ขณะนี้
ยังไม่เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต

สามารถดูตำแหน่งงานว่างอื่นๆ คลิกที่นี่

ติดต่อ/สอบถามการสมัครงานได้ที่
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
ส่วนทรัพยากรบุคคล
บริษัท สยามไอซิน จำกัด
เลขที่ 235 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เบอร์โทรศัพท์ (037) 270-100 ต่อ 1212

รู้จักไอซินเซกิ | รู้จักสยามไอซิน

สมัครงาน เข้ามาเป็นครอบครัว "สยามไอซิน" กับเรา

สมัครงาน เข้ามาเป็นครอบครัว
"สยามไอซิน" กับเรา

รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก

รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต
จำนวนมาก

เปิดรับสมัคร 10 - 30 เม.ย. 64
ผ่านช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์นี้) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน*

เปิดรับสมัคร 10 - 30 เม.ย. 64
ผ่านช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์นี้)
เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน*

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 18-26 ปี
3. เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร/ผ่านหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
5. มีสุขภาพแข็งแรง
6. มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่

สมัครได้ที่
ทางช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์นี้)
เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

ติดต่อ/สอบถามการสมัครงานได้ที่
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
ส่วนทรัพยากรบุคคล
บริษัท สยามไอซิน จำกัด
เลขที่ 235 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เบอร์โทรศัพท์ (037) 270-100 ต่อ 1212

รู้จักไอซินเซกิ | รู้จักสยามไอซิน

แบบฟอร์มสำหรับสมัครงาน