172ไม่มี
3260https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1b5e04f0742f7f9ee24916ef5f2c6225-ff-5B22BE31-9891-48D1-810D-F1D47F4469B0.jpegเบญจวรรณ เขียนเวทหญิงปราจีนบุรี1813ธันวาคม254415443มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างกลโรงงาน แม่พิมพ์โลหะวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25612.540813650124มี
3259https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-51e34cbd38fc915143bbf7a0ab4a64db-ff-2BE49AC2-767B-48D7-9AE5-EF63FEE62E98.jpegนางสาวดาลัด เคลือวงษ์หญิงปราจีนบุรี2425พฤษภาคม253916253ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แผนการเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์25633.270822557662มี
3258https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a2b6c71b5a09cd59101cc82efbc4e3c6-ff-เอิร์ท.pngนายศรัณยู ปรุงทองดีชายได้รับการยกเว้นปราจีนบุรี2517กุมภาพันธ์253817075ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25592.390636498037มี
3257https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-72c65af00e64880d0d5b54a56d97663d-ff-3C83938A-6E37-4148-8F52-409C1A3BE5CE.jpegนาย จิรายุทธ มากมูลชายจับใบดำปราจีนบุรี2315มีนาคม254017455มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิล-ภาษารร.ประจันตราษฎ์บำรุง25582.200809872665มี
3256https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-05c17fa650c4b338b43ac19a5054ba38-ff-IMG_25630917_123420.jpgเนตรฤดี. โคตพันธ์หญิงปราจีนบุรี2311พฤศจิกายน254016048มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25592.790633265947ไม่มี
3255https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-10c61e4d15a835d7ebf6bd5c1e923c2c-ff-received_441198836847389.jpegนาย คณนาถ ขาวทั่วชายจับใบดำปราจีนบุรี2528ตุลาคม253717089มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกค์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25562.060624165270มี
3254https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f71a986fbfdacab7b8070717495bb465-ff-IMG_20200926_112933_213.jpgปิยธิดา อาษาศรีหญิงอำนาจเจริญ2222ธันวาคม254115543มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณิตศาสตร์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยาคม25603.150986412816มี
3253https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-bc32559a78a7aba60dcdcbb3bd68a740-ff-IMG_20200917_113540.jpgวีรชัย​ หาเงินชายจับใบดำปราจีนบุรี2326พฤษภาคม254017951ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้าวิทยาลัย​เทคนิค​ปราจีน​บุรี​25602.680928616507มี
3252https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-367fd4bc0acda18ea9bf8d12f5d401bf-ff-FB_IMG_1601478365721.jpgอนิรุธ หาญประเทศชายเคยเกณฑ์ทหารบุรีรัมย์2217มีนาคม254117070ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาเทคนิคนางรอง25603.280929476251มี
3251https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2f2125805d22e060e8fe9c3b6df2f336-ff-Screenshot_2020-10-02-16-59-03-58.pngวัชระพงษ์ ทูคำมีชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2125พฤษภาคม254216953มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์25592.100984246552ไม่มี
3250https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fb9551fd4c46a4ceb47a819c5b5c4d71-ff-16016327042721228905081155459672.jpgศิริกร เชื้อมากหญิงบุรีรัมย์2228ตุลาคม254016560มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สามัญกศน.25602.580801636490มี
3249https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ea6d59e6d77b7497b0c70ae17dbb4a2c-ff-received_419090342391570.jpegสุนิษา อ่อนน้อมหญิงฉะเชิงเทรา2419เมษายน253915757มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง25573.270937782880มี
3248https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-78d69bb23bfdf72f36eecbce0df882fa-ff-FB_IMG_1478955935402.jpgสงกรานต์ ฤทธิ์นอกชายเคยเกณฑ์ทหารนครราชสีมา2713เมษายน253616590มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลปะ/ภาษาโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์25542.360887160634มี
3247https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c5879c39a470099e8b635f1cf12a12a9-ff-E57C2FE8-C6BE-41DF-8606-EFCF994B8CE3.jpegสุนารี บุญศรีหญิงปราจีนบุรี2526-02-2537กุมภาพันธ์253716053ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์พนิชยการปราจีนบุรี25583.190924619621มี
3246https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6c65419175bab754781b2def4b8feaf1-ff-received_250499132709818.jpegนางสาว อาภัสรา แก้วอุ่นหญิงหนองคาย2119มกราคม254215742ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การจัดการโลจิสติกส์วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย25603.380988403089มี
3245https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-36ee90699941c3600f30e4aaa92441e5-ff-3e690cfa-adb9-4b31-b005-7e2e6e1da22a.jpgธนาทิป สืบเทพชายเคยเกณฑ์ทหารสุรินทร์2418มกราคม253917162ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์25583.070917104134ไม่มี
3244https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cd2398cdb9998abc097c6dbeb5bdcb61-ff-IMG_20201002_163137.jpgนงนุช เจริญยิ่งหญิงปราจีนบุรี2511เมษายน253816155ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25583.310955762347มี
3243https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-004bb567cb5c8e41411aeced6713ae9f-ff-IMG_20201002_165136.jpgนาย​ จิรานุวัฒน์​ ปิงใจชายปราจีนบุรี214​ตุลาคม254218461ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิค​อุตสาหกรรม​วิทยาลัย​เทคนิค​ปราจีนบุรี​25633.160616580361มี
3242https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-39ecd7a7216071d23514869f487767aa-ff-IMG_25630917_174700.jpgนาย ณัฐพงษ์ ทองคำชายจับใบดำปราจีนบุรี2414ตุลาคม253917360มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาคอมพิวเตอร์ธุระกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี25612.430661022314ไม่มี
3241https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5a7b31f33d18934522cd6a6900d53d0a-ff-IMG20200624122140.jpgนางสาว จินตนา เทนโสภาหญิงศรีสะเกษ2103มกราคม254216051.6มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม25602.870914706131ไม่มี
3240https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-97b127644b72b28b0493b90821fe1b84-ff-IMG_20201002_164816.jpgวัชรพงษ์ ทองนรินทน์ชายจับใบดำร้อยเอ็ด2319มิถุนายน254016762ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ25613.390645978873มี
3239https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9adab07b183cb70ca0befd6a613b0bde-ff-D24D14AD-39DB-472B-A417-5372310CDAD5.jpegวารุณี มรรคสุทธิ์หญิงอุบลราชธานี2503ธันวาคม253715862มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ25572.390648624435มี
3238https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b3c9d27fe4e2ccbea2c71e812a945735-ff-IMG_25631002_164002.jpgกิ่งศักดิ์ แอบกลางชายจับใบดำปราจีนบุรี2121พฤษภาคม254216555มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25602.620625799024มี
3237https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3a8a454c859c232dc9939cf001d83ea3-ff-1601632006714-1875946468.jpgนางสาว นุสรา เดชสุภาหญิงปราจีนบุรี1919พฤศจิกายน254417070มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาจีนโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง25632.700635964975ไม่มี
3236https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c506a2277b40b71e86fbe09643e16407-ff-IMG_20200927_211033.jpgกันตภณ ภูศรีชายจับใบดำหนองบัวลำภู217พฤษภาคม254217860มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สามัญโรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม25582.710611639967มี
3235https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-bd3911b40431396df47dc26f9775a57d-ff-IMG_20201002_163137.jpgนงนุช เจริญยิ่งหญิงปราจีนบุรี2511เมษายน253816155มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)บัญชีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25563.430955762347มี
3234https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2079aa46919627fb1cf2be3b9220773f-ff-3e690cfa-adb9-4b31-b005-7e2e6e1da22a.jpgธนาทิป สืบเทพชายเคยเกณฑ์ทหารสุรินทร์2418มกราคม253917162ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์25583.070917104134ไม่มี
3233https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ea3f1454853a11a02f7d1c39089fcc65-ff-16016318993133742482649954958657.jpgพีรพล ซื่อขิ่งชายจับใบดำสระแก้ว2426สิงหาคม253917057มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์คณิตกศน.25591.750626105691มี
3232https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cae3c552276518c2f4893008c6e726a0-ff-IMG20200417173458.jpgนาย วัชรพล พนมผาชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี232มิถุนายน254017345มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พละศูนย์การศึกษานอกระบบ อ.ประจันตคาม25592.480648265776มี
3231https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ad01770f4415bc41fe6dbc1aab10f661-ff-002CC4B9-6874-45F7-A552-5F551238B040.jpegชญาณี ทากองหญิงปราจีนบุรี23 ปี16กันยายน254016158ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25633.040878356149มี
3230https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9098622e43a6d2862b304e56ddc6bcef-ff-6C40BD63-6591-490F-B448-FEB72318FC73.jpegนายวิวัฒน์ ลือคำงามหญิงสระแก้ว2029ธันวาคม254217564ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25633.610611047505มี
3229https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-37757c38af6f224213e13b5b1e9a90da-ff-received_280671479648270.jpegนางสาวภณิดา เฟื่องเดชหญิงสระแก้ว2129ตุลาคม254215148มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25613.450889512907มี
3228https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-714101355a29e82789685522aad00753-ff-16016315745211973816946768356168.jpgกัณญารีย์ คล่องใจหญิงปราจีนบุรี2020กรกฎาคม254316065มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนกบินทร์วิทยา25622.560838380824มี
3227https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-de0e6e90ff2e15f3db0eda2fe9724d67-ff-IMG20201002163900.jpgชนิดา จันทร์ตาหญิงปราจีนบุรี188ธันวาคม254415553มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณิตศาสตร์-แมคคาทรอนิคส์โรงเรียนศรีมหาโพธิ25632.750808035958มี
3226https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5f3f9cc3657590b1925d50e1ff57015b-ff-AB5E354B-1F87-4B08-839A-5AFC5A9FD9F5.jpegนายเดชาวัต ทองคำชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2529สิงหาคม253817566มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยสายมิตรเทคโนโลยี25562.740843498904มี
3225https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3c32b62ddd8cad893f134fbdc861fcd3-ff-16016314287864063729224438188263.jpgนางสาวมนต์พิลา หอมสินธ์หญิงปราจีนบุรี2710เมษายน253515759มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25572.940950531356มี
3224https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d01470852e90cb637425d3dd6fa92cb8-ff-6B767327-EB2C-4411-AF09-6C248CA38235.jpegสุภนิดา หมั่นกู้หญิงปราจีนบุรี2214พฤศจิกายน254017075ปริญญาตรีบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม25622.040655653086ไม่มี
3223https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d6e5d490a004b066803896eac1f6315c-ff-80BCFECD-5434-40F2-AAE2-CB7479E26060.jpegสราวุฒิ สินทาชายจับใบดำปราจีนบุรี277ตุลาคม253617273ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เครื่องกลไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคปราจีน25572.610811618370มี
3222https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-36d04bd386fe6ff471aa5290b9c4d22d-ff-BeautyPlus_20201002163219057_save.jpgวิชุดา งามสง่าหญิงอุบลราชธานี2225เมษายน254115662มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา25592.790614464090มี
3221https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9d154d4cb991aa4cd661b5237e36420c-ff-240E17C0-F3CF-487A-8169-2C518FC4A04F.jpegกัลญารัตน์ คงประโคนหญิงสระแก้ว2103มกราคม254215845ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทค25622.300958618340ไม่มี
3220https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d314911c18d988af12c327e395bafdd2-ff-83E1CA6F-888E-4351-B1EA-67E7104B8CB7.jpegธัญญาเรศ แสงสวยหญิงสุรินทร์2327มกราคม254016382มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ25582.220847323630มี
3219https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-12833b3c4a9891d13ceef9efa5a743b4-ff-2C073C00-43B5-40B9-B07F-64A7AB3E8056.jpegธนากร ลอยล่องชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2622ธันวาคม253717059ปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25632.370616401137มี
3218https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a4d84761b164f5d600ca77d55f1cb4b3-ff-15A6A070-4151-4D7D-AB67-A8167D6747F4.jpegกรกต ทองอินทร์หญิงปราจีนบุรี3015ตุลาคม253316567ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมวิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี25533.620956739691ไม่มี
3217https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9586dcfa932e134fba2902bba6f18ade-ff-user_skin.jpgนายวัฒนา โพนชัยชายจับใบดำกาฬสินธุ์228พฤศจิกายน254117162ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคกาฬสิธุ์25623.100625689731มี
3216https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ebc8cde9c60c42c5bcabb627309b4040-ff-16016310956039146949601182235722.jpgเพชรสุวรรณ พลไทรชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2417กันยายน253916990มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์คำนวณโรงเรียนปราจีนกัลยาณี25572.310984494004มี
3215https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4058fb87c31663ac170f989daec0e2c6-ff-C05C0F3E-08E6-4264-89A3-C155C06320A7.jpegชลธิชา เสาเวียงหญิงนครนายก2216พฤศจิกายน254016757มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนนครนายกวิทยาคม25582.270970767247ไม่มี
3214https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b4ffbdbd3131bd71d64057deb3f09143-ff-IMG_20201002_162859.jpgนริศรา​ แซ่​ลิ้ม​หญิงปราจีนบุรี1828เมษายน254515453มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตศาสตร์​โรงเรียนปราจีนกัลยาณี25622.900858354414มี
3213https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cdafa855d3339e5897b2ebcc4bf8ff0c-ff-received_979958805813810.jpegรัตนศักดิ์ เจริญวิทย์ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2827ธันวาคม253517490มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-คำนวนโรงเรียน สิงห์สมุทร25542.450922736565มี
3212https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-eed4663c31b29c7c67df7662a7442879-ff-IMG20200614183229.jpgน.ส.สุภาภรณ์ อินทวงษ์หญิงปราจีนบุรีน.ส.สุภาภรณ์ อินทวงษ์12มิถุนายน253616060มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)บัญชีโรงเรียนพณิชยการปราจีนบุรี25452.750852803647มี
3211https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0eaf8c3237710ac792e526e0a2476aca-ff-MAKEUP_2020070719464664_save.jpgนางสาว มลธิชา คำเอี่ยมหญิงศรีสะเกษ183กุมภาพันธ์2545163.548มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ คณิตโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม25632.640934515736ไม่มี
3210https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f12e344bbe9b30b3249b4a66cc1e702e-ff-16016306974621450979210208531112.jpgธวัชชัย พรแสนชายจับใบดำอุดรธานี292สิงหาคม253417065มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)เครื่องกลช่างกลอุดร25542.400985027468มี
3209https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b971212651eab53676bfd8ba255366ef-ff-MAKEUP_2020070719464664_save.jpgนางสาว มลธิชา คำเอี่ยมหญิงศรีสะเกษ183กุมภาพันธ์2545163.548มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ คณิตโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม25632.640934515736ไม่มี
3208https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-30c9696a22bfa0199b42a1eeccaeb26d-ff-D64A972E-7CBB-46BA-8114-ABB147328E17.jpegณัฏฐิยา ช้างโรจน์หญิงฉะเชิงเทรา2322ตุลาคม254016570ปริญญาตรีเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ25622.130970658394มี
3207https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-514cf3189c6ca36190e558cf613be520-ff-BEFB4133-D181-45E9-83C2-2DFBF87ED617.jpegน.ส.อารีญา ฉ่ำแฉล้มหญิงปราจีนบุรี2303สิงหาคม254017050ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาเทคนิคเครื่องกลวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี25633.590963760126มี
3206https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-aaf98cbb152a1e0aa7efada5450f5c85-ff-IMG_25631002_162130.jpgเสกสรรค์ จ่าบาลชายเคยเกณฑ์ทหารขอนแก่น246พฤษภาคม253916763ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคยานยนต์วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่25592.520985066491มี
3205https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1cc8576a93784f13b50dfc1e389347e1-ff-3AEF3EE4-F115-4668-BA42-2FF974116F63.jpegกัลยรัตน์ ผลดีหญิงอุบลราชธานี2213เมษายน254115044ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี25602.580831007538มี
3204https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-aaf3e5e9feff46bf108a4fa0b4c8f149-ff-received_786658205168274.jpegดวงนภา โตขำหญิงสระแก้ว2414ธันวาคม253915564ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว25613.200809585922ไม่มี
3203https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ae9f0153a30a2e3c71e9a4c600c448c1-ff-beauty_20200925200807.jpgนางสาวรุจิยา บุญรอดหญิงฉะเชิงเทรา2511มกราคม253816045มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม25552.900917065270มี
3202https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ab602a7abcd6de68d68f59a1d933d7df-ff-beauty_20200828150644.jpgนางสาว ศิวพร ระวิโรจน์หญิงปราจีนบุรี2722มีนาคม253616758มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ฯ คณิตฯรร บรบือวิทยาคาร25523.250914547355มี
3201https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0960b78243b08b7a1cd1a9e3284db03e-ff-20200917_204836.jpgนางสาวสุภาภรณ์ ดอนงัวหญิงปราจีนบุรี1926พฤศจิกายน254316555มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณิต-อังกฤษโรงเรียนศรีมหาโพธิ25622.950946807910มี
3200https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f6ed53f451ac944c83c3a436a5bd16da-ff-3670.jpgเปรมฤทัย วงคำแสงหญิงเพชรบูรณ์279มีนาคม253616555มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิท-คณิตโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม25552.630988909986มี
3199https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-97040738ffe2b1a46a16756951724d21-ff-IMG_25631002_160702.jpgนางสาวขนิษฐา วันทาพงษ์หญิงอำนาจเจริญ2117กุมภาพันธ์254215850มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม25613.310986129104มี
3198https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fd275d172a6a089935e6e619f0a6d7fd-ff-IMG20201002161324.jpgสุริยา พลทองเติมชายร้อยเอ็ด268พฤษภาคม253716372มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สามัญโรงเรียนพระปริยัญติธรรมสามัญวัดกลาง25543.180983137176มี
3197https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2ea70e68ee0d3ac57139008a3145e09b-ff-IMG_25631002_160755.jpgนายณัฐพงษ์ ประถมนามชายเคยเกณฑ์ทหารอำนาจเจริญ2318กรกฎาคม254017365มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตกศน25633.030622684639ไม่มี
3196https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-dd7ec6afb3158bc48e9d5d113397c633-ff-D1AB4EC7-0FE7-4EC4-B805-2C2F2D728708.jpegกาญจนา ฉัตรคชหญิงปราจีนบุรี2210มีนาคม254115965ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาการตลาดวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25613.650955387971มี
3195https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b34a84290bcf5dbf0d7ab5e68e22df9f-ff-FF105A7E-4488-48CF-965C-E1E45AC0CADF.jpegนาย บุญส่ง ยาเคนชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี268กันยายน253816754มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อำเภอเมืองราชบุรีศูนย์การศึกษานอกระบบ1 พ.ย 25622.960981524102มี
3194https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e9dcba6561a8040d3bd2e07c37e5e7a4-ff-60FED244-98AA-40C4-8B44-2C8E171F2EB3.jpegน.ส. ปิยะมาศ ทองขำหญิงพิจิตร2423ตุลาคม253915349มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิชาพื้ยฐานทั่วไปโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา25552.710614935716มี
3193https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8bd3e492f2cc246779de183a00cabadf-ff-received_241720360396493.jpegจุฑามาศ​ โคตรคำหญิงนครพนม2220ธันวาคม254115556มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม25592.580917200038มี
3192https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4d5ead8b69c4f06b526efa3445ba67fa-ff-FB_IMG_1601629589864.jpgพงศกร พรามณีชายจับใบดำปราจีนบุรี21วันพุธ ที่ 28กรกฎาคม254218075มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ซ่อมบำรุงโรงเรียนวัดระเบาะไผ่25593.490834650692ไม่มี
3191https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ac8f068f0e701f546d6bf9b2e678c856-ff-image.jpgนาย สาธิต สุพรชายจับใบดำปราจีนบุรี23ปี12/02/2540กุมภาพันธ์254016550ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25613.030951218762ไม่มี
3190https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-672571cf420e125b9b5de8d0a09285d5-ff-IMG_20200627_122113_372.jpgลินจง สังกฤษหญิงสกลนคร2225กุมภาพันธ์254115950ปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร/สัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม25633.130924893629มี
3189https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-78c66fdff53da2dd4e5ee16846faf56d-ff-31C3DC15-E82D-4AA6-A274-4C1B4B991D25.jpegธิดารัตน์ แกว่นไกรหญิงปราจีนบุรี2220มิถุนายน254116048มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาโรงเรียนประจันตราษฎร์บํารุง25602.500928768049มี
3188https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b0ac954cc7cdd79113fc2a1f4f2ae291-ff-เต๋า.pngวุฒิชัย บุญมากชายจับใบดำสุรินทร์2524มิถุนายน253817860มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-สำโรงทาบ25522.380834637696มี
3187https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ef498ba7dc4b037af71b95181a28232e-ff-IMG_25631002_160403.jpgน.ส.อรวี คูณเสนาหญิงสระแก้ว2031ตุลาคม254216748มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น25612.620614294698ไม่มี
3186https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1ab94a0b49e742d38af0d47b6cec10f0-ff-FB_IMG_1589253994634.jpgกฤษณะ จันทร์กาบชายจับใบดำนครราชสีมา2323กรกฎาคม254017560ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคยานยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละการจัดการโนนดินเเดง25603.220971857321มี
3185https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c694225b9a432a2509e57b613e68ace2-ff-received_272285280570786.jpegนาย จิรวัช ฤทธิ์บำรุงชายได้รับการยกเว้นนครสวรรค์2506กันยายน253817776มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์รร.ท่าตะโกพิทยาคม25543.400979977955/0828781619มี
3184https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-17ce107107a70a24c6b0faaf5ae9003e-ff-IMG_25630917_122109.jpgอรวรรณ ชาญชิตหญิงฉะเชิงเทรา2429ตุลาคม253816573มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ภาษาโรงเรียนสนามชัยเขต25572.430983503172มี
3183https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0e47d9954869d015cb7a95bd25b6e934-ff-ACAAC469-6326-469A-91C0-BD4447D8E0B3.jpegชญานิน กัลปมาตรชายจับใบดำนครนายก254ธันวาคม253717890ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคนครนายก25582.330956391635ไม่มี
3182https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-71451d253c9ef29b6a6e5d716a8314cb-ff-IMG_20200918_142313.jpgนายสุทธิกรณ์ มะกอกเดิชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี209พฤศจิกายน254217578ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เครื่องมือกลวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25632.940655509789มี
3181https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e3ade957837afc9cc1c5d89e9a06ce02-ff-481BBD22-787B-4510-A1AC-D224C7045DB4.jpegพรจิรา ยัญญางกูรหญิงปทุมธานี2828สิงหาคม253516285มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-กศน.เมืองยะลา25551.720658389159ไม่มี
3180https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-659a079f27fff6f75ada896e72afd8f8-ff-156C0BEF-9C66-4926-9394-1B17F79CF664.jpegนางสาวศันศนีย์ นิลสีนวลหญิงปราจีนบุรี2020สิงหาคม254316347มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)บัญชีวิทยาลการอาชีพกบินทร์บุรี25623.640655908723ไม่มี
3179https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d982f1ba6e939118d6ff6a1e961ed16e-ff-Screenshot_2020-09-17-10-28-57-78.jpgพรรณทิพย์ แสนทรัพย์หญิงฉะเชิงเทรา2430กรกฎาคม253917365มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลาคำนวณโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม25583.090973260066มี
3178https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-aeffe8dae80eaa842d49835db40f6756-ff-IMG_20200917_141555.jpgนายส่งศักดิ์ ทองปัญญาชายเคยเกณฑ์ทหารนครสวรรค์2418พฤศจิกายน253916263ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคโลหะวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์25592.980988034868มี
3177https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-13d31f4ff42e6cb6ffaf44b3da29196a-ff-5255FA78-663B-4C19-BD95-CB4B65A7CB5D.jpegเสรีชัย ทรัพย์มั่นชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2313มีนาคม254017576ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคปราจีน25612.450983810332มี
3176https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b8298002ccc0ef167ba161b1a869c4a1-ff-IMG_1429.jpgปิยดา คำแพงหญิงบุรีรัมย์2322ตุลาคม254016352ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ25613.600862551995มี
3175https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b69842349176389c559d9c0eb97418ef-ff-IMG_25631002_134118.jpgเกียรติศักดิ์ ทับศรีชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2501พฤศจิกายน253817283มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25582.430985048461มี
3174https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e2812532a9f0942e6d6f194947211135-ff-IMG_20200810_140318.jpgนายธนิสร สร้อยทองชายจับใบดำปราจีนบุรี2224พฤศจิกายน254117067ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เมคคาทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25623.480870424398มี
3173https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-aecf32da48c6e0da7eb383f5ceb25903-ff-IMG_20201002_155414.jpgเจนจิรา โสภากุลหญิงนครราชสีมา2307เมษายน254015756ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25593.780903959047มี
3172https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cef52c9ba30a546f1912e2d5e6bb3bc3-ff-8ED99788-41BE-4148-9317-2AA484E2D103.jpegศศิมล มาประเสริฐหญิงปราจีนบุรี2925กันยายน253316162มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลปะ/ภาษาไทยโรงเรียนประชารัฐพัฒนา25522.62.0840956862มี
3171https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-07b17a8f3d914f4dde016880bb9505dc-ff-1C408069-F29E-46D8-B63C-1D9C03A8B27E.jpegกมลรัตน์ ปางเดิมหญิงปราจีนบุรี244ธันวาคม253816052มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25602.390875041974มี
3170https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a63b80229aef60091fab022c45301385-ff-D86C6EAB-1541-4CAB-9E0D-8366AF94EF9E.jpegนพสินธุ์ สิงทาหญิงสระแก้ว2022กุมภาพันธ์254316259ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บริหารธุรกิจ สาขาการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า25633.220923375334มี
3169https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-06839fdc608c056e370e582242660df7-ff-679E1B53-873D-44F7-9F29-755F06224E78.jpegสิดาพร ชื่นชอบหญิงปราจีนบุรี2511มีนาคม253816470ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุระกิจเทคนิคนครนายก25582.330985479668ไม่มี
3168https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f0b8efb9ebfc3edccb0fd84d7fdead8a-ff-CD7FC38E-04D9-463A-98BA-89B37D4BB216.jpegน.ส.อรรัญณา ดลรุ่งหญิงสระแก้ว2424มิถุนายน253916552มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ม.6 สายวิทย์คณิตฯร.ร.วังหลังวิทยาคม25573.510990820883มี
3167https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-74252e9ea70bb013b4912cf6a6229d17-ff-9272EA5B-7C65-42BF-981F-2BC9704F34F7.jpegนางสาวธัญลักษณ์ สมมิตรหญิงปราจีนบุรี2412สิงหาคม253916463มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนกบินทร์วิทยา25582.750806295105มี
3166https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-158db70c65f89d1536f4dc0ae63e9e29-ff-20201002_154710.jpgสมบัติ ฤทธิรณชายจับใบดำนครนายก2511กุมภาพันธ์253817098มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลภาษาโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร25561.990967342485มี
3165https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8897e554d51f719e0906ae858cd88aed-ff-16016284621565488703328627913282.jpgสุภาพร สุรินศักดิ์หญิงปราจีนบุรี2627พฤศจิกายน253616559ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25543.230616248748มี
3164https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-616174149c1203bef2b4c1bb6dea8c15-ff-image.jpgนวพล อ้วนพรมมาชายจับใบดำขอนแก่น2503ตุลาคม253717876มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก.ศ.น25573.270646481314มี
3163https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c4cda2e01c7ec56475435f62ab29c6b8-ff-9F4176BF-5671-434F-B427-F11401565670.jpegน.ส.ธมลวรรณ อิศรานุกูลหญิงปราจีนบุรี2324กุมภาพันธ์254016363มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)กศน.กรอกสมบูรณ์กศน.กรอกสมบูรณ์25612.700917754790มี
3162https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5100f198bd2ecf4ce938c138932552ba-ff-9418A054-95F0-4F0A-99EB-BDB580B99BC1.jpegมะลิวัลย์ สุภะดีหญิงฉะเชิงเทรา2023พฤษภาคม254315045มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว612.310622935493ไม่มี
3161https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9993bb949903480c7f1670e7d6d83ab6-ff-16016281666611064866516730459527.jpgปมรเทพ แสงบ้านเหนือชายจับใบดำชัยนาท2110พฤศจิกายน254117276มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์/คณิตศาสตร์รร.บ้านแก้งวิทยา25601.590930086408ไม่มี
3160https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-52d4364dfd0be5cc0c17651ef0b6c7dc-ff-Screenshot_20201002_153823.jpgพีรพล ศรียอดชายลำปาง239พฤษภาคม254016758ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิค​การ​ผลิตวิทยาลัยเทคนิคลำปาง25603.60098-7927416มี
3159https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fddb986b1e31a9a7c222d0419ee60557-ff-Tanatorn.jpgธนธรณ์ จันทร์พรชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2318พฤศจิกายน254016567ปริญญาตรีคณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยบูรพา25632.790961419586มี
3158https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-20221742e764b7c44246ca305b17454d-ff-received_3110863579022751.jpegภานุวัฒน์ นาคดีชายจับใบดำนครราชสีมา2321สิงหาคม254017772มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลปะภาษาโรงเรียนเมืองคง25592.510929747288มี
3157https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-71b75f709707ddc8d06c918dae45fee9-ff-received_2380163688959810.jpegนางสาว สุพัตรา ทองทาบหญิงอุบลราชธานี2323ธันวาคม253916565ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ25593.020636655863มี
3156https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-78c23aa84b093bdd0efb7efd69544ae5-ff-IMG20201002153830.jpgนาย วงศกร ศรีชมภูชายจับใบดำปราจีนบุรี219สิงหาคม2542175103มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนสุวรรณวิทยา25611.760944313693มี
3155https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-72a6ed155cf3fe6a9e3521c9979e3c85-ff-A2C2E6CF-4150-4C03-9D3B-DD8668245430.jpegกัลยมน ครุฑธานุชาติหญิงปราจีนบุรี2126กรกฎาคม254215985มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ ญี่ปุ่นโรงเรียนอุตรดิตถ์25602.170801611921มี
3154https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-036b4189deaa4a704e26b14c1fca81ae-ff-received_1251884394979766.jpegนาย วรรธนะสิน ขันชะลีชายจับใบดำอุบลราชธานี2431กรกฎาคม253917569ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)อุตสาหกรรมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี25593.410887079504มี
3153https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9b07d7453d5dd435f317021c3f33328e-ff-AF4EAD6D-4834-4201-9D72-11CB09DE47A2.jpegนาย จีรวัฒน์ คีรีทวีปชายจับใบดำปราจีนบุรี212สิงหาคม254216874ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคอุตสาหกรรมวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25633.510953578852มี
3152https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8eab29b5df4531caebae16e0756f3d4a-ff-line_199551319949632.jpgจามจุรี โนนสูงหญิงปราจีนบุรี2212พฤษภาคม254115459มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา25593.210650874782มี
3151https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c801f4a32d2102d6c07afcfcb396071d-ff-IMG_20201002_153403.jpgน.ส ณัฐฐิกา มาคงหญิงปราจีนบุรี2223กรกฎาคม254115954มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขาวิชากศน. การศึกษาผู้ใหญ่25602.690973496521ไม่มี
3150https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7a3e9a8b5a154ef41bc24e511bfac980-ff-IMG20201002153620.jpgโสพล สิงห์โตทองชายจับใบดำสระแก้ว2523มีนาคม253816655มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา25552.140624646775ไม่มี
3149https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4aa0143786f50429cfa3855cbbc4edad-ff-IMG_20200913_151655_032.jpgจิราภรณ์ บัวคอมหญิงหนองคาย2523พฤษภาคม253816045มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนสร้างคอมวิทยา25533.450659910958ไม่มี
3148https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e4097f1b6b75847336ecb8d2fe76ffd6-ff-8429EB21-0FC7-475B-9A9A-1522FE7EF50B.jpegผริตา แสงจังหรีดหญิงนครราชสีมา2219มิถุนายน254116052มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม25602.580646902586ไม่มี
3147https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c4f2188685248a91591e52f6864a0299-ff-received_2380163688959810.jpegนางสาว สุพัตรา ทองทาบหญิงอุบลราชธานี2323ธันวาคม253916565ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ25593.020636655863มี
3146https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-190402dccd46f4ceae2f91129f11a5a2-ff-4DFAA0CE-4E0E-4B09-8C8B-2600AF566C22.jpegพรรณพัสสา วงค์ลักคณาหญิงบุรีรัมย์192กันยายน254416854มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ - การงานอาชีพเทคโนโลยีโรงเรียนกระสังพิทยาคม25623:160960238635มี
3145https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-baff59f09192bd699c270f89587c92c2-ff-MAKEUP_2020080617415916_save_mr1596725146644.jpgมณีกาญจน์ รุมาหญิงนครราชสีมา1930มีนาคม254416365มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม25622.690635919740ไม่มี
3144https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-05506fbcc2380d208a2c5eb2c4ba7b66-ff-B612_20200628_152755_270.jpgเบญจวรรณ สกุลวัฒนาหญิงสุรินทร์262มิถุนายน253715652ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์25582.80844541482มี
3143https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e758b25e16cdd810a534208ba5d9b492-ff-16016273373542454084102229085347.jpgน.ส.สาคร พลเดชหญิงสระแก้ว2219ธันวาคม254016870มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก25582.850657088319มี
3142https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-78d2032e6b0a1b96b220bf5a86a0abee-ff-8A949538-DCBE-402F-BC38-C3D031ABF640.jpegชนนิกานต์ เงางามหญิงสุรินทร์2216เมษายน254115645มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)บัญชีวิทยาลัยการอาชีพสังขะ25593.190621820911มี
3141https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-392c236273cc8819936d3ba1c989380a-ff-B73BD1BE-4F84-4167-A743-3C8C87381E8A.jpegวนิดา โวหารลึกหญิงปราจีนบุรี244มกราคม253917055มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25592.260645821925มี
3140https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-0808adf2dcdf3a433867bc7762639880-ff-IMG_20200917_111944.jpgศศิกาญจณ์ แซ่โค้วหญิงนครสวรรค์2520มกราคม253816752ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บริหารธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์25583.370924641353มี
3139https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-00f402ff29740286445dd49426c0b50a-ff-20200918_074623.jpgนาย อธิการณ์ เพ็ชร์รัตน์ชายจับใบดำปราจีนบุรี256สิงหาคม253816650มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ทั่วไปโรงเรียนศรีมโหสถ25582.570958815793มี
3138https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e4189102c9e82d53d2f8f1b636a7c4f5-ff-IMG_25631002_152333.jpgนายมลชัย โนนสูงชายเคยเกณฑ์ทหารศรีสะเกษ2402พฤษภาคม253916354มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายวิทย์คณิตโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา25572.560924279591มี
3137https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-926b4408a9ed0580650eff55c54aefc5-ff-52081A53-6648-4039-9CE9-7F4942AEF444.jpegศักดิ์สิทธิ์ นุแรมรัมย์ชายยังไม่ได้เกณฑ์ทหารบุรีรัมย์2008มิถุนายน254316756มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ ภาษาโรงเรียนกระสังพิทยาคม25622.540909913709มี
3136https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5f569e61fbabddb89bb06d1731a8ff08-ff-received_483438075746128.jpegนนทพัทธ์ เพิ่มทรัพย์ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2107กุมภาพันธ์254218060ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี25613.490957165302มี
3135https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a5875a9acfd9ac52c92e63a11d5a515f-ff-PhotoGrid_1582726008108.jpgเจนจิรา อ้วนพรมมาหญิงอำนาจเจริญ2215กุมภาพันธ์254115345มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ราชประชานุเคราะห์5425592.930624917157มี
3134https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7dc3ed545b1332818730f655fe96f754-ff-92C4E650-63B9-4F19-8E9F-131DBE707228.jpegน.ส.สุนิตา อุ่นผูกหญิงลำปาง2307/11/39พฤศจิกายน253916552ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี25582.750882625782มี
3133https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-db66e4a64124655570e77b1fb82d580d-ff-beauty_20200917122212.jpgวริศรา มูลประภาหญิงปราจีนบุรี2503สิงหาคม253715856ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)อิเล็กทรอนิคส์ สาขาเทคนิคคอมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด25583.370925140606ไม่มี
3132https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d46b3c938b7c5a7ee1feeb0f9935560f-ff-IMG_20190625_100147_712.jpgนางสาวสุทัตตา ไม้จันทึกหญิงปราจีนบุรี2129กันยายน254216050ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี25632.900953925513มี
3131https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-823f89da1b5076a943bc38aacd28d007-ff-40028940_283202445839420_5048643707515961344_o.jpgวุฒิชัย เจริญผลชายจับใบดำปราจีนบุรี2224พฤษภาคม254117892ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25613.340884219329มี
3130https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ec78dda84d8f26cf94b436b6ea0125a7-ff-IMG_25631002_151940.jpgอภิวรรณ ขอนกระโทกหญิงบุรีรัมย์2222มกราคม254116353มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม25583.420821537843มี
3129https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e413d7e9b6d04d412a2b4cf8e7826771-ff-IMG20201002151728.jpgธวัชชัย หินัญหลวงชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2614มีนาคม253716770มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25553.060656484093มี
3128https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5abe8c07109ab32b19b9bec67a742ae9-ff-IMG_20200711_232357.jpgขจรพงศ์ ดวงจรัสชายจับใบดำปราจีนบุรี212กุมภาพันธ์254117675มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อิเล็กทรอนิคส์วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25612.260932156307มี
3127https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5a18e5620995cc992bbc699d3e1e65d2-ff-FB_IMG_1508624606844.jpgนายไกรวิชญ์ ปิสำโรงชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2621กันยายน253717162ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์อิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต25602.800996293399มี
3126https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1758bf89943d7f8a57716edbdf9b8217-ff-image.jpgสุดาพร แก้วจัตตุรัหญิงบุรีรัมย์2424สิงหาคม253916265มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไทย อังกฤษร.ร สามโคก25563.310949560159ไม่มี
3125https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ef0c66b25dfe3cc027fa5c0fbb548d0a-ff-received_2604477019805418.jpegนางสาว ภิรมย์ญา ดวงจิตรหญิงศรีสะเกษ2823กรกฎาคม253515850มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิณฯโรงเรียนปรือใหญ่วิทยาบัลลังก์25543.000930267671มี
3124https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e8f97e8dc247233225c200a428351638-ff-62DB7902-3A9E-49DE-A7D6-D274F1069F96.jpegอุดมศักดิ์. วิชานงค์ชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2315ธันวาคม253917280ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25603.370915674931มี
3123https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2fd21749a6fdc62f4db4ace7acdebc77-ff-Screenshot_25631002_151859.jpgนาย เทพาธิป เงื่อมผาชายจับใบดำปราจีนบุรี2221พฤศจิกายน254016856มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิล ภาษาประจันตราษฎร์บำรุง31 มีนาคม 25592.250923394161มี
3122https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ce8fb5d9a44f14e28d3d9a3684e08307-ff-1601626123198704269932.jpgนายสุระศักดิ์ แอบกระโทกชายจับใบดำนครราชสีมา2222เมษายน2541170100มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทั่วไปโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม25602.020986484429มี
3121https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-68e02eb1433edd02d4762a4165c0ad32-ff-ice_2019-09-21-09-22-10-766.jpgสำอางค์ ชำรัมย์หญิงปราจีนบุรี23 ปี1กรกฎาคม254015752ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขา การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคพิมายพ.ศ.25613.280987764675ไม่มี
3120https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a19920a1896afc19e1d11848c659a4c7-ff-762DE026-224E-4E82-ABC9-577A79D2614A.jpegนางสาววริษา อายุคงหญิงปราจีนบุรี2326/10/2540ตุลาคม254015343ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การตลาดวิทยาลัยเทคนิคระยอง25602.230973470405มี
3119https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a9003b0a3e06e0238db2391c4d68af06-ff-ECFA2220-81C2-4F39-920B-FBC31F084557.jpegปนัดดา บุญหนุนหญิงบุรีรัมย์2326มีนาคม254016149ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์วิทยาลัยการอาชีพสตึก25593.760982010165มี
3118https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a364b7891747dcf0f5b629c279ba61fb-ff-6ECD9501-6295-4081-817F-32DA5380D9BF.jpegภคอร แก้วกันยาหญิงปราจีนบุรี2113กันยายน254216855มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ธุรกิจค้าวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี25603.750917387816มี
3117https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fcf2a1ac5f28ce2d9bec9259679c1f28-ff-IMG_20201002_151440.jpgนายกฤษณ์อนุตร์ พุทธสอนชายยังไม่ได้เกณฑ์ทหารสระแก้ว1823มีนาคม254516858มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25633.490970259141ไม่มี
3116https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-349dd6429c82b0ebbf19659f3909022b-ff-ice_2019-09-21-09-22-10-766.jpgสำอางค์ ชำรัมย์หญิงนครราชสีมา23 ปี1กรกฎาคม254015752ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขา บัญชีวิทยาลัยเทคนิคพิมายพ.ศ 25613.280987764675ไม่มี
3115https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-10a75072a6a8c95ed774bdb30309e0da-ff-IMG_25631002_150732.jpgกรรณิการ์ สว่างเดือนหญิงปราจีนบุรี2529พฤษภาคม253815467มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25572.580983622502มี
3114https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b66c985c87fae024514e7be9a2019c9d-ff-IMG20200617183851.jpgพัชรีญา คงสมศรีหญิงบุรีรัมย์2727พฤศจิกายน253615650ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคนางรอง25582.870807922720มี
3113https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5cf23fe3099abfc693367a6ea16c9a6d-ff-received_460814608212677.jpegนาย ธนาวุฒิ ศรีสิงห์ชายจับใบดำศรีสะเกษ3006กรกฎาคม253317065มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างยนต์เทคโนโลยี่ศรีสะเกษ25522.780930267671มี
3112https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2544eac6cec21d610cf8edffe349f3b9-ff-91316AB2-5DF1-4DEA-9EFE-CEDAF4C2A16D.jpegนางสาวเกวลี เหลืองห่อหญิงปราจีนบุรี2511กรกฎาคม253715959มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25563.010864824153มี
3111https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-82518037328ea51a297a3036c4240001-ff-IMG_25631002_150905.jpgนายกิตติพันธ์ สุขสวัสดิ์ชายผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)ปราจีนบุรี2316ตุลาคม254016353ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25603.060983630630มี
3110https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ea42091dccee0ba0d3d87d9e62b11ac4-ff-IMG_20200917_104609.jpgเกวลิน ดีนาหญิงนครราชสีมา2221มกราคม254115059ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิทยาลัยเทคนิคพิมาย25613.430648950698มี
3109https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-97df48fbf4d5134df80f1e1ac1884680-ff-CABFE1DA-4FC2-4264-BA09-8FED50A88565.jpegนางสาวเสาวลักษณ์ โพเทพาหญิงนครราชสีมา2511มีนาคม253816750มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม25562.650918388184มี
3108https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-70fecfc5faa01bb5de3fbf6781d63acf-ff-IMG20200925184158.jpgนาย สมรักษ์ สุขเปรมชายเคยเกณฑ์ทหารสุรินทร์2211พฤษภาคม254117086ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การไฟฟ้าวิทยาลัยศรีขรภูม25593.780925261428มี
3107https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-529eaf2cbf34dedb46b723476c9b05d4-ff-973BD2B4-C843-4211-A3F2-1CCFA05FEF41.jpegนางสาวกัญญาภัทร สนองญาติหญิงปราจีนบุรี225ธันวาคม254115757ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์25623.410639721145มี
3106https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-57b29f52f880a8613d3891fe3a7163c2-ff-IMG_25610916_180445.jpgนายเจษฎา มณีโชติชายจับใบดำนครนายก222พฤษภาคม254218885มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตก.ศ.น.อำเภอกบินทร์25612.610623433471มี
3105https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d4a0d595c750c6e4854830cf78128ba7-ff-20201002_150738.jpgนายชานนท์ โสภิณธ์ชายเคยเกณฑ์ทหารหนองคาย244มีนาคม253917585มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พลศึกษาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย25572.700892826713มี
3104https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8f8082b4f5e6110a0aa79037cb11f408-ff-1592613057984.jpgกรกนก ทิงทับหญิงอุบลราชธานี2803สิงหาคม253515550ปริญญาตรีการพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี25583.310612219017มี
3103https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6073182ad439b9309478c17aec485daa-ff-IMG_20190604_110908.jpgวศิน พึ่งโพธิ์ชายจับใบดำสระแก้ว2519ตุลาคม253817485ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างเทคนิคโลหะวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25613.690647492716มี
3102https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2dbd948256231c06459e73a566c683e7-ff-1F103700-FC78-4BE8-A6AD-032ABD19206C.jpegอัญมณี วัฒนพาพินิจหญิงปราจีนบุรี2422ธันวาคม253817075มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-คำนวณโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง25562.630981534688มี
3101https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-20a89fbde2e4139f1f611f4e2d02ad2d-ff-IMG_25630928_104235.jpgนางสาวชรินรัตน์ บุญจันดาหญิงปราจีนบุรี2522กันยายน253816051มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ภาษาสังคมโรงเรียนกบินทร์วิทยา25562.430923681543มี
3100https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4c60b080b99bc6c77f3fa29d9dd04a55-ff-A7C3F5E1-72FF-449C-AA94-02D182A55982.jpegวันชัย เทิบจันทึกชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2317ธันวาคม254017063มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม25573.130988922706มี
3099https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-be597121df6aabc0dcb2bd11e50f77d6-ff-IMG_20201002_150521.jpgนางสาวอาภัสรา กลิ่นหอมหญิงสระแก้ว186มกราคม254516090มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25632.840643397679ไม่มี
3098https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-af03cedf066f313c5fd0b56daffd0564-ff-C44477DD-60FA-4533-A039-F2D7E5FCC6C9.jpegนัทธมน ฟ้าครอบหญิงอุดรธานี2127มกราคม254216245มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือพ.ศ.25603.320653181891มี
3097https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b3c041b214d035005215a3cb25d5037a-ff-3C874FC0-0C71-4AEA-B2EF-8A8689A5F46D.jpegผกาพันธ์ ครองยุติหญิงร้อยเอ็ด249พฤษภาคม253916254มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา25562.430886547032ไม่มี
3096https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2c92f0cefed4615c4ce119245579c237-ff-AEA54043-9629-452C-8254-3EE4363356FB.jpegน.ส. ภูมรินทร์ มหาเมฆหญิงปราจีนบุรี1910เมษายน254415642มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25613.010803989214ไม่มี
3095https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b4ce29533ccc8423a8db49688440e90f-ff-received_1394199024098110.jpegจินดานุช ไกรสรหญิงบุรีรัมย์2019เมษายน254316455มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์-ภาษาโรงเรียนเมืองคลังพิทยาสรรพ์25612.140981205268มี
3094https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-af13d389bf58d27e630ac8a5943f14e4-ff-IMG20200209142546.jpgไชยา กาเผือกชายเคยเกณฑ์ทหารบึงกาฬ2428ธันวาคม253917460มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)เครื่องกล ยานยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยี เอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล25582.820844194945มี
3093https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-163eddcdced2d7b5b2dca143c2cf6280-ff-1601625793689.jpgนางสาว พัชรีภรณ์ จันทร์สอนหญิงปราจีนบุรี2327กรกฎาคม254117062มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ - คณิตโรงเรียน วังตะเคียนวิทยาคม25592.730928240195มี
3092https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-156707496baa279c8c9a3d4a167b5cc4-ff-image.jpgวันทกานต์ เที่ยงสันเทียะหญิงนครราชสีมา2022กรกฎาคม254315353มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ภาษา-สังคมโรงเรียนขามสะแกแสง25613.530937850015มี
3091https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2ff329d441894eff3300721ac2bfe009-ff-1595432297351.jpgธนกาญจน์​ เฉลิม​บุญ​หญิงบุรีรัมย์2024กรกฎาคม254316059มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทยา​-คณิต​เมืองตรุงพิทยา​สรร​พ์25612.050944756524ไม่มี
3090https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-19dcd82b74345bb45fd7565690f4f879-ff-4B363AAD-FB30-4CD5-9124-0AE95F667B00.jpegน.ส สุภาภรณ์ ปาเดชหญิงปราจีนบุรี2125กุมภาพันธ์254216445มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทยาศาสตร์โรงเรียนวังดาลวิทยา582.220806397609มี
3089https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8a51bacf36a6ef4318d4c9cb4309094e-ff-FB47D9E3-5208-4D82-B038-79E4CEF16C96.jpegนางสาว กชกร สโมสรหญิงสระแก้ว2027มกราคม254316950มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา25622.090927856155ไม่มี
3088https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-443e81be38f6eed5da5210aad9c507de-ff-IMG20200911172126.jpgรุ่งทิวา มหาอุปหญิงศรีสะเกษ2110เมษายน254216062มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น25602.870991190077ไม่มี
3087https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-588c4424026d0d469ff7bdb42d6edf7e-ff-image.jpgนางสาวรุ่งนภา สารีพวงหญิงปราจีนบุรี1910กรกฎาคม254415649มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์คณิตโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์25633.140830401932ไม่มี
3086https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-237e09a5b79d3031099a8d6284a419ff-ff-1601625793689.jpgนางสาว พัชรีภรณ์ จันทร์สอนหญิงปราจีนบุรี2327กรกฎาคม254117062มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์ - คณิตโรงเรียน วังตะเคียนวิทยาคม25592.730928240195มี
3085https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a2fd82fb0a8d7c60625166b1f489958d-ff-ED079EA2-A0E0-4BA1-AF0A-C93D4B8CB7A6.jpegนางสาววรรณวิภา ลือคำงามหญิงปราจีนบุรี223สิงหาคม254116750ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี25623.220981735062มี
3084https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c43c36ce7ffba2fa4542716218b22b0e-ff-IMG_25631002_150021.jpgภูมิภัทร ธรรมวัตรชายยังไม่ได้เกณฑ์ทหารสระแก้ว2015เมษายน254316549ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการปราจีนบุรี25632.610656822259ไม่มี
3083https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cc99745111a241f943b1a4de225cf0bf-ff-FB_IMG_1599979253729.jpgสุริยา เสนาวุฒิชายจับใบดำฉะเชิงเทรา2622เมษายน253715853มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ศิลป์ชำป่างามวิทยาคม25542.100933046324มี
3082https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7dbca3f6193ebf9bf7e70dc02e72e00e-ff-IMG20200904115524.jpgวรรณทิพย์ สืบบุตรหญิงปราจีนบุรี226พฤศจิกายน254015851มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง25592.830984872259มี
3081https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ac1edf7595856860d8d2348264562b6d-ff-IMG_20200907_151358.jpgนางสาวธัญ​พร​ ส​หุน​ั​นต์​หญิงกรุงเทพมหานคร214มกราคม254216550มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียน​สนามชัยเขต​25602.570632617186มี
3080https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-469d3861318d8fbfb01cb86b4618d8d8-ff-997A3D93-99D3-44D6-A194-3FED35305C7E.jpegสุพร แพงมณีหญิงสระแก้ว223กรกฎาคม254115851มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25592.790613479709ไม่มี
3079https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-fefe37e2fe3fd3544e2d5409869f2c6e-ff-IMG_20201002_145741.jpgศราวุธ เทียมขุนทดชายจับใบดำนครราชสีมา234กุมภาพันธ์254017289ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคพิมาย25613.460967391526มี
3078https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-25cf12cf348c2217a7a74268ab1794d9-ff-received_311287590207853.jpegชนาพร ประทังคำหญิงปราจีนบุรี2323กันยายน254016870มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย-คณิตโรงเรียนสุวรรณวิทยา25582.050990798689มี
3077https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cba67c13d37cfee5752e8bbade108582-ff-16016254815542895876621993095755.jpgนาย อภินัทธ์ สีคำภาชายเคยเกณฑ์ทหารปราจีนบุรี2728พฤษภาคม253617073ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25572.140971047475มี
3076https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5a144ba4af663d930414ba8a82e7883f-ff-received_337360826828394.jpegน.ส เพ็ญศิริ ศรีมลทาหญิงชัยภูมิ2123สิงหาคม254216375มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน25623.540916802137มี
3075https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2e213af27f68a951f7e766d2d4db118a-ff-7D1AD927-ABAA-4F70-B000-2498E73E7BEA.jpegนางสาวทิพธัญญา ลานจิตรหญิงปราจีนบุรี194ธันวาคม254415340มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทย์-คณิตโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์25633.530633028365ไม่มี
3074https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3129d653bee0e0625f4f2803662587a6-ff-IMG_20200917_171035.jpgนายกิตติศักดิ์ จดรัมย์ชายเคยเกณฑ์ทหารศรีสะเกษ2414ตุลาคม253817485ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคยานยนต์​วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ25592.820926515058มี
3073https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6d8673d2a4a0a42cbc8f47274096ce4f-ff-20200914_000419.jpgวีระชัย เปลวเพลิงชายจับใบดำสระแก้ว217เมษายน254217558มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคสระเเก้ว25603.070616458699ไม่มี
3072https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-398c6836d738dd48c4591776d98579b6-ff-IMG_20200410_004718.jpgวัชรินทร์​ ราษบรรฑิตย์ชายจับใบดำนครพนม2122มกราคม254217555ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างไฟฟ้า​ กำลังวิทยาลัยอาชีวศึกษา​นาแก25623.110967294109มี
3071https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7caafbcb24e32a9a116d7a27d5adefec-ff-line_1601373220337.jpegเจนณรงค์ชายจับใบดำปราจีนบุรี2419มกราคม253918184ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เครื่องมือกลวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25593.210822153119มี
3070https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5eb9e8cbce89102090df22e80301967b-ff-IMG_25631002_145021.jpgนายวสันต์ วงค์สมันชายได้รับการยกเว้นสุรินทร์2514พฤศจิกายน253716952ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพสังขะ25583.580986492713มี
3069https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-72a4896a5c1aa75425bc38e39dcf2c86-ff-FB_IMG_1601338379499.jpgนาย อาคม ศรีแก้วชายจับใบดำปราจีนบุรี257มกราคม253817564ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เทคนิคเครื่องกลวิทยาลัยพณิชยการนครนายก622.770967808070มี
3068https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d9a6a9c7197401c847cc052166cc9c52-ff-AD196E59-D278-42B9-8F69-C95293E854D1.jpegพรทรัพย์ ดอนมอญหญิงปราจีนบุรี229กันยายน254116760มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายวิท-คณิตโรงเรียนศรีมโหสถ25583.400926723054มี
3067https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e5199cc998668fa4bf30c5544d678dd5-ff-5001A7A7-3792-4548-82C0-AD6C33B3E933.jpegรัจนันท์ชายได้รับการยกเว้นฉะเชิงเทรา2220มกราคม254117856มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี25592.730972617759มี
3066https://recruitment.siamaisin.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-82f756fb9d9ff1c6ed34c6bf7e4b88ec-ff-IMG_25631002_143650.jpgนางสาวนิภาวรรณ สีนันทะหญิงอุดรธานี226กันยายน254116051ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุ